Odborníci očakávajú veľký záujem o dotácie na obnovu domov

27.09.2022, ABC-bývanie.sk | Rekonštrukcia bývania

V čase energetickej krízy a vysokých cien energií sa ľudia oprávnene obávajú, či dokážu v zimných mesiacoch svoje domovy dostatočne vykúriť. Riešením, ako docieliť úspory energií, je systematická podpora obnov rodinných domov.

Už od 17. októbra t.r. sa Slováci budú môcť uchádzať o príspevok na obnovu rodinných domov. Slovenská agentúra životného prostredia registruje už 10-tisíc predbežných žiadateľov. Podobne nárast záujmu o dotácie na obnovu domov zaznamenávajú aj Česká republika a Poľsko. Vyplynulo to z diskusie, ktorú dnes v Bratislave organizovala platforma Budovy pre budúcnosť (BPB). Platforma BPB o tom informovala v tlačovej správe.

10b-Depositphotos_101774864_dom-1-X.jpg


Obnovený len jeden rodinný dom z piatich

Potenciál obnovy rodinných domov je veľký. Podľa najnovšieho sčítania obyvateľov kompletnou rekonštrukciou prešlo na Slovensku iba približne 20 percent stavieb z celkového počtu 1,08 milióna rodinných domov.

"Približne tretina nehnuteľností má ešte pôvodné okná aj strechu a fasádu bez zateplenia – sú teda energeticky úplne neefektívne. Podiel obnovených domov 20 perc. nás nepríjemne prekvapil, keďže sa dlhodobo uvádzalo, že obnovou prešla približne polovica rodinných domov. Potenciál renovácií je teda ešte väčší ako sme predpokladali," hovorí Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy BPB.

Podľa nej je dôležité, aby sme v čase energetickej krízy využili chuť ľudí obnovovať domy, ku ktorej ich motivujú najmä vysoké ceny energií. "Každá kríza je aj príležitosťou. Ak ju dokážeme správne využiť, je to šanca, aby sme sektor rodinných domov obnovili, urobili ho energeticky efektívnejší a nekúrili pánubohu do okien," poznamenala K. Nikodemová.


Podpora obnovy je systémové riešenie

Slovenská agentúra životného prostredia dostala už 10-tis. predbežných žiadostí o dotáciu. Do konca roku chce agentúra finančne podporiť obnovu 4-tis. domov. "Je dôležité aby sa agentúra pripravila na nápor, ktorý pravdepodobne zaznamenáme v prvý deň. Rovnako tak je podstatné po prvej výzve zabezpečiť, aby mohli žiadatelia podávať žiadosti priebežne počas celého roku a nemuseli čakať na otvorenie krátkych výziev. Občania tak budú môcť lepšie plánovať svoju obnovu, čo prispeje ku kvalite projektov aj k zníženiu administratívneho náporu na agentúru," spresňuje Richard Paksi, analytik BPB.

"Podpora obnovy domov je skutočné systémové riešenie. Na rozdiel od odporúčaní, povedzme znížiť teplotu v dome o 1 stupeň Celzia, celkovou obnovou vieme do budúcnosti ušetriť minimálne 30 perc. energie. Vláda SR by teda mala okrem spustenia výziev na renovácie uvažovať aj o tom, ako udržať program obnovy aj po prečerpaní prostriedkov z plánu obnovy v roku 2026. Reálne totiž obnovíme iba 3 perc. rodinných domov," uzatvára K. Nikodemová.

Ilustračné foto: Depositphotos

Podobné články