Na kúpu a inštaláciu OZE dá štát domácnostiam ďalších 48 mil. eur

20.12.2018, SITA | Úsporné bývanie, energie

Slovenské domácnosti sa budú môcť opäť uchádzať o dotácie na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií. Na projekt Zelená domácnostiam II si štát pripravil 48 miliónov eur.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustí pokračovanie dotačného programu už v prvom štvrťroku 2019. "Aby mohli domácnosti využiť na inštaláciu aj jarné obdobie, budeme poukážky spočiatku vydávať prostredníctvom jednotlivých kôl tak ako v minulosti. Keď bude k dispozícii upravený informačný systém na vydávanie poukážok, prejdeme na nový spôsob so zásobníkom žiadostí, ktorý umožní, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne," hovorí generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

4b-Duplex-house-1-X.jpg

Od roku 2019 sa kolá pre každý zo štyroch podporovaných druhov zariadení budú vyhlasovať samostatne. V pokračovaní projektu znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 percent oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže. Inštalácia malého obnoviteľného zdroja energií (OZE) sa môže realizovať až po vydaní poukážky. Agentúra chce naďalej klásť veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. "V tejto súvislosti je zámer podporovať len inštalácie kotlov na biomasu, ktoré nahradia kotly na uhlie," upozorňuje A. Velická.


Zmena pri fotovoltických zariadeniach

Ďalšia pripravovaná zmena sa týka fotovoltických zariadení, pri ktorých bude zrušené uprednostnenie inštalácií s využitím akumulácie vyrobenej elektriny do batérií, ale samotné batérie budú naďalej oprávneným výdavkom. "Sadzby podpory sa zmenia tak, aby bolo možné naplniť merateľné ukazovatele pokračovania projektu. Zohľadnený bude aj aktuálny vývoj cien zariadení dostupných na trhu," spresňuje A. Velická.

V rámci projektu Zelená domácnostiam II by malo podľa odhadov SIEA do roku 2023 podporených v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja ďalších 25-tisíc inštalácií s celkovým inštalovaným výkonom 140 megawattov.


Dosiaľ sa nainštalovalo 18,5-tis. zariadení

Vďaka európskej a štátnej podpore poskytovanej prostredníctvom národného projektu Zelená domácnostiam bolo od roku 2015 v slovenských domácnostiach nainštalovaných 18 502 zariadení na využívanie OZE. Domácnosti pritom využili poukážky v hodnote viac ako 41 mil. eur.

Projekt umožnil zvýšiť celkový inštalovaný výkon obnoviteľných zdrojov energie o 141 megawattov. Dovedna bolo počas trvania projektu vyhlásených 28 kôl. Domácnosti si mohli vybrať z 3 600 konkrétnych typov zariadení. V rámci pilotného projektu Zelená domácnostiam boli preplatené poukážky na slnečné kolektory pre 6 974 domácností, podporených bolo tiež viac ako 5 242 tepelných čerpadiel, 3 673 fotovoltických systémov a 2 613 kotlov na biomasu.

Ilustračné foto: Megapixl

Podobné články