Budúci projektanti ukázali, ako sa dá pracovať s denným svetlom

01.07.2015, Eva Fačková | Odborné akcie, veľtrhy, súťaže

Študenti stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo v súťaži Rodinný dom Velux predviedli, ako možno priviesť dostatočné množstvo denného svetla do interiéru.

O siedmy ročník podujatia bol zo strany budúcich profesionálov veľký záujem. Cieľom súťaže Rodinný dom Velux je motivovať a rozvíjať tvorivosť budúcich architektov a projektantov. Ich úlohou bolo navrhnúť rodinný dom s dostatočným presvetlením. Autor návrhu musí zároveň dbať na to, aby jeho riešenie bolo energeticky hospodárne a aby zabezpečilo optimálne vnútorné prostredie.


Ukázali im, čo a ako Velux robí

Spoločnosť Velux pozvala začiatkom roku 2015 všetkých študentov registrovaných do súťaže na exkurziu do svojho výrobného závodu v Partizánskom. Študenti mali výbornú možnosť zoznámiť sa s výrobou, históriou závodu, ale aj so samotnými výrobkami firmy.

Velux okrem toho vyhlásil aj špeciálnu odmenu pre školu, ktorej študenti v školskom kole odovzdali najviac projektov. Víťazom finančnej odmeny 300 eur sa napokon stala Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove.

Velux-studenti-1-X.jpg

 Prvé miesto v súťaži Rodinný dom Velux získal Tomáš Perďoch (Stredná priemyselná škola stavebná Žilina, pod vedením Evy Kucharovej a Ľubomíry Buchovej) za projekt Vario Containers Concept. Kliknutím na obrázok si otvoríte ukážku víťaznej práce.


 

Súťažili všetky regióny

Do školských kôl súťaže sa prihlásili žiaci z 12 stredných odborných škôl z celého Slovenska s dovedna viac ako 60 projektmi. Do celoslovenského kola postúpilo napokon 35 súťažných návrhov. Počet odovzdaných prác má tak v medziročnom porovnaní narastajúci trend.

"Vďaka intenzívnej spolupráci so strednými odbornými školami sa nám darí motivovať mladých talentovaných tvorcov nielen k podnieteniu tvorivého myslenia, ale aj k tomu, aby sa zamýšľali nad trvalo udržateľnými spôsobmi navrhovania budov," hovorí Magdaléna Bartková, marketingová manažérka spoločnosti Velux.


Porota ocenila kvalitu prác

Odborná porota, v ktorej boli Ing. arch. Klára Bukolská (Velux Česká republika), Ing. arch. Ľubo Závodný (Architektonická kancelária Ľubomír Závodný) a Ing. arch. Peter Jurkovič (ateliér architektúry a dizajnu JRKVC), vyzdvihla úroveň študentských prác.

"Priznám sa, som nadšený z toho, akí sú stredoškoláci šikovní a že už teraz na sebe takto pracujú. Prejav mnohých prác je veľmi kultivovaný a príjemný. Vzhľadom na to, že ide o práce študentov stredných škôl, je úroveň naozaj výborná," hodnotí Ľ. Závodný. "Je obdivuhodné, že študenti nachádzajú odvahu tvoriť a prezentovať svoje projekty. Oceňujem tento aktívny prístup študentov," dodáva P. Jurkovič.

Aj tento rok prevzal záštitu nad súťažou Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý počas vyhlasovania výsledkov zastupovala Alena Galanová. "Súťaž je ukážkou príkladnej spolupráce zamestnávateľa a stredných odborných škôl na Slovensku. Velux sa snaží prostredníctvom nej prepájať teoretické znalosti a posúvať ich smerom do praxe. Vzniká tak priestor nielen na motiváciu žiakov, ale aj na ich inšpirácie do budúcnosti – spolupráca firmy a škôl tým nadobúda ešte väčší význam," poznamenáva A. Galanová


Výsledky 7. ročníka súťaže Rodinný dom Velux

Na slávnostnom vyhodnotení súťaže Rodinný dom Velux, ktoré sa konalo 18. júna 2015 v Bratislave, udelila odborná porota žiakom stredných škôl prvé tri miesta a jedno osobitné ocenenie.

• Prvé miesto a odmenu 400 eur si odniesol Tomáš Perďoch (SPŠS Žilina, pod vedením Evy Kucharovej a Ľubomíry Buchovej) za projekt Vario Containers Concept. Ukážka ocenenej práce je na tomto odkaze. Koncept využitia lodných kontajnerov na stavbu domu umožňuje vysokú variabilitu a flexibilitu v závislosti od požiadaviek investora. Koncept možno rozmanitými spôsobmi opakovať a alternovať. Autor vo víťaznom návrhu predstavil kombináciu šikmej a plochej strechy. Objekt tiež zasadil do slovenských klimatických podmienok s ohľadom na maximalizáciu prísunu denného svetla a vytvorenie optimálneho vnútorného prostredia v interiéri. Jednotlivé kontajnery možno tiež podľa potreby skladať do obytných komplexov.

• Druhé miesto s odmenou 250 eur porota udelila Ádamovi Nagymu (SPŠS Hurbanovo, pod vedením Františka Bachorca) za prácu s názvom Back to Nature. Ukážka ocenenej práce je na tomto odkaze. Ocenená práca využíva dispozíciu terénu, pričom upriamuje pozornosť na úzke prepojenie života v interiéri s dianím v prírode. Rodinný dom je vsadený do zeme, pričom na okolité prírodné prostredie nadväzuje aj zelenou strechou, cez ktorú prichádza dnu denné svetlo.

• Tretie miesto a 150 eur získala Natália Romančíková (SPŠS Žilina, pod vedením Evy Kucharovej) za projekt Modest house. Ukážka ocenenej práce je na tomto odkaze. Autorkiným cieľom bolo vytvoriť dom, ktorého výnimočnosť spočíva nielen v jednoduchosti, ale aj vo finančnej dostupnosti. Uprostred pavilónového domu je situované átrium, ktoré prepája objekt s okolitým prírodným prostredím.

• Osobitné ocenenie a 100 eur si odniesla dvojica Kristína Borzová a Martin Kondáš (SPŠ SaG Košice, pod vedením Magdalény Majtnerovej) za ich Nadstavbu bytového domu. Ukážka ocenenej práce je na tomto odkaze. Porota sa rozhodla udeliť túto cenu najmä preto, že sa dvojica snažila o riešenie projektu viacbytovej jednotky. Porota ocenila tiež hru s priestorom i decentné spracovanie.

Velux-studenti-6-X.jpg

 Autori víťazných prác spolu s odbornou porotou (zľava doprava): Peter Vrablec (obchodný riaditeľ Velux Slovensko); Ádam Nagy (SPŠS Hurbanovo) – druhé miesto; Tomáš Perďoch (SPŠ Žilina) – prvé miesto; Alena Galanová (Štátny inštitút odborného vzdelávania); Natália Romančíková (SPŠ Žilina) – tretie miesto; Ľubomír Závodný; Klára Bukolská (Velux Česká republika); Martin Kondáš (SPŠSaG Košice) – osobitná cena; Kristína Borzová (SPŠSaG Košice) – osobitná cena; Peter Jurkovič.


 

Foto: Velux
Vizualizácie: Tomáš Perďoch, Ádam Nagy, Natália Romančíková, Kristína Borzová, Martin Kondáš

Podobné články