Prezident SR podpísal oba zákony o deregulácii nájomného

02.08.2011, SITA | Bytové domy

Nájomníci uvoľnia byty s regulovaným nájomným postupne do konca roku 2016 a tí, ktorí sú sociálne odkázaní, budú môcť požiadať obec či mesto o pridelenie náhradného bývania.

Majitelia týchto bytov budú môcť zasa zvyšovať výšku nájomného ročne o 20 percent do roku 2015 a neskôr ich môžu prenajímať za trhové nájomné.

Vyplýva to zo zákonov o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov, ktoré už podpísal prezident SR Ivan Gašparovič.

Oba navzájom súvisiace zákony schválil parlament 7. júla t.r. a po ich podpísaní hlavou štátu nadobudnú účinnosť 15. septembra a 1. septembra 2011.
 

Vlastníci majú výhrady, no nenamietali

Združenie vlastníkov bytov napriek viacerým výhradám k zákonu o deregulácii nájomného nepožiadalo prezidenta SR, aby ho nepodpísal. Vlastníkom sa nepáči, že regulované nájomné sa zbytočne predlžuje o ďalších takmer šesť rokov. Zvyšovanie regulovaného nájomného o 20 perc. vzhľadom na jeho dnešnú výšku považujú za absolútne nedostatočné.

"Zákon nie je z nášho pohľadu ideálny. Vlastníci po 20 rokoch, keď nemohli slobodne užívať svoj majetok a po dlhodobom suplovaní sociálnej politiky štátu v oblasti bývania, očakávali ústretovejší a spravodlivejší prístup," informovalo združenie prezidenta.

Vlastníci si myslia, že "tento zákon je nutnou vstupnou bránou do legislatívnych zmien a spoločenských procesov, ktoré vyústia do definitívneho zániku neoprávneného zásahu zo strany štátu do ich súkromného vlastníctva".
 

Nespokojní nájomníci

Občianske združenie Právo na bývanie, zastupujúce nájomníkov bytov s regulovaným nájomným, v polovici júla požiadalo prezidenta, aby zákony nepodpísal a vrátil ich Národnej rade SR na opätovné prerokovanie.

Podľa nájomníkov je neprijateľné schválené riešenie problému nájomných vzťahov v domoch, ktoré boli v rámci reštitúcií odovzdané súkromným osobám. Právo na bývanie uviedlo, že "zákon nájomníkov v porovnaní s vlastníkmi diskriminuje a robí z nich de facto rukojemníkov vlastníkov".

Majitelia domov podľa združenia nemusia mať záujem dávať nájomníkom výpovede, pretože zákon predpokladá reguláciu nájmov len do roku 2015 a potom sa predpokladá úplná deregulácia nájomného. Nájomníci sa obávajú, že medziročné zvýšenie nájmov o 20 perc., čo zákon umožňuje, mnohým z nich spôsobí existenčné problémy.

Za problém považujú aj časový nesúlad medzi reguláciou nájomného a lehotou na postavenie náhradných bytov, ktorá je určená do konca roku 2016. Počas neho by však nájomné už malo byť úplne deregulované.

Podľa Práva na bývanie sa môže stať, že nájomníci budú mať nárok na sociálny byt, ale nebudú mať prostriedky na nájomné, ktoré bude môcť byť v neobmedzenej výške.

Podobné články