Icopal ukázal, ako správne pracovať s jeho hydroizoláciami

08.04.2015, Oľga Gluštíková | Materiály, technológie, konštrukcie

Popri kvalite materiálov sa v stavebníctve dnes dostáva do popredia aj úspora času a energií. Možnosti, ako tieto benefity ponúknuť zákazníkom, hľadá aj výrobca hydroizolácií Icopal.

Firma na trh uviedla viaceré inovované materiály, ktoré predviedla realizátorom na školení pre zvýšenie kvalifikácie pokrývačských firiem. "Oboznámili sme ich s portfóliom našich inovovaných materiálov a systémov z oblasti hydroizolácií. Sme zameraní na inovácie, pričom sústavne hľadáme aj nové možnosti úspor energií," povedal Rastislav Šmehyl, obchodný riaditeľ Icopalu, a.s., Štúrovo, po nedávnom teoreticko-praktickom seminári v Nitre-Dražovciach.

Icopal-2-X.jpg

 Ukážka čistého a ľahkého ukladania mPVC fólie


 

Aplikácia asfaltovaných pásov po novom

Asfaltované pásy novej generácie, mPVC fólie pre ploché strechy a príslušenstvo na ich izoláciu, ľahké asfaltové krytiny pre šikmé strechy aj inovované hydroizolačné pásy do spodných stavieb – to je len časť z výrobného sortmentu, ktorý firma predstavila na školení. Pokrývačov produktoví manažéri oboznámili s inovovanými modifikovanými asfaltovanými pásmi so špeciálnou profiláciou spodných povrchov s názvom Speed Profile SBS a Speed Syntan SBS.

"Vďaka technológii Speed Profile SBS majú pásy hrebeňový profil spodného povrchu, ktorý umožňuje rýchlejšie a rovnomernejšie roztavenie asfaltovej hmoty. Umožňuje to skrátiť čas aplikácie, pokryje sa totiž väčšia plocha v kratšom čase a s nižšou spotrebou plynu," hovorí Jaroslav Vaňo, produktový manažér Icopalu.

Spoločnosť predstavila aj novú technológiu aplikácie Speed Syntan SBS s tepelnou aktiváciou, ktorá znamená prevrat v ukladaní asfaltovaných pásov na plochých strechách. "Umožňuje o 60 percent rýchlejšiu aplikáciu v porovnaní so štandardnými asfaltovanými pásmi, plus viac ako 50-percentnú úsporu plynu, a tým i šetrenie energie," poznamenáva J. Vaňo. Nasledovala praktická ukážka, ako rekonštruovať strechu s týmito asfaltovanými pásmi.


Novinky v oblasti hydroizolácií

Ďalšou novinkou z oblasti hydroizolácií, ktorú Icopal predstavil na školení, bol asfaltovaný pás Fundament 4,0 Speed Profile SBS. Určený je na zhotovenie kvalitných zvislých aj vodorovných izolácií základových konštrukcií. "Má hrúbku vyše 4 mm, je vysoko odolný voči mechanickému poškodeniu a ochráni stavbu aj proti radónu. V súčasnosti je pritom nutné hovoriť o kvalite hydroizolácií pre spodné stavby, keďže tá sa podceňuje. V dôsledku toho dochádza k veľkým škodám na majetku," konštatuje J. Vaňo.

Aplikačný technik vzápätí predviedol hydroizoláciu základovej dosky s asfaltovaným pásom Fundament 4,0 Speed Profile SBS. V skupine Icopal však napredujú aj inovácie týkajúce sa strešných mPVC a FPO fólií. Ide o riešenie odrazivosti ich povrchov. Cieľom je znižovanie povrchových teplôt plochých striech a zabránenie prehrievaniu strešných plášťov budov, čím sa znižuje spotreba energií na klimatizáciu.

Icopal-1-X.jpg

 Pokrývačov oboznámili s aplikáciou inovovaných modifikovaných asfaltovaných pásov so špeciálnou profiláciou spodných povrchov


 

Chyby realizačných firiem

Umožňujú to aj strešné mPVC fólie Monarplan vyrábané na Slovensku. Predstavujú rýchle, relatívne lacné a veľmi flexibilné riešenie zastrešenia a ich jednoduchá, rýchla aplikácia je možná vo všetkých ročných obdobiach. Momentálne narastá ich využitie na zastrešenie bytových domov, priemyselných aj administratívnych budov.

J. Vaňo upozorňuje na chyby, aké sa najčastejšie robia pri aplikácii týchto fólií, a vysvetľuje, že ich možno k pokladu kotviť, lepiť alebo priťažiť vymývaným štrkom. Najvhodnejší a najčastejší spôsob aplikácie je práve mechanické kotvenie. Na snímkach z praxe potom na školení poukázal na najčastejšie pochybenia, akých sa dopúšťajú realizačné firmy. Ide napríklad o nevykonanie sondy a ťahovej skúšky na streche, použitie nedostatočného počtu kotviacich prvkov či nesprávne umiestnenie kotiev na mPVC fólii.


Rady aj praktické ukážky

Pokrývači zároveň mohli prostredníctvom praktickej ukážky pozorovať čisté a ľahké ukladanie mPVC fólie. Aplikačný technik im predviedol, ako aplikovať fóliu Monarplan na priemyselnú plochú strechu z trapézového plechu so zateplením. Ukázal im nielen správne kotvenie, ale aj teplovzdušné zváranie fólie v miestach jej presahov. Súčasťou ukážok bolo aj riešenie detailu – vnútorného kúta a vonkajšieho rohu atiky – pri fóliových strechách s použitím fólie Monarplan.

Pokrývači a izolatéri si mohli prácu s jednotlivými produktmi vyskúšať aj sami. Oboznámili sa aj s novým príslušenstvom pre ploché strechy, ako je tekutá hydroizolácia na opracovanie detailov a prestupov Siplast Elastic Speed PUR či s asfaltovou krytinou Icopal 3D pre šikmé strechy. Na záver si každý účastník odborného školenia odniesol osvedčenie o jeho absolvovaní.

Foto: Icopal

Podobné články