Cech podlahárov Slovenska vybral najlepšie podlahy za rok 2018

28.04.2019, Katarína Dudáková | Odborné akcie, veľtrhy, súťaže

Členov Cechu podlahárov Slovenska ocenili za najlepšie realizované podlahy v roku 2018. Profesijné ocenenia sa udelili v štyroch kategóriách. V blízkej budúcnosti sa uvažuje aj o cene verejnosti.

Cech podlahárov Slovenska vyhlásil pre svojich členov súťaž o najlepšie realizované podlahy v roku 2018. Podlahári prihlasovali svoje práce v štyroch kategóriách: drevené parkety, pružné podlahové krytiny, ostatné podlahy a technologicky náročné realizácie.

Víťazov jednotlivých kategórií určili členovia pri príležitosti rokovania 19. snemu cechu. "Neustále sa snažíme podporovať kvalitnú prácu našich členov. Súťaž o najlepšie realizovanú podlahu považujeme za účinný nástroj rozvoja podlahárskeho remesla u nás. V budúcnosti ju plánujeme rozšíriť aj o hlasovanie verejnosti," hovorí Jozef Mokrý, vrchný cechmajster Cechu podlahárov Slovenska.


Ocenenia od profesionálov

V súťaži o Najlepšiu realizáciu členovia cechu hodnotia anonymne podlahárske diela svojich kolegov. Do súťaže sa prihlasujú inšpiratívne realizácie podláh, ktoré sú zaujímavé nielen z estetického hľadiska. Pri ich hodnotení sa prihliada aj na zložitosť technického riešenia. Najlepšie realizácie podláh v roku 2018 boli rozdelené do štyroch kategórií.

Kategória drevené parkety
(veľkoplošné drevené podlahy, masívne drevené parkety, laminátové podlahy)
1. miesto: Euro Parket, s.r.o., Žilina
Dubové masívne parkety do stromčeka

Podlahy-najlepsie-2-X.jpg

 Euro Parket, s.r.o., Žilina: Dubové masívne parkety do stromčeka


 

Kategória pružné podlahové krytiny
(PVC, prírodné linoleum, kaučuk, textilné koberce)
1. miesto: Domos Slovakia, s.r.o., Košice
Hotelový koberec – individuálny dizajn

Podlahy-najlepsie-1-X.jpg

 Domos Slovakia, s.r.o., Košice: Hotelový koberec – individuálny dizajn


 

Kategória ostatné podlahy
(liate podlahy, štrkový koberec, športové povrchy, terasové dosky – decking, obklady stien atď.)
1. miesto: Symparkett Martin, Martin
Terasové dosky cumaru viveiro

Podlahy-najlepsie-3-X.jpg

 Symparkett Martin, Martin: Terasové dosky cumaru viveiro


 

Kategória technologicky náročné realizácie
1. miesto: Weiser Valerian, s.r.o., Michalovce
Obklad schodov – homogénne PVC

Podlahy-najlepsie-4-X.jpg

 Weiser Valerian, s.r.o., Michalovce: Obklad schodov – homogénne PVC


 

Kto je kto: Cech podlahárov Slovenska

Cech podlahárov Slovenska je výberové profesijné združenie. O prijatí člena rozhoduje snem Cechu podlahárov Slovenska na základe vyjadrenia dohliadacej komisie, ktorá overuje kvalitu podlahárskych prác žiadateľa o vstup do cechu. Cech má dnes 23 riadnych členov, desať gestorov a desať čestných členov.

Cech aktívne podporuje vzdelávanie všetkých účastníkov procesu realizácie podláh – od projektantov, investorov až po realizátorov stavby. Aktuálne poznatky o nových trendoch, materiáloch a technológiách prináša nielen odbornej verejnosti. Vďaka osvetovej činnosti, pravidelne aktualizovaným webovým stránkam a prítomnosti na významných veľtrhoch sprístupňuje bezplatné špecializované odborné poradenstvo aj širokej laickej verejnosti.
Špeciálnu pozornosť cech venuje aj zabezpečeniu interaktívneho vzdelávania pre nový remeselný dorast na školách. Cech sa podieľa aj na tvorbe legislatívnych opatrení.

Foto: Cech podlahárov Slovenska

Podobné články