Podiel dostupného nájomného bývania na Slovensku treba zvýšiť

22.06.2020, SITA | Bytové domy

Slovensko potrebuje vyšší podiel dostupného nájomného bývania a lepšiu kvalitu bývania. V kontexte ekonomickej krízy bude podľa riaditeľky platformy Budovy pre budúcnosť Kataríny Nikodemovej táto potreba ešte výraznejšia.

Nájomné bývanie na Slovensku má podiel iba 6 percent na celkovom bytovom fonde, čo je hlboko pod priemerom iných európskych krajín. "Potreba výstavby nájomných bytov je na Slovensku reálna. Je to veľká príležitosť, ale aj veľký vládny záväzok, za ktorým je veľa práce. Zatiaľ sme iba na začiatku procesu," hovorí Katarína Nikodemová.

Bytovy-dom-politiken-dk-1-X.jpg

Na nedostatočne rozvinutý trh s nájomným bývaním neupozorňujú len vládne analýzy a neziskové organizácie, ale aj posledná správa Európskej komisie o Slovensku a nedávna analýza Útvaru hodnoty za peniaze. "Príchod novej vlády dáva nádej, že dostupnosť bývania bude politickou prioritou. Navyše, s nastupujúcou ekonomickou krízou môžeme plán výstavby nájomných bytov vnímať aj ako príležitosť pre hospodársku obnovu Slovenska," pokračuje K. Nikodemová.


Dánsko ukazuje príklad

Dánska premiérka Mette Frederiksen nedávno ohlásila ako prvú iniciatívu na obnovu ekonomiky investície do obnovy nájomných bytových domov v Dánsku v hodnote 30 miliárd dánskych korún (4 mld. eur). Okrem politickej zhody na potrebe riešiť dostupnosť nájomného bývania na Slovensku podľa K. Nikodemovej zatiaľ nie je jasný spôsob riešenia tohto problému.

Problém prípravy výstavby nájomných bytov by mohli pomôcť objasniť účastníci odborného podujatia na tému dostupnosť nájomného bývania. Platforma Budovy pre budúcnosť organizuje webinár v stredu 24. júna v Bratislave so zástupcami ministerstiev dopravy a výstavby a hospodárstva, ako aj Nadácie Friedricha Eberta.

Webinar-X.jpg


Vláda sľúbila vytvoriť podmienky

Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala vytvoriť podmienky pre rozšírenie možnosti poskytovania cenovo dostupného štátneho nájomného bývania. Dostupnosť bývania považuje za jeden z hlavných pilierov sociálnej politiky štátu. Pre výstavbu štátnych nájomných bytov chce nájsť finančný a prevádzkový model, ktorý bude udržateľný a nebude navyšovať deficit rozpočtu a dlh verejnej správy.

"Systém bude založený na analýzach dopytu po štátnom nájomnom bývaní v jednotlivých regiónoch Slovenska," vyplýva z vládneho programu. Kabinet Igora Matoviča chce umožniť masívnu výstavbu kvalitných štátnych nájomných bytov po celom území Slovenska, pričom mesačné nájomné by malo byť pre nájomcu dostupné a výrazne nižšie, ako je štandardné trhové nájomné.


Inšpiráciou aj modely zo západnej Európy

"Účelom štátneho nájomného bývania má byť vytvorenie trvalého bývania pre občanov, pre ktorých je hypotéka neprimeranou záťažou. Časť týchto nájomných bytov bude špecificky prispôsobená pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu," sľubuje koaličná vláda.

"Za účelom dosiahnutia tohto cieľa vláda pripraví a vyhodnotí všetky dostupné možnosti financovania mimo rozpočtu verejnej správy prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iného subjektu, vrátane implementácie modelu financovania podľa vzoru rakúskej spoločnosti Asfinag," uvádza sa v programe vlády. Tá chce zároveň pripraviť a spustiť produkčné a prevádzkové modely bežné v krajinách západnej Európy potrebné na výstavbu štátnych nájomných bytov.

Ilustračné foto: politiken.dk

Podobné články