Velux na zámku Wolkersdorf ukázal zadanie súťaže Active House Award

13.04.2016, Eva Fačková | Odborné akcie, veľtrhy, súťaže

Zámok Wolkersdorf v rakúskej obci Wolkersdorf im Weinviertel neďaleko Viedne navštívili študenti architektúry zo štyroch krajín – z Rakúska, zo Švajčiarska, z Českej republiky a zo Slovenska.

Účelom stretnutia bolo zoznámiť sa so zadaním súťaže Active House Award, ktorú vyhlásila spoločnosť Velux. Viac ako 50 študentov sa stretlo so zástupcami firmy na medzinárodnom sprievodnom podujatí súťaže, cieľom podujatia bolo poslucháčov štúdia architektúry informovať o bližších požiadavkách zadania, vysvetliť im princípy aktívneho domu a teóriu demonštrovať na reálnych príkladoch.

schloss-wolkersdorf-1-X.jpg

 Zámok Wolkersdorf v rakúskej obci Wolkersdorf im Weinviertel leží v blízkosti Viedne


 

Rekonštrukcia rodinného domu

V tomto ročníku úlohou študentov bude navrhnúť rekonštrukciu rodinného domu, ktorý leží priamo v rakúskej obci Wolkersdorf im Weinviertel. Budúci profesionáli majú na tomto konkrétnom príklade objasniť nové možnosti využitia súčasnej sídelnej štruktúry, pričom ich návrhy majú vychádzať zo štandardov aktívneho domu.

Úvod série prednášok patril starostke obce Anne Steindl. Vyjadrila svoju nádej, že vďaka súťaži nájdu zástupcovia obce inšpiráciu na riešenie jej rozvoja. Okrem toho dúfa, že súťaž prinesie vzorové príklady renovácie už existujúcej zástavby. Heinz Hackl (Velux Rakúsko) a architektka Klára Bukolská (Velux Česká republika) potom vysvetlili základné princípy súťaže a to, aké majú očakávania. Peter Holzer z Institute of Building Research & Innovation hovoril o základných predpokladoch aktívneho domu – o energetickej účinnosti, komforte a zdraví.


Aktívny dom dopodrobna

Študenti sa zoznámili aj s viacerými prípadovými štúdiami. Rakúsky architekt Volker Dienst sa zameral na aktívne štandardy a svoj príspevok ilustroval podrobným príkladom. Jeho projekt sa realizoval v rakúskej obci Willendorf a je známy ako Venušina záhrada. O svojom projekte Inventúra archetypu hovoril aj víťaz posledného ročníka súťaže Active House Award, Norbert Obršál z Fakulty architektúry Vysokého učení technického v Brne.

Ďalšiu realizáciu prezentoval Heinz Hackl, išlo o projekt renovácie v Bruseli – RenovActive. Christina Brunner (Velux Rakúsko) sa sústredila na tému denného svetla a toho, že je iniciátorom zmeny. Po krátkej diskusii sa študenti presunuli k domu, ktorého návrh rekonštrukcie je tohtoročným zadaním súťaže. Študenti si tak mohli objekt pozrieť naživo a zástupcov spoločnosti sa pýtať otázky, relevantné na spracovanie úlohy.

AHA-Velux-1-X.jpg

 Pri dome, ktorý je predmetom rekonštrukcie, študenti kládli zástupcom Veluxu otázky súvisiace so zadaním súťaže


 

Ukážky reálnych projektov

Na podujatí pod názvom Kick off event sa stretli študenti zo štyroch krajín. Niektorí zo študentov bratislavskej Fakulty architektúry na Slovenskej technickej univerzite (STU) mali možnosť vybrať si túto súťaž v rámci ročníkového projektu. Prednášky považovali za prínos.

"Materiály o súťaži som si pozerala už pred eventom a išla som sem s istou víziou. Teraz mám však o zadaní a očakávaniach väčší prehľad. Stretnutie ma usmernilo," hovorí Tatiana, poslucháčka piateho ročníka Fakulty architektúry STU. Jej spolužiačka Veronika, na druhej strane, približnú víziu nadobudla až na mieste: "Doteraz som nad zadaním veľmi nepremýšľala. Chcela som to najprv vidieť." Obe najviac ocenili prípadové štúdie reálnych projektov.

S priebehom eventu boli spokojní aj organizátori. "Veľmi nás potešil záujem študentov z Českej republiky a zo Slovenska o túto medzinárodnú súťaž a pravdaže, držíme im palce. Rada by som zdôraznila, že predmetom súťaže nie je len návrh rekonštrukcie jedného konkrétneho domu, ale hľadáme modelové riešenie pre tento typ zástavby, ktorá je typická aj v našich obciach. Radi by sme preto prostredníctvom tejto súťaže vyvolali širšiu diskusiu o tom, ako pracovať s rozvojom a s obnovou obcí v širšom meradle," hovorí K. Bukolská.


Súťažné práce do 30. júna 2016

Do súťaže Active House Award sa študenti vysokých škôl môžu stále registrovať, súťažné práce treba odovzdať do 30. júna 2016.

Všetky informácie sú k dispozícii tu:

Foto: weinviertel.at, Velux

Podobné články