Architektonická súťaž Brick Award 2022 rozbieha registráciu

14.01.2021, Katarína Dudáková | Odborné akcie, veľtrhy, súťaže

Aj slovenskí architekti sa môžu uchádzať o medzinárodné ocenenie Brick Award 2022. Architekti z celého sveta majú možnosť prihásiť do súťaže svoje projekty, v ktorých dominuje alebo exceluje tehla.

Súťaž Brick Award 2022 vyhlásila rakúska spoločnosť Wienerberger AG, najväčší svetový výrobca tehál. Firma udeľuje toto ocenenie v pravidelných dvojročných cykloch už od roku 2004. Víťazov v piatich kategóriách vyberá odborná porota zložená zo svetových špičkových expertov. Architekti môžu svoje diela prihlásiť do 8. apríla 2021.

Zámerom organizátorov je ukázať potenciál tehly v moderných a inovatívnych realizáciách budov. V súťaži rozhoduje kvalita, originalita a funkčnosť. Oceňujú sa diela, ktoré vyjadrujú kontinuitu v práci s tehlou a uplatňujú nový kreatívny prístup v jej využití ako osvedčeného stavebného materiálu. Vzhľadom na rastúci spoločenský význam energetickej úspornosti budov a požiadaviek na recyklovateľnosť stavebného materiálu sa projekty posudzujú aj cez optiku trvalej udržateľnosti.

Brick-Award-1-X.jpg


Prominentná porota

Prihlásené práce hodnotí medzinárodná porota zložená z renomovaných architektov a kritikov. Medzi jej členov v minulosti patrili aj laureáti Pritzkerovej ceny a mnohé ďalšie významné osobnosti svetovej architektúry. Porota spomedzi všetkých prihlásených diel vyberie do užšej nominácie 50 projektov. Následne určí výhercov jednotlivých kategórií a vyhlási meno celkového víťaza a laureáta špeciálnej ceny.

Odborná porota bude diela prihlásené do Brick Award 2022 posudzovať v týchto kategóriách:

  • Feeling at home (Ako doma)
  • Living together (Bývame spolu)
  • Working together (Pracujeme spolu)
  • Sharing public spaces (Spoločne využívame verejný priestor)
  • Building outside the box (inovatívne koncepcie a spôsoby využitia tehál, akými sú nové stavebné technológie, na mieru vyrábané tehly alebo využitie novej ornamentiky v projekte)

Brick-Award-2-X.jpg


Podmienky na prihlásenie diel

Architekti môžu svoje diela prihlasovať do 8. apríla 2021, ak projekty spĺňajú nasledujúce podmienky:

  • významná časť stavby musí byť postavená zo stavebného materiálu na báze pálenej keramiky (tehlové bloky, lícové tehly, keramická dlažba, keramická strešná krytina, tehlové fasádne panely),
  • dielo musí byť dokončené v roku 2018 alebo neskôr,
  • stavba musí spĺňať kritériá jednej zo súťažných kategórií,
  • účasť v súťaži nie je podmienená použitím výrobkov spoločnosti Wienerberger.

Diela možno prihlasovať do 8. apríla 2021 prostredníctvom online formulára. Ku každej prihlásenej stavbe treba priložiť fotografie objektu, informácie o projekte a jeho autorovi. Víťazi jednotlivých kategórií získavajú finančnú odmenu 5-tisíc eur, celkový víťaz dostane 7-tis. eur.

Víťazné a nominované projekty sa budú prezentovať aj prostredníctvom knižnej publikácie Brick 22, zostavenej expertmi z oblasti architektúry. Viac informácií o súťaži a formulár na registráciu je aj na https://www.brickaward.com/ alebo na www.wienerberger.sk.

Foto: Wienerberger

Podobné články