Energetický certifikát si pri kúpe či prenájme domu treba vždy pýtať

22.08.2013, ABC-bývanie.sk | Bytové domy

Jeseň býva už tradične silným obdobím v predaji či prenajímaní domov či bytov. Ak občan zvažuje kúpu alebo nájom nehnuteľnosti, jej vlastník je povinný doložiť k stavbe energetický certifikát.

Certifikácia hodnotí spotrebu energií na vykurovanie, prípravu teplej vody, na vetranie či chladenie a osvetlenie domuCertifikát hovorí o tom, aká je energetická hospodárnosť budovy. Najviac certifikátov získali nehnuteľnosti v Bratislavskom a najmenej v Banskobystrickom kraji, vlastníci domov ich musia mať od januára 2013.

"Energetická náročnosť domu alebo bytu môže byť kľúčovým faktorom pri zvažovaní kúpy či prenájmu. Kúrenie, chladenie, zohrievanie vody a osvetlenie sú totiž oblasťou, kde sa dajú ušetriť stovky eur ročne," hovorí František Palko, štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Budovy sa na spotrebe konečnej energie podieľajú dnes zhruba 40 percentami. Európska únia si preto vytýčila za cieľ, aby do roku 2020 mali všetky nové budovy takmer nulovú spotrebu energie, čo znamená, že na ich prevádzku bude potrebné dodávať minimum energie. "Preto dnes novú stavbu bez energetického certifikátu nie je možné ani skolaudovať. Realitné kancelárie i majitelia nehnuteľností sú zároveň povinní uvádzať v inzerátoch aj energetickú triedu," vysvetľuje Martin Kóňa, hovorca rezortu dopravy a výstavby.

Povinnosť preukázať sa certifikátom, pokiaľ bol domu udelený, má vlastník budovy aj pri prenájme či kúpe bytu v bytovom dome. Ak sa v dome uskutočnila rekonštrukcia, zateplenie alebo výmena okien, môže energetický certifikát značne zhodnotiť cenu bytu. Energetické triedy sú stanovené ako A, B, C, D, E, F, G, pričom budovy v triede A sú najúspornejšie.

"Certifikácia hodnotí spotrebu energií na vykurovanie, prípravu teplej vody, na vetranie či chladenie a osvetlenie. Certifikát môže vystaviť len odborník, ktorý má príslušné vzdelanie, aspoň tri roky odbornej praxe a absolvuje školenie Slovenskej komory stavebných inžinierov," poznamenáva M. Kóňa Zoznam týchto osôb možno nájsť na www.sksi.sk.

Ak vlastník budovy neobstará energetický certifikát v príslušných lehotách, neodovzdá ho novému majiteľovi pri predaji budovy či nájomcovi alebo neuvedie v inzeráte ukazovateľ energetickej hospodárnosti, Štátna energetická inšpekcia je oprávnená udeliť mu pokutu. Pri fyzických osobách do výšky 2-tisíc eur, pri právnických do 5-tis. aur. Orgán verejnej moci má takisto povinnosť vystaviť štítok energetickej hospodárnosti na viditeľné miesto v budovách, ktoré navštevuje verejnosť, dodáva M. Kóňa.

Podobné články