Mesto Dolný Kubín bez agendy spoločného stavebného úradu

09.01.2017, SITA | Mestá, obce, regióny

Mesto Dolný Kubín nebude od nového roku vykonávať agendu spoločného stavebného úradu. Zabezpečovať bude iba agendu stavebného úradu pre mesto samotné, a to prostredníctvom odboru výstavby a životného prostredia.

"Vedenie mesta očakáva, že bude mať väčšiu možnosť nezávislého a pružného reagovania na spoločenský vývoj a potreby v oblasti výstavby na území Dolného Kubína. Zároveň predpokladá zlepšenie kontrolných mechanizmov nad zabezpečovaním úloh stavebného úradu ako preneseného výkonu štátnej správy," zdôvodnil zmenu riaditeľ kancelárie primátora mesta Vladimír Adamec.

Ak ide o stavbu alebo činnosť, ktorá sa má uskutočniť na území obcí Bziny, Dlhá nad Oravou, Horná Lehota, Chlebnice, Istebné, Jasenová, Kraľovany, Krivá, Leštiny, Malatiná, Medzibrodie nad Oravou, Oravská Poruba, Oravský Podzámok, Osádka, Párnica, Pokryváč, Pribiš, Pucov, Sedliacka Dubová, Veličná, Vyšný Kubín a Žaškov, bude agendu všeobecného stavebného úradu súvisiacu s preneseným výkonom štátnej správy vykonávať Spoločný obecný úrad Oravský Podzámok, pracovisko Námestie Slobody 1 v Dolnom Kubíne. Sídliť bude na v budove miestneho úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

Podobné články