Výstavba diaľnic sa má urýchliť, parlament schválil novelu zákona

10.02.2022, ABC-bývanie.sk | Správy zo stavebníctva

Príprava a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku by mala byť rýchlejšia a efektívnejšia. Umožní to novelizácia zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorej návrh dnes schválila Národná rada SR.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) už nebude musieť čakať na právoplatnosť stavebného povolenia alebo zmeny stavby pred dokončením a bude môcť pokračovať vo výstavbe na vlastné riziko. Zároveň sa kolaudačné konanie zlúči s konaním o zmene stavby pred dokončením. Úprava počíta aj so zákonným vecným bremenom v súvislosti s prekladaním sietí pri stavaní diaľnic, napríklad elektrického vedenia či plynovodov. Informuje o tom denník Stavebné noviny.

D2-malacky-sk-1-X.jpg

"Táto úprava zákona môže v niektorých prípadoch zrýchliť prípravu výstavby diaľnic aj o viac ako jeden rok," hovorí minister dopravy a výstavby Andrej Doležal. Zmeny v zákone majú prispieť aj k zrýchleniu výstavby prepojenia diaľnic D1 a D4 v rámci rozšírenia D1 pri Bratislave.

Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh koaličných poslancov. Platnosť stavebného povolenia pre výstavbu diaľnice bude obmedzená na päť rokov od jeho vykonateľnosti s tým, že jeho platnosť sa môže na žiadosť stavebníka v odôvodnených prípadoch predĺžiť o ďalších päť rokov. Vlastník nehnuteľnosti si bude môcť u stavebníka do dvoch rokov uplatniť nárok na primeranú náhradu, a to odvtedy, ako sa dozvedel o uplatnení zákonného vecného bremena, najneskôr však do troch rokov od jeho zápisu do katastra nehnuteľností.

Skrátením lehoty na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na sedem pracovných dní sa výrazne obmedzuje časová lehota, v ktorej má vyvlastňovací orgán vydať takéto rozhodnutie. To vyžaduje často zložité posúdenie právnych skutočností podstatných na rozhodnutie o predbežnej držbe v podobe vymedzenia rozsahu prác, ktoré je vyvlastniteľ oprávnený uskutočniť na vyvlastňovanej nehnuteľnosti. Z pôvodného návrhu poslanci NR SR vypustili možnosť odňatia odkladného účinku odvolania proti rozhodnutiu o vyvlastnení, pretože ide o nežiaduci zásah do ústavou garantovaného vlastníckeho práva.

Ilustračné foto: NDS

Podobné články

 • Prieskum o angažovanosti politikov v segmente obnovy budov

  Budovy-obnova-2-X.jpg

  Platforma Budovy pre budúcnosť a jej deväť členských združení hodnotili angažovanosť politikov v segmente obnovy budov. Ocenili najmä prezidentku Zuzanu Čaputovú, ako aj legislatívne návrhy či činnosť inštitúcií.

 • Na železniciach chce štát za desať rokov investovať 5 mld. eur

  Zeleznice-infram-2-X.jpg

  Strategický dokument informujúci, kde chce štát investovať na železniciach počas najbližších desiatich rokov, zverejnilo dnes Ministerstvo dopravy a výstavby SR na svojej webovej stránke.

 • V digitalizácii musí slovenské stavebníctvo urobiť ďalší krok

  55c-shutterstock_627164012-2-X.jpg

  Kedysi sektor výstavby spravil veľký krok, keď prešiel z rysovacích dosiek na projektovanie CAD. Aby slovenské stavebníctvo bolo konkurencieschopné a efektívne, musíme urobiť ďalší krok.

 • Dánsko môže byť inšpiráciou, ako naštartovať zelenú transformáciu

  Kodan-Nordhavn-5-X.jpg

  Ambicióznosť sa vypláca. Ukazuje to dánsky prístup k udržateľnej výstavbe, ktorý by mohol byť inšpiráciou aj pre investície do obnovy budov v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Presvedčili sa o tom aj účastníci nedávnej prezidentskej delegácie z radov odborníkov na udržateľnú výstavbu na oficiálnej návšteve Dánskeho kráľovstva.

 • Stavebný softvér sa môže naučiť používať každý, výhody sú zjavné

  76c-shutterstock_1039121731-2-X.jpg

  Digitalizácia v stavebníctve postupuje na Slovensku pomaly. Jednou z najčastejších príčin je obava pracovníkov z novej technológie. Používanie softvéru na stavbu a údržbu budov, ako je napríklad PlanRadar, je však v skutočnosti jednoduchšie, ako by sa mohlo zdať. Úspora a efektívnosť, akú softvér prináša do stavebných aj údržbárskych procesov, je pritom vysoká.

 • Investície budú závisieť aj od kvality nového stavebného zákona

  37c-shutterstock_233305984-2-X.jpg

  Potenciál Slovenska na prilákanie investícií v priemysle a logistike, najmä v súvislosti s rastúcim segmentom e-commerce, je stále značný. Prekážkou rastu je však príliš zdĺhavé stavebné konanie, ktoré často blokujú aj neopodstatnené námietky miestnych aktivistov.