Cesty SK vysvetľujú, prečo sa novej obaľovne netreba v Mikuláši obávať

13.03.2017, ABC-bývanie.sk | Mestá, obce, regióny

V Liptovskom Mikuláši nechcú, aby tam stála nová obaľovňa asfaltových zmesí. Hromadnú pripomienku v rámci posudzovania vplyvu stavby na životné prostredie podpísali občania, nesúhlasí ani vedenie mesta.

Dôvodom majú byť obavy z hluku, prašnosti a preplnenia ciest nákladnými vozidlami s asfaltom a so štrkom. Nová obaľovňa by mala stáť v priemyselnej zóne v mestskej časti Okoličné, investorom je spoločnosť Cesty SK, s.r.o. Podľa firmy sú obavy neopodstatnené a vplyv prevádzky na dopravné zaťaženie v Okoličnom bude minimálny. Cesty SK pripomínajú, že množstvo áut občania vyrátali z maximálnej možnej kapacity prevádzky, hoci spoločnosť sa mestu zaviazala vyrábať len zlomok z nej.

asphalt-mixing-plants-net-1-X.jpg

"V Okoličnom má stáť najmodernejšia obaľovacia linka renomovaného švajčiarskeho výrobcu, spĺňajúca najprísnejšie európske ekologické normy. V porovnaní so staršími zariadeniami, ktoré sú v prevádzke na Slovensku a v blízkom okolí, táto linka má hodnoty hluku a emisií na zanedbateľnej úrovni," spresňuje spoločnosť Cesty SK.

Médiá podľa firmy uvádzajú kapacitu linky 160 ton za hodinu, čo je len hypoteticky maximálny výkon, ktorý zariadenie nikdy nedosahuje. "Preto sme sa 20. februára a opakovane aj 27. februára t.r. listom mestu Liptovský Mikuláš zaviazali, že ročná produkcia linky nepresiahne 30-tisíc ton," informujú Cesty SK.

Cesty-SK-tabulka-X.jpg

"Percentuálne hodnoty zintenzívnenia dopravy sú také zanedbateľné, že považujeme za diskriminačné prenášať na našu spoločnosť zodpovednosť za súčasnú dopravnú situáciu, ktorá podľa našich meraní je komplikovaná len ráno od 7:00 do 8:00 h a popoludní od 15:30 do 16:30 h. V tomto čase je doprava zložitá v každom meste a väčšej obci na Slovensku," argumentuje spoločnosť Cesty SK a dodáva, že investícia firmy prinesie pracovné príležitosti zhruba pre 30 ľudí z Liptova.

Ilustračné foto: asphalt-mixing-plants.net

Podobné články