Obnova bytového domu môže priniesť zásadnú úsporu nákladov

30.09.2022, Martin Paulík | Bytové domy

Zdražovanie energií dolieha na väčšinu slovenských rodín. Hľadáte spôsob, ako ušetriť? Obnova bytového domu sa dá financovať výhodne a prinesie zásadnú úsporu nákladov za kúrenie, chladenie aj elektrickú energiu.

Nielen majitelia rodinných domov, ale aj ľudia bývajúci v bytovkách hľadajú spôsoby riešenia energetickej krízy. Najcitlivejšou témou je vykurovanie, ktoré odkrojí najväčší podiel (70 percent) z nákladov na energie. Nemalým problémom je však aj chladenie (klimatizovanie) v letných horúčavách a s tým spojené náklady na elektrickú energiu. Jednou z ciest, ktoré vedú k riešeniu, je obnova celého bytového domu. Teraz navyše s výraznou štátnou podporou.

Byt-dom-obnova-1-X.jpg


Šetrenie a investícia do zdravia

Najväčší efekt aj najvýraznejšiu úsporu prinesie tzv. komplexná obnova budovy. Ide nielen o zateplenie a opravu systémových porúch bytového domu, ako aj obnovu rozvodov (vody, kanalizácie, elektriny, plynu), rekonštrukciu spoločných priestorov vrátane pivníc, renováciu výťahu a výmenu okien.

Systematická obnova prinesie úsporu na energiách, ale zároveň predĺži životnosť nehnuteľnosti a zvýši jej hodnotu. Je dokázané, že kvalitnou rekonštrukciou dokážete znížiť energetické náklady v niektorých prípadoch až o 80 perc. Navyše, je to investícia do zdravia a komfortu bývania obyvateľov bytového domu, pretože sa zásadne zmení kvalita vnútorného prostredia.

Byt-dom-obnova-2-X.jpg


Skôr, ako začnete

Na začiatku treba mať dobrý projekt, ktorý odzrkadľuje reálny východiskový stav a navrhuje komplex systémových riešení spolu s odhadom ceny. Odborníci z praxe sa zhodujú, že výsledná kvalita obnovy je výrazne ovplyvnená práve návrhom v štádiu projektovania. Je to najmä o komunikácii medzi investorom, projektantom a realizátorom.

"Základným pravidlom, ktorým by sme sa mali riadiť pri obnove, je požadovať doriešenie detailov ešte v projektovej fáze. Často sa zabúda napríklad na to, že najväčšie úniky tepla sú cez netesnosti stavieb alebo priliehajúcich konštrukcií a ich napojenia, čiže ide o detaily. Kľúčové technológie sú stále tie isté, a to kvalitná hydroizolácia, kvalitné opláštenie budovy a kvalitná strecha," radí odborník na obnovu bytových domov Branislav Augustín zo spoločnosti Sika Slovensko.

Byt-dom-obnova-6-X.jpg


Zelená strecha

Súčasťou obnovy môže byť aj vytvorenie živej zelenej plochy na streche. Zelená strecha v lete znižuje náklady na chladenie, keďže sa bytový dom neprehrieva, a v zime zase zabraňuje únikom tepla.

"Zelené strechy, ktoré môžu byť na plochých i šikmých strechách, sú čoraz populárnejšie. Developerov aj spolumajiteľov obytných budov presviedčajú reálne skúsenosti a čísla. Kým správne zateplenie ušetrí 30 až 50 perc. nákladov na kúrenie, zelená strecha priaznivo ovplyvňuje energetickú bilanciu budovy v zime aj v lete, čo dokazujú mnohé štúdie z rozličných klimatických pásiem," hovorí Martina Huková, odborníčka na zelené strechy zo Siky Slovensko.

Byt-dom-obnova-4-X.jpg

"Okrem toho, že sa zlepší mikroklíma v okolí domu a získate malú zelenú oázu, ktorá prospieva životnému prostrediu, chránite si strechu pred UV žiarením, čím predĺžite jej životnosť až o 50 rokov," dodáva M. Huková.


Ako sa dostať k peniazom?

Financovanie komplexnej, ale aj čiastkovej obnovy bytových domov teraz zjednodušuje posilnenie objemu prostriedkov v Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP).

"S ministerstvom dopravy a výstavby a so Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB) je uzavretá zmluva, vďaka ktorej sa dá čerpať 47,8 milióna eur na podporu komplexnej aj čiastkovej obnovy bytových domov," potvrdzuje ministerka investícií Veronika Remišová. Tieto peniaze treba vyčerpať do 31. decembra 2023.

Výhodný úver s úrokom od 0 do 2 perc. a 20-ročnou splatnosťou poskytuje ŠFRB na:
zlepšovanie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií bytových domov,

  • modernizáciu vykurovacích systémov vrátane rozvodov a hydraulického vyregulovania,
  • inštaláciu termoregulačných ventilov, inštaláciu systémov merania a riadenia s cieľom zníženia spotreby energie,
  • modernizáciu osvetlenia bytového domu a spoločných priestorov, ktoré bude šetriť náklady za elektrinu,
  • modernizáciu výťahov,
  • odstránenie systémových porúch bytových domov zateplením s cieľom znížiť spotrebu energie.

Byt-dom-obnova-3-X.jpg


Lacné riešenia môžu byť drahé

To, aké materiály a technologické postupy sa použijú pri komplexnej obnove bytového domu, sa prejaví nielen na životnosti stavby a stave nehnuteľnosti, ale aj na pocite jej obyvateľov. Cieľom obnovy by nemala byť len úspora nákladov za energie, ale aj dosiahnutie tepelnej pohody, zníženie hlučnosti a prašnosti či dostatočná cirkulácia vzduchu a prísun denného svetla.

"Podľa našich skúseností sa to dá často dosiahnuť zdanlivými maličkosťami, ako je použitie lepidiel alebo omietok, ktoré dokážu absorbovať kročajový hluk, resp. zvuk ako taký," pokračuje B. Augustín.

Zároveň neplatí, že materiály, ktoré sa používali v minulosti, sú zlé a nekvalitné. Niekedy nie je problém v nich, ale v zlom technologickom postupe ich použitia. "To sa jasne ukázalo napríklad pri asfaltových pásoch na strechách. Ak sú správne aplikované, je to dobrá voľba. Zároveň však treba podotknúť, že najlacnejšie riešenia často nevydržia ani svoju deklarovanú životnosť. Kvalitný systém, teda využitie takých materiálov a postupov, ktoré navzájom spolupracujú a ladia, je alfa a omega kvalitnej komplexnej obnovy každej budovy," vysvetľuje B. Augustín.

Foto: iStock

Podobné články