Minerálna vlna je dostatočne pevná i pri väčších hrúbkach, ukázali testy

10.05.2020, Ingrid Kántorová | Materiály, technológie, konštrukcie

S nárastom hrúbky aplikovanej tepelnej izolácie sa objavili pochybnosti, či minerálne izolácie s pevnosťou v ťahu 10 kPa, ktoré sa pre kontaktné zateplenie budov používajú už viac ako desať rokov, sú postačujúce.

Asociácia výrobcov minerálnych izolácií SR (AVMI) zadala dve nezávislé merania v akreditovaných skúšobniach, aby sa jednoznačne potvrdilo, že dnešné výrobky jej členov sú bezproblémové a s rezervou bezpečné. Skúšky v dvoch akreditovaných laboratóriách (TSÚS Bratislava a TZÚS Brno) a znalecký posudok Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU), ktoré si objednala AVMI, boli zamerané na veľké hrúbky minerálnej izolácie na úrovni 200 milimetrov. Práve pri týchto hrúbkach mali niektorí odborníci pochybnosti, či spĺňajú požiadavky na bezpečnosť a stabilitu systémov kontaktného zateplenia (ETICS) aj na výškových budovách.

67b-shutterstock_1372240151-1-X.jpg


Sledujú európsky trend

"Z našich skúseností vieme, že dnešné výrobky sú bezpečné, dostatočne pevné a únosné, čo teraz potvrdili aj nezávislé testy. Ideme však aj ďalej, sledujeme európsky trend a sme pripravení trhu ponúknuť efektívnejšie riešenie zateplení tam, kde to bude možné," hovorí Marcela Kubů, výkonná riaditeľka AVMI.

Podľa výsledkov skúšok mechanické vlastnosti vrátane pevnosti v šmyku a modulu pružnosti v šmyku bežne používanej minerálnej vlny (TR 10) s veľkou rezervou vyhovujú požiadavke na bezpečnosť a stabilitu ETICS aj na výškových budovách. Na budovách s nižšou podlažnosťou je priestor i na zavedenie inovatívnych výrobkov z MW s TR 7,5 na zhotovenie ETICS.


Bezpečný so značnou rezervou

Technický skúšobný ústav stavebný, n.o. (TSÚS), testoval tzv. kritický reprezentant minerálnej izolácie, čiže izoláciu s hrúbkou 200 mm s TR 10,5 až 11,6 kPa (t.j. výrobok s deklaráciou TR 10 kPa) v systéme ETICS. Je to bežne používaný artikel na slovenskom trhu, ktorý sa v systéme ETICS využíva už roky, hoci v menších hrúbkach.

Skúšky ukázali, že systém je bezpečný, tieto dosky MW zabezpečia požadovanú stabilitu systému ETICS aj pri hrúbke 200 mm, a to so značnou rezervou. Podrobnejšie výsledky si možno pozrieť na webovej stránke AVMI spolu s analýzou znaleckého posudku Stavebnej fakulty STU v Bratislave.


TZÚS Brno skúmal mechanické vlastnosti

Technický a zkušební ústav stavební Praha, pobočka Brno (TZÚS), podrobil komplexnému testovaniu rôzne výrobky z minerálnej izolácie pre systém ETICS. Všetky mali hrúbku 200 mm s deklarovanou hodnotou TR 10 kPa. TZÚS Brno sa zameral na mechanické vlastnosti týchto izolácií pri zabudovaní do systému ETICS.

TZÚS, rovnako ako v prípade Ústavu súdneho znalectva STU v Bratislave, uvažoval s kombináciami predpokladaných zaťažení, ktoré by na systém ETICS mohli pôsobiť s ohľadom na vplyv deformácií na povrchu systému. Na základe všetkých zistených skutočností TZÚS vo svojej technickej správe navrhol minimálne požadované medzné hodnoty mechanických vlastností pre jednotlivé úrovne aplikácie systému ETICS.


Čo ukázali testy

Pre väčšinu zatepľovaných stavieb na Slovensku (do 50 metrov výšky budovy) je možné bezpečne použiť minerálnu izoláciu s deklarovanou hodnotou TR 10 kPa, čo sú bežne vyrábané výrobky dostupné na slovenskom trhu aj v zahraničí. Zároveň sa potvrdilo, že pre stavby do výšky 12-15 m sú vyhovujúce aj minerálne izolácie s deklarovanou hodnotou TR 7,5 kPa.

"Merania považujeme za vyčerpávajúce. Všetky výsledky potvrdili, že výrobky MW do 200 mm sú bezpečné. Nie je potrebné žiadne ďalšie overovanie na menších hrúbkach, pretože je všeobecne známe, že mechanické vlastnosti MW sa zmenšujúcou hrúbkou zlepšujú. Sme radi, že určitému segmentu môžeme bez obáv ponúknuť inovatívne a efektívne riešenie v podobe materiálu s TR 7,5 kPa," dopĺňa M. Kubů.


Asociácia výrobcov minerálnych izolácií SR

AVMI združuje najväčších výrobcov minerálnej izolácie na Slovensku, jej členovia reprezentujú väčšinu domáceho trhu s minerálno-vláknitými izolačnými materiálmi. Výrobcovia v asociácii majú stabilne okolo 500 vlastných zamestnancov, zhruba 4-tisíc osôb pracuje nepriamo v nadväzujúcich odvetviach.

Asociácia sa zameriava na šírenie informácií o využití minerálnych izolácií a na spoluprácu s verejnou sférou pri kreovaní legislatívneho prostredia a noriem. Sleduje všeobecnoprospešné ciele a ciele na ochranu spoločenských záujmov svojich členov v oblasti využívania minerálnych izolácií. Členmi sú spoločnosti Knauf Insulation, s.r.o., Rockwool Slovensko, s.r.o., Divízia Isover, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., a Ursa SK, s.r.o.

Ilustračné foto: Shutterstock

Podobné články