Velux vyhlásil nový ročník súťaže pre študentov Active House Award

17.02.2016, Eva Fačková | Odborné akcie, veľtrhy, súťaže

Spoločnosť Velux Slovensko vyhlásila nový ročník súťaže Active House Award pre študentov vysokých škôl. Súťaž je zameraná na vytvorenie návrhov udržateľných stavieb tak, aby spĺňali aktívne štandardy.

Súťaž Active House Award sa znovu uskutoční na medzinárodnej úrovni. Slovenskí študenti si zmerajú sily s kolegami z Českej republiky, Rakúska a zo Švajčiarska. V prvom kole súťaže sa v jednotlivých krajinách vyberie desať najlepších projektov. Tie budú v druhom kole čeliť medzinárodnej konkurencii. Na víťaza čaká okrem uznania aj finančná odmena.

Velux-AHA-banner-1-X.jpg


Súťaž Active House Award

Súťaž Active House Award má tento rok tému Rethink Suburbs. Ako vyplýva z jej názvu v angličtine (rethink= premyslieť, prehodnotiť; suburbs = predmestia, prímestské štvrte), zameraná je na kreovanie konceptov, ktoré by podporili udržateľný rozvoj obcí v prímestských oblastiach. Návrhy majú zároveň poukázať na iné možnosti využitia už existujúcej sídelnej infraštruktúry ako alternatívy k novým, umelo vytvoreným sídelným celkom.

Ďalším zámerom je ozrejmiť i rozličné možnosti využitia už jestvujúcich obývateľných štruktúr, ako aj možnosť zúročiť ich v prípade rekonštrukcie rodinného domu v rakúskom mestečku Wolkersdorf (Dolné Rakúsko). Návrh tejto rekonštrukcie má vychádzať zo štandardu aktívneho domu, ktorý charakterizuje kvalitné vnútorné prostredie, ohľaduplnosť k životnému prostrediu a energetická efektívnosť. Svoj projekt môžu prihlásiť nielen jednotlivci, ale aj skupiny.

Medzinárodná porota rozdelí medzi postupujúcich a víťazné projekty 5 600 eur.


Bezplatný seminár Competition Kick off

Súťaž sa začne bezplatným seminárom pre záujemcov pod názvom Competiton Kick off, uskutoční sa 7. marca 2016 vo Veľkej sále zámku Wolkersdorf. Seminár s celodenným programom zoznámi študentov s podmienkami súťaže. Okrem toho im ponúkne aj prednášky, ktoré sa vzťahujú k téme aktívneho domu a denného svetla. Účastníci budú môcť aj navštíviť spomínaný rodinný dom vo Wolkersdorfe a pozrieť si ho.

Študenti, ktorí sa do medzinárodnej súťaže zaregistrujú TU, majú možnosť zúčastniť sa na tomto seminári bezplatne. Spoločnosť Velux zabezpečí aj bezplatnú dopravu pre súťažiacich z Bratislavy.

Termíny v súťaži Active House Award.jpg


Aktívny štandard

Cieľom súťaže je podporiť záujem študentov o projekty udržateľných stavieb a umožniť im detailnejšie sa oboznámiť s problematikou navrhovania budov v aktívnom štandarde. Pre tento štandard je príznačná a definuje ho kvalita vnútorného prostredia, ohľaduplnosť k životnému prostrediu a energetická efektivita objektu. Hlavnú hodnotu budovy pritom predstavuje spôsob, akým vzájomná integrácia týchto aspektov podporuje architektonickú kvalitu, ľudské zdravie a príjemné prostredie pre život.

"Súťaž prináša znamenitú príležitosť, ako začať diskusiu o kvalite vybudovaného prostredia – a to nielen v širšom, urbanistickom meradle. Active House Award nám ponúka zároveň možnosť zamerať sa na jednotlivé stavby a na kvalitu vnútorného prostredia a zdravého bývania v nich," hovorí Klára Bukolská zo spoločnosti Velux.

Do súťaže sa možno registrovať už dnes, súťažné návrhy treba odovzdať do 30. júna 2016. Viac informácií vrátane detailných súťažných podmienok nájdete na webových stránkach súťaže.

Tu sa o súťaži dozviete viac:

Velux-2013-AHA-X.jpg

 Návrhy prihlásené do súťaže Active House Award bude aj tento rok hodnotiť medzinárodná odborná porota (snímka z Active House Award 2013)


 

Foto: Velux

Podobné články