Súťaž Baumit Fasáda roka 2015 už pozná svojich víťazov

12.06.2015, Beáta Badiarová | Odborné akcie, veľtrhy, súťaže

Súťaž Baumit Fasáda roka 2015 už pozná svojich víťazov. Víťazné fasády a ich tvorcov slávnostne predstavili 4. júna t.r. na galavečeri v bratislavskej Slovnaft Refinery gallery.

Cieľ tejto prestížnej súťaže zostáva rovnaký ako dosiaľ – systematicky presadzovať a podporovať kvalitu fasád novostavieb, rekonštruovaných a sanovaných budov na Slovensku a oceňovať tie najlepšie riešenia. Do 8. ročníka súťaže Baumit Fasáda roka bolo prihlásených 143 objektov, ktoré splnili jej podmienky.

Spolu s víťazmi sa na vyhlásení výsledkov zúčastnilo viac ako 500 zástupcov obchodných partnerov, realizačných firiem, architektov, projektantov a spolupracovníkov spoločnosti Baumit.

Baumit-fasada-logo-X.jpg


Porota nominovala 22 stavieb

Odborná porota, zložená tento rok z dvoch skupín, nominovala dovedna 22 stavieb. Hlavná porota pracovala v zložení: Ing. arch. Andrea Bacová, Ing. arch. Akad. arch. Ján Bahna, Ing. arch. Ľubomír Závodný, Ing. arch. Andrej Alexy a Ing. Ľuboš Fussek. Špeciálna porota, v ktorej boli Ing. arch. Andrea Urlandová, Mgr. Ľudovít Petránsky a Ing. arch. Ilja Skoček, st., posudzovala kategóriu Zateplený panelový dom.

Z celkového počtu nominácií bolo v kategórii Rodinný dom nominovaných päť stavieb, v kategórii Rezidenčné projekty a občianska vybavenosť šesť stavieb, v kategórii Obnovená a adaptovaná budova štyri stavby, v kategórii Sanovaná historická budova tri stavby a v kategórii Zateplený panelový dom štyri stavby. Odborná porota napokon udelila päť hlavných cien a osem čestných uznaní.


Vyjadrila sa aj verejnosť

Do hlasovania v súťaži Baumit Fasáda roka 2015 sa tento rok prvýkrát zapojila aj laická verejnosť prostredníctvom facebookovej aplikácie. Vo verejnom hlasovaní v kategórii Rodinný dom dostal najviac hlasov (38) Dom v záhrade. V kategórii rezidenčných projektov zvíťazila stavba Carniherba „F“ (71 hlasov), ktorá sa zároveň stala stavbou s najväčším počtom hlasov vo verejnom hlasovaní. V kategórii Obnovených budov sa verejnosti najviac páčil projekt obnovy Materskej školy na Tbiliskej ul. v Bratislave (50 hlasov). V kategórii Sanovaná historická budova získal s odstupom najviac hlasov projekt Banka Žilina (48), v kategórii Zateplený panelový dom získala prvenstvo budova na Štúrovej ul. v Nitre (27 hlasov).


Výsledky súťaže Baumit Fasáda roka 2015

Téma: Novostavby

1. kategória: Rodinný dom
Úspechom tejto kategórie je, že väčšina fasád zaznamenala vyvážený farebný repertoár. Prevládala biela farba v kombinácii so sivými a s jemnými pastelovými odtieňmi. Do popredia sa dostala úspornosť konceptu, čo dalo zelenú radovému rodinnému domu. Zdá sa, že nielen architekti, ale aj ich klienti majú bielu farbu radi. Biela je dobrá práve preto, že je biela.

Hlavná cena
Rodinný dom Záhorské sady, Záhorská Bystrica, Bratislava

Baumit-1-Zahorske-sady-X.jpg

Prihlasovateľ: Office110 architekti, s.r.o., Bratislava
Autori: Ing. arch. Martin Hörmann, Ing. arch. Richard Kastel, Ing. arch. Peter Kopecký
Realizátor: MV Staving, a.s., Prievidza

Čestné uznanie 1
Rodinný dom Lorinčík, Košice

Baumit-2-Lorincik-X.jpg

Prihlasovateľ: Ing. arch. Miroslava Gašparová
Autor: Ing. arch. Miroslava Gašparová
Realizátor: neuvedený

Čestné uznanie 2
Dom v záhrade, Trnková 23, Jarovce Bratislava

Baumit-3-Jarovce-1-X.jpg

Prihlasovateľ: ateliér Molnár-Peráček, s.r.o, Bratislava
Autor: Ing. arch. Lubomír Peráček, ml.
Realizátor: Gedos Bratislava, spol .s.r.o., Bratislava

 

2. kategória: Rezidenčné projekty
Aj tu možno hovoriť o kultúre farby. Jej význam má pozitívne účinky a platí aj to, že dobré príklady priťahujú. Architekt I. Skoček si dôsledne všímal rozdiel medzi gramatikou a poéziou. Sú domy, ktoré sú len gramatikou, ale sú i také, čo sú samy o sebe poéziou. A biela, ktorá sa v novostavbách často vyskytovala, je aj v tomto prípade gramaticky správna. A čo povedať o víťazovi? "Táto bytovka má v sebe mnoho zázrakov. Nie je vysoká, má veľmi dobré balkóny, je tu povedané základné 'merítko'. Mám dojem, že by sa tam dobre bývalo ," hovorí I. Skoček.

Hlavná cena
Bytový dom Colorhouse II, M. Benku 4926/41, Topoľčany

Baumit-4-Colorhouse-Topolcany-X.jpg

Prihlasovateľ: RB Architects, s.r.o., Bratislava
Autori: Ing. arch. René Baranyai, Ing. arch. Martin Donoval, Ing. arch Gabriela Chvostaľová, Bc. Marek Vadovič
Realizátor: Merkom, s.r.o., Nadlice

Čestné uznanie 1
Materská škola, Vavrinecká 2, Limbach

Baumit-5-skolka-Limbach-X.jpg

Prihlasovateľ: architekti.sk, Bratislava
Autori: Ing. arch. Juraj Makový, Ing. arch. Matúš Polák, Ing. arch. Martin Rezník
Realizátor: JA & MI, s.r.o., Bratislava

Čestné uznanie 2
Carniherba "F", Na vrátkach, Bratislava

Baumit-6-Carniherba-X.jpg

Prihlasovateľ: Architekti mikulaj a mikulajová, Bratislava
Autori: Ing. arch. Juraj Mikulaj, Ing. arch. Andrea Ambrovičová Mikulajová
Realizátor: Otyk invest, s.r.o., Bratislava

 

Téma: Rekonštrukcie a obnova

3. kategória: Obnovená a adaptovaná budova
Táto mnohopočetná kategória bola zastúpená širokou škálou objektov, ktoré rekonštrukciu nevyhnutne potrebovali. Fasáda v prípade rekonštruovaných budov je príležitosťou a šancou na kreatívnu zmenu. Porota hľadala dobré riešenia udávajúce trend do budúcnosti. Našla ho v školách, ktoré boli prirodzene "detsky" farebnejšie, ale aj v kultúrnych domoch, akým sluší elegancia a striedmosť. Kult kultúry znovu, aj v tejto súťaži, jednoznačne potvrdil košický Kulturpark. A opäť zvíťazila "niemeyerovsky" biela.

Hlavná cena
Kulturpark, Kukučínova 2, Košice

Baumit-7-Kulturpark-X.jpg

Prihlasovateľ: Zerozero, s.r.o., Prešov
Autori: Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, Ing. Gabriel Boženík, Ing. arch. Milan Vlček, Ing. arch. Silvia Šillová
Realizátor: Metrostav Slovakia, s.r.o., Bratislava

Čestné uznanie
Materská škola, Tbiliská 2, Bratislava

Baumit-8-Tbiliska-X.jpg

Prihlasovateľ: Jurani & Toma Architekti, s.r.o., Bratislava
Autori: Mgr. arch. Miloš Juráni, Ing. arch. Július Toma
Realizátor: Euro-Building, a.s., Bratislava

 

Téma: Rekonštrukcie a obnova

4. kategória: Sanovaná historická budova
Sanáciu čiže ozdravenie a zlepšenie stavu historických budov zaznamenali všetky objekty v tejto kategórii. Niektoré z nich však prispeli aj k výraznému zvýšeniu estetických hodnôt pôvodnej architektúry. Sanácia s priaznivým estetickým účinkom je nielen oceneniahodným, ale aj povšimnutiahodným počinom. V tomto prípade upozorňujeme na banku v Žiline, synagógu vo Vrútkach a kostol v Nižnom Slavkove. Jednoducho, kvalitné fasády, ktoré nepodľahli svojmu veku. A dobrá farebnosť k nim tiež patrí.

Hlavná cena
Banka Žilina, Legionárska 221/1, Žilina

Baumit-9-banka-Zilina-X.jpg

Prihlasovateľ: Pasiv, s.r.o, Žilina
Autor: Mgr. Art. Matúš Marček
Realizátor: Pasiv, s.r.o, Žilina

Čestné uznanie 1
Neologická synagóga, Ul. 1. Československej brigády 3247/24, Vrútky

Baumit-10-synagoga-Vrutky-X.jpg

Prihlasovateľ: Ing. arch. Peter Lepej, Martin
Autor: Ing. arch. Peter Lepej
Realizátor: Soar, spol. s r.o., Žilina

Čestné uznanie 2
Kostol Narodenia Panny Márie, Nižný Slavkov

Baumit-11-kostol-NSlavkov-X.jpg

Prihlasovateľ: Pamiatkový úrad SR, Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča
Autor: Rekonštrukcia podľa pôvodných projektov
Realizátor: Pamiatkový úrad SR, Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča a Sanex, spol. s r.o., Spišská Nová Ves

 

Téma: Rekonštrukcie a obnova

5. kategória: Zateplený panelový dom
Menej je viac a ešte menej je ešte viac. V prípade panelákov to platí dvojnásobne. Majú svoju prostú hrdosť, založenú na jednoduchosti a univerzálnosti. Svedčia im fasády, ktoré podporujú pôvodné členenie a striedmu farebnosť. Veď betón vždy bol a ešte stále je sivý. Aj táto kategória zaznamenala posun k lepšiemu, predovšetkým v oblasti vhodného farebného riešenia. V minulosti obľúbené bizarné farebné kreácie ustupujú kultivovaným návrhom.

Hlavná cena
Bytový dom, Štúrova 1442, Nitra

Baumit-12-BD-Sturova-Nitra-X.jpg

Prihlasovateľ: SLK Projekt, s.r.o., Nitra
Autor: Ing. Slavomír Koiš
Realizátor: Ekomont Nitra, s.r.o., Nitra

Čestné uznanie
Bytový dom, M. R. Štefánika 2, Levice

Baumit-13-BD-Levice-X.jpg

Prihlasovateľ: Mibau SK, Levice
Autor: Ing. Klaudia Gálová
Realizátor: Mibau SK, Levice


Baumit Plyšová kocka

Na slávnostnom podujatí sa udeľovala aj cena Baumit Plyšová kocka 2015. Jej zámerom je odmeňovať subjekty a organizácie, ktoré sa snažia zlepšiť "fasádu" spoločnosti a urobiť ju vnímavejšou na potreby ľudí s hendikepom či osoby na okraji spoločnosti. Cenu získalo občianske združenie Imobilio, ktoré má za cieľ integráciu ľudí s hendikepom do spoločnosti. Snahou Imobilia je podpora takýchto ľudí v ich úsilí študovať na vysokej škole.

Občianske združenie momentálne stavia vzdelávacie centrum v bratislavskej Karlovej Vsi, ktoré im bude vytvárať zázemie na štúdium. Študenti tu dostanú možnosť diaľkového štúdia – budú môcť využívať rehabilitáciu, ergoterapiu, knižnicu, priestor na špecializované prednášky, pripravovať si projekty, seminárne, bakalárske alebo diplomové práce. Projekt Imobilia je skvelým príkladom, ako sa dajú veci meniť k lepšiemu, a toho, "ako sa dá, keď sa chce".

Cenu Baumit Plyšová kocka si z rúk riaditeľa spoločnosti Baumit Ľuboša Fusseka a marketingového riaditeľa Tomáša Seppa prevzal iniciátor projektu Imobilio Jozef Griač ml.

Viac informácií o súťaži Baumit Fasáda roka 2015 je na stránkach www.fasadaroka.sk a www.baumit.sk.

Baumit-14-Plysova-kocka-X.jpg

Foto: Daniel Kaplavka, Milan Krupčík, Tomáš Manina

Podobné články