Veľká zmena je tu: zákon o deregulácii nájomného už platí

15.09.2011, SITA | Bytové domy

Nájomcovia bytov s regulovaným nájomným ich budú musieť uvoľniť postupne do konca roku 2016 a tí, ktorí sú sociálne odkázaní, budú môcť požiadať obec či mesto o pridelenie náhradného bývania.

Majitelia týchto bytov budú zasa môcť zvyšovať výšku nájomného ročne o 20 percent do roku 2015 a neskôr ich môžu prenajímať za trhové nájomné.

Počíta s tým zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom z dielne ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ktorý začal platiť 15. septembra. Zákon zároveň umožňuje vlastníkom nájomných bytov podávať výpovede z nájmu nájomcom do konca marca 2012.

Ministerstvo dopravy v súvislosti s týmto zákonom vypracovalo vyhlášku, ktorou sa stanovuje vzor predbežnej žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady, vzor žiadosti o bytovú náhradu a vzor deklarovania majetku pri ukončení niektorých nájomných vzťahov k bytom.

Žiadosti a deklarácia obsahujú predovšetkým údaje o nájomcovi, spoločne posudzovaných osobách, prenajímanom byte a hodnotu hnuteľného a nehnuteľného majetku nájomcu a spoločne posudzovaných osôb. Vyhláška má nadobudnúť účinnosť 15. októbra.

Vzhľadom na deň nadobudnutia účinnosti zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a stanovenú dĺžku výpovednej lehoty až jeden rok pri podaní výpovede nájmu je možné predpokladať, že žiadosti o bytové náhrady začnú žiadatelia podávať v závere tohto, príp. začiatkom budúceho roku. Lehota na podanie žiadostí o bytovú náhradu nájomcami uplynie 30. septembra 2012.

Súvisiaci vládny zákon o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov nadobudol účinnosť 1. septembra. Obce a mestá podľa tohto zákona môžu získať dotáciu na obstaranie náhradného bývania pre nájomcov bytov s regulovaným nájomným, ktorí si nemôžu dovoliť získať nový byt.

Miestne samosprávy majú nárok na dotáciu aj pri obstaraní technickej vybavenosti a pozemkov k náhradným bytom. Súčasťou oprávnených nákladov pri poskytovaní dotácií budú aj náklady na projektové práce, čo by malo zlepšiť možnosti obcí získať náhradné byty. Podľa ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja na obstaranie náhradných bytov by malo byť potrebných okolo 73 miliónov eur.

Oba navzájom súvisiace zákony schválil parlament 7. júla a prezident Ivan Gašparovič ich podpísal 27. júla. Občianske združenie Právo na bývanie, zastupujúce nájomníkov bytov s regulovaným nájomným, žiadalo prezidenta, aby zákony nepodpísal a vrátil ich poslancom na opätovné prerokovanie.

Podľa nájomníkov je neprijateľné schválené riešenie problému nájomných vzťahov v domoch, ktoré boli v rámci reštitúcií odovzdané súkromným osobám. Združenie uviedlo, že zákon nájomníkov v porovnaní s vlastníkmi diskriminuje a robí z nich rukojemníkov majiteľov.

Vlastníkom domov sa zasa nepozdáva, že regulované nájomné sa zbytočne predlžuje o ďalších takmer šesť rokov. Zvyšovanie regulovaného nájomného o 20 perc. vzhľadom na jeho dnešnú výšku považujú za absolútne nedostatočné.

Podobné články