Hornbach sa pýtal na to, či Slovákom záleží na životnom prostredí

17.07.2020, Silvia Jáhnová | Exteriéry, záhrada

Provokatívna reklamná kampaň reťazca Hornbach upozornila na problematiku zdravej biodiverzity v záhrade. Druhová rozmanitosť hmyzu v záhradách má priamy vplyv na kvalitu nášho života. Hornbach sa tiež zaujíma, aký postoj majú Slováci k ekológii a životnému prostrediu.

Deviati z desiatich Slovákov (91 percent) tvrdia, že sa zaujíma o ekológiu a životné prostredie, vyplýva z prieskumu spoločnosti Hornbach Slovensko. Prieskum si firma dala vypracovať v rámci kampane podporujúcej biodiverzitu, jej cieľom je upozorniť na ubúdanie rastlinných a živočíšnych druhov v záhradách.

Hornbach-ekologia-1-X.jpg

Podľa predstaviteľov Hornbachu treba podporovať kroky na ochranu biodiverzity v mestách. "Veríme, že zmenu dosiahneme len vtedy, ak budeme všetci ťahať za jeden povraz. V prvom rade je potrebné vzdelávať verejnosť o problémoch spojených so znižovaním biodiverzity v našom okolí. Rapídny úhyn hmyzu má negatívny účinok na výrobu potravín, liečiv aj ekonomiku. Našou filozofiou je zodpovedný prístup k prírode. Preto sa snažíme upozorňovať na dôležité témy a čo najviac rozširovať sortiment ekologických produktov," vysvetľuje David Kolář, marketingový riaditeľ spoločnosti Hornbach pre Slovensko.

Hornbach-ekologia-3-X.jpg


Znepokojujúce ubúdanie hmyzu

Reklamnou kampaňou, v ktorej hlavnú úlohu hrá šantiaci hmyz, Hornbach otvoril diskusiu o správnom fungovaní biotopov v záhrade. Poškodzovanie pôdy používaním pesticídov, chemických postrekov či nadmerným používaním priemyselných hnojív vedie k ohrozeniu života v nej. Trvalo udržateľný hospodársky cyklus musí byť vyvážený. Na to je nevyhnutné, aby sme boli schopní využívať prirodzené procesy pri pestovaní, ako opeľovanie hmyzom a inými živočíchmi.

Spoločnosť Hornbach zisťovala aj skúsenosť Slovákov s úbytkom hmyzu v prírode. Z prieskumu vyplynulo, že až 90 perc. Slovákov si všimlo znížené množstvo hmyzu. Takýto stav je alarmujúci a je nevyhnutná pohotová reakcia.

Hornbach-ekologia-9-X.jpg


Stop chémii v záhrade

Jeden z dvoch oslovených Slovákov v záhrade používa šetrné alternatívy postrekov a hnojív alebo do prírody vôbec nezasahuje chemickými prípravkami. Časť respondentov, ktorí vo svojich záhradách stále využíva chemické prípravky, tak robí z dôvodu nástupu rýchleho účinku alebo zo zvyku.

"Prieskum potvrdil, že naši zákazníci sa čoraz väčšmi zaujímajú o zloženie hnojiva a tiež jeho vplyv na životné prostredie. Používanie chemických postrekov je v posledných rokoch na ústupe. Už v roku 2016 sme zo sortimentu vylúčili všetky výrobky obsahujúce nebezpečný glyfosát a nahradili ich šetrnými prípravkami na biologickej báze," vysvetľuje Daniel Brychta odborník z oddelenia záhrad v predajniach Hornbachu.

Hornbach-ekologia-7-X.jpg

Hornbach-ekologia-6-X.jpg


Ako pomôžete svojej záhrade?

Ak sa o záhradu dobre staráte, životu v nej sa darí. Stačia jednoduché veci: vytvorenie prírodného útočiska formou kvetových lúk, využívanie dažďovej vody v domácnosti, kompostovanie, recyklácia odpadkov či nepoužívanie chemických hnojív.

Hornbach-ekologia-2-X.jpg

"Podporiť biodiverzitu môžete aj vytvorením tzv. urban záhradky. Čoraz viac sa stretávame so zákazníkmi, ktorí chcú mať kúsok prírody na balkóne. Mnoho odrôd byliniek, zeleniny či kvetov sa výborne hodí na výsadbu v hrantíkoch a nádobách. Hmyz má v mestách oveľa drsnejšie podmienky na prežitie, preto nás takýto záujem o návrat k prírode naozaj teší," poznamenáva D. Brychta.

Hornbach-ekologia-4-X.jpg


Slováci a ochrana životného prostredia

Zo zistení Hornbachu tiež vyplynulo, že ochrana životného prostredia nie je Slovákom ľahostajná a sami sa do nej zapájajú. Podľa prieskumu takmer 94 perc. Slovákov aktívne prispieva k ochrane životného prostredia triedením odpadu. Ďalšími aktivitami, ktorými Slováci prispievajú k zlepšeniu životného prostredia, sú: obmedzenie plastov v domácnosti a jednorazových produktov, obmedzovanie chemických postrekov či zvýšený záujem o kompostovanie.

Hornbach-ekologia-5-X.jpg

Foto: Hornbach

Podobné články