Správne postavená škola je cestou k vedomostiam aj zdraviu žiakov

14.09.2021, Petra Liptajová | Materiály, technológie, konštrukcie

Cesta k znižovaniu uhlíkovej stopy vedie nielen cez obnovu obytných domov a bytového fondu. Potrebné sú aj renovácie verejných budov, akými sú napríklad školy.

Modernizácie školských budov sú pre architektov i pedagógov skvelou príležitosťou zamyslieť sa nad tým, akú úlohu vo výchove mládeže škola má a ako možno rozvrhnúť jej fyzické prostredie, aby malo pozitívny vplyv na učenie.

Velux-skola-1-X.jpg

Nielen nezdravé domy, ale aj objekty škôl s nedostatočnou kvalitou vnútorného prostredia majú vážny vplyv na zdravie a na vzdelávanie. Európske deti mladšie ako 15 rokov vymeškajú takmer 2 milióny školských dní vinou nezdravých domácností a škôl v dôsledku respiračných chorôb, astmy a problémov spojených s ekzémom.


Deti sú v škole 195 dní v roku

Pod tieto problémy sa často podpisuje zlá vnútorná klíma, ktorá býva spôsobená nedostatkom denného svetla, vlhkosťou, škodlivinami v interiéri alebo zlým vetraním. Okrem toho, choré dieťa potrebuje rodičovskú opateru, čo vedie k zníženiu produktivity práce s vplyvom aj na ekonomiku.

V bežných časoch, popri pandémii, strávi 1,3 mil. slovenských detí a študentov v škole až 195 dní v roku. "Školáci trávia mimo domova najviac času v škole. Niet pochýb, že snaha o kvalitnú vnútornú klímu musí byť kľúčovou témou pri každej modernizácii alebo výstavbe školy. Pandémia ešte viac zdôraznila význam zdravých priestorov pre prácu, hranie, učenie a život. Preto by zriaďovatelia škôl aj architekti mali naplno využiť príležitosti, ktoré prináša európsky plány obnovy," hovorí Zsolt Szabó, market director v spoločnosti Velux Slovenská republika.

Stimuly, ktoré členské krajiny EÚ môžu čerpať v rámci Zelenej dohody, poskytujú unikátnu príležitosť zmeniť vlhké, tmavé, studené alebo príliš prehriate učebne na zdravé a podnetné.


Zdravé školy zlepšujú schopnosť učiť sa

Mnohé analýzy vravia, že dobre navrhnutá škola nepodporuje len získavanie znalostí a vedomostí, ale aj zdravie a pohodu detí. Potvrdila to aj prelomová štúdia HEAD (Holistic Evidence and Design) vo Veľkej Británii, ktorá vychádza z výskumu s účasťou 3 766 žiakov počas jedného roku.

Štúdia dospela k záveru, že zlepšená kvalita ovzdušia by mohla zvýšiť výkonnosť študentov až o 15 percent s pozitívnym vplyvom na pracovnú rýchlosť, úroveň pozornosti a koncentrácie. Zlepšená kvalita vzduchu v interiéri môže navyše viesť k zníženiu absencií žiakov. Jednoducho povedané, čím lepšie je trieda navrhnutá, tým lepšie výsledky deti dosahujú.

Velux-skola-2-X.jpg


Cesta k lepšiemu výkonu

Deti trávia 70 perc. času v triedach. Preto je dôležité dbať na to, aby spôsob, akým sú učebne navrhnuté, podporoval zdravie detí a pomáhal zlepšiť vzdelávanie. Štúdia HEAD dokázala, že dobre navrhnuté základné školy môžu výrazne zvýšiť akademické výsledky detí v čítaní, písaní a matematike. Podľa výskumníkov až 49-percentný vplyv na učenie žiakov má kombinácia týchto faktorov: denné svetlo, kvalita vnútorného ovzdušia, teplota a akustika miestností.


Dobré osvetlenie

V školských priestoroch treba zabezpečiť rozloženie denného svetla tak, aby bolo dominantným zdrojom svetla po väčšinu dňa. Dôležité je, aby denné svetlo bolo najmä tam, kde ho najviac treba. Odporúčané hodnoty denného svetla pre učebne sú 300 luxov, pre dielne, laboratóriá alebo knižnice až 500 luxov, naopak, na chodbách a schodiskách stačí len 150 luxov.

Optimálne presvetlenie možno dosiahnuť pomocou viacerých zdrojov denného svetla, napríklad kombináciou strešných a fasádnych okien, svetlíkov alebo svetlovodov. Okná okrem presvetlenia umožňujú kontakt s vonkajším okolím. Pri návrhu rekonštrukcie je preto dobré myslieť na to, že pri strešných oknách a svetlíkoch hrozí menšia pravdepodobnosť zatienenia prekážkami než pri fasádnych oknách.


Kvalita vnútorného ovzdušia

Lepšia kvalita vnútorného ovzdušia zvyšuje výkon, zvyšuje rýchlosť riešenia úloh, zlepšuje pozornosť a koncentráciu a znižuje počet absencií. Kvalitu vnútorného ovzdušia v triede je preto vhodné sledovať senzormi CO₂ a na základe toho vetrať.

Koncentrácia CO₂ vo vonkajšom vzduchu je približne 400 ppm (častíc na milión ostatných častíc). V interiéri platí, že koncentrácia 1 150 ppm znamená dostatočnú kvalitu vzduchu, hodnota 1 400 ppm je vo väčšine situácií uspokojivá a koncentrácia 1 600 ppm je nevyhovujúca (CEN, 2007).

Zlepšiť kvalitu vnútorného ovzdušia v triedach pomôže pravidelné vetranie počas vyučovacích hodín. Inovatívne riešenie prirodzenej ventilácie, akým je napríklad systém Velux Active, umožňuje udržiavať koncentráciu CO₂ v odporúčanom rozsahu. Systém na základe nameraných údajov zo senzora vnútorného prostredia (koncentrácia CO₂, vlhkosť vzduchu, teplota) a online predpovedí počasia automaticky ovláda ventiláciu (strešné okná, svetlíky) a ochranu proti prehrievaniu (rolety/markízy).

V zimných mesiacoch sa odporúča na udržanie zdravého ovzdušia využívať mechanické ventilačné systémy, ktoré vyvetrajú bez toho, aby zhoršovali tepelnú pohodu v chladnejších mesiacoch.


Optimálna teplota

Na zabezpečenie optimálnej teploty v školskej triede sa odporúča využiť energeticky úsporné technológie, ako sú prirodzená ventilácia, tienenie či inteligentný návrh budov (v teplejších mesiacoch) a účinné regulovateľné vykurovanie (v chladnejšom období). V lete sa odporúča chrániť pred prehrievaním interiéru kombináciou tienenia a prirodzenej ventilácie. V návrhu budovy sa odporúča kombinovať okná na fasáde aj v streche, aby mohol v priestore dobre prúdiť vzduch (napr. priečne vetranie, komínový efekt).


Akustika

Akustické prostredie v triede je kritickým faktorom študijných i psychosociálnych výsledkov detí. Aj tu môžu pomôcť strešné okná. Tam, kde strešné okno smeruje do ulice, je o 8 decibelov (dB) nižšia hladina hluku ako pri fasádnom okne. Ak presunieme strešné okno na zadnú stranu, útlm bude ešte väčší (zhruba o 15 dB).

Velux-skola-3-X.jpg


Produktové odporúčanie Veluxu

Docieliť správny návrh škôl a učební pomôžu architektom výrobky určené na presvetlenie interiérov cez strechu. Diaľkovo ovládateľné strešné okná Velux s vonkajšími a vnútornými roletami strategicky rozmiestnené po celej budove umožnia osvetliť priestor množstvom denného svetla aj v tmavých zimných mesiacoch a zároveň zabezpečiť prísun čerstvého vzduchu po celý rok, čím zlepšujú kvalitu vnútorného ovzdušia a pomáhajú regulovať teplotu.

Foto: Velux

Podobné články