Wienerberger Brick Award 2016: najlepšie tehlové stavby sveta

24.05.2016, Jana Klúčiková | Odborné akcie, veľtrhy, súťaže

Bienále medzinárodnej súťažnej prehliadky tehlovej architektúry Brick Award 2016 už pozná svojich víťazov. Laureátov v piatich súťažných kategóriách a víťazov hlavnej a špeciálnej ceny oznámili vyhlasovatelia 19. mája na slávnostnom galavečeri vo Viedni.

Siedmy ročník Wienerberger Brick Award dosiahol rekordný počet prihlásených projektov. Od roku 2004, keď sa uskutočnil prvý ročník, počet prihlasovaných projektov aj zúčastnených krajín sa ustavične zvyšuje. V prebiehajúcom ročníku ich na ocenenie ašpirovalo až 600 z 55 krajín sveta. Prvýkrát prebiehalo prihlasovanie aj online a svoje diela mohli, okrem nominácií od medzinárodných kritikov a novinárov, prihlásiť aj samotní architekti a architektonické ateliéry.

Víťazné projekty aj všetkých 50 diel z užšej nominácie si možno pozrieť na webovej stránke organizátora podujatia, spoločnosti Wienerberger AG. Odbornú porotu tvorili v tomto ročníku: Laura Andreini (Archea Associati, Taliansko), Johan Anrys (51N4E, Belgicko), Matija Bevk (bevk perovic arhitekti, Slovinsko) a Alfred Munkenbeck (Munkenbeck + Partners, Veľká Británia).


Tehla – fascinujúci materiál

"Možnosť priameho, online prihlasovania samotnými architektmi určite vytvorila priestor pre väčší počet prihlásených projektov. Hoci otvorenejší systém znamená do určitej miery elimináciu odborného regulačného filtra, úroveň súťaže má stúpajúcu krivku. Nominované diela sú dôkazom, že potenciál tehly nie je stále vyčerpaný. Najmä diela z ázijských krajín, kde k nej aj po formálnej stránke pristupujú odvážne, ma presviedčajú o tom, že je skôr nevyčerpateľný," hovorí architekt Pavol Paňák, laureát tejto súťaže z roku 2012. Ocenenie získal za prestavbu pece starej tehelne v Čachticiach.

"Záujem o tehlu aj medzi architektmi stúpa. Je to fascinujúci materiál, je neveľká, dá sa ľahko tvarovať, je prírodná a príťažlivá svojou hapticitou, človečinou. Materiál, ktorého sa najviac dotýka ľudská ruka. A nielen to. Je jedinečná aj čo do vytvárania vyváženej klímy v interiéri. Myslím si, že práve pre samoregulačnú schopnosť izolácie a akumulácie jej obľúbenosť ešte vzrastie, a to aj v našich končinách. Trend by bol možno ešte výraznejší, keby sme nenarážali na nedostatok kvalitných murárov," dopĺňa P. Paňák.


Použiť výrobky Wienerberger nie je podmienka

BrickAward je nezávislou súťažou a použiť výrobky koncernu Wienerberger nie je podmienkou účasti. Dôležitým kritériom je však použitie stavebného materiálu z pálenej hliny (tehlové bloky, lícové tehly, tehlová dlažba, pálené strešné škridly, tehlové fasádne platne ) na významnej časti prihlasovanej stavby.

Odborná porota hodnotí nielen všeobecnú kvalitu architektúry a inovatívny prístup k stvárneniu exteriéru a interiéru, ale aj funkčnosť, trvalú udržateľnosť a energetickú hospodárnosť stavieb. Výnimočnú pozornosť venuje estetickému prepojeniu stavieb s ich okolím. Odmenou víťazov nie je iba finančná cena, ale aj prezentácia vo výpravnej publikácii nominovaných a ocenených stavieb z celého sveta s názvom Brick.

Svoje diela do ďalšieho ročníka Wienerberger Brick Award 2018 môžu architekti a celé tímy prihlasovať od januára budúceho roku. Odporúča sa preto sledovať túto stránku.


Víťazi Wienerberger Brick Award 2016

Grand Prize a zároveň víťaz kategórie Urbanistické začlenenie
House 1014
Umiestnenie projektu: Granollers, Barcelona, Španielsko
Architekt: HARQUITECTES, Španielsko

Grand Prize a zároveň výherca v kategórii Špeciálne riešenia
2226
Umiestnenie projektu: Lustenau, Rakúsko
Architekt: Baumschlager Eberle Lustenau, Rakúsko

Rodinné a bytové domy
Termitary House
Umiestnenie projektu: Da Nang, Vietnam
Architekt: Tropical Space, Vietnam

Verejné a sociálne prospešné stavby, riešenia verejných priestorov
Auditorium AZ Groeninge
Umiestnenie projektu: Kortrijk, Belgicko
Architekt: Dehullu Architecten, Belgicko

Revitalizované objekty slúžiace "novým účelom", kreatívne a inšpirujúce príklady rekonštrukcie tehlových stavieb
Marília Project
Umiestnenie projekt: São Paulo, Brazília
Architekt: SuperLimão Studio, Brazília

Urbanistické začlenenie stavby (pri súčasnom trende urbanizácie bojujúcom s nedostatkom priestoru) prinášajúce inovatívne riešenia rešpektujúce existujúcu situáciu a okolie stavby
House 1014
Umiestnenie projektu: Granollers, Barcelona, Španielsko
Architekt: HARQUITECTES, Španielsko

Špeciálne riešenia (zodpovedné voči životnému prostrediu, efektívne využívajúce energiu a jej zdroje, využitie miestnych zdrojov, charakter a kvalita stavby, jej svetelné podmienky a pod.)
Cluster House
Umiestnenie projektu: Zurich, Švajčiarsko
Architekt: Duplex Architekten AG, Švajčiarsko

Brick-Award-2-Spain-X.jpg

 Projekt House 1014, Španielsko (foto: Adria Goula). Budova je pozoruhodným príkladom využitia "zvyšnej" plochy v mestskom prostredí. Dlhý a úzky pozemok so šírkou len 6,5 metra poukazuje na extrémne ťažké stavebné podmienky. Východiskom návrhu bolo želanie stavebníka rozdeliť dom na dve nezávislé zóny. Architektonické štúdio HARQUITECTS navrhlo sled striedajúcich sa vnútorných a vonkajších priestorov, ktoré zahŕňajú súkromnú časť, hosťovský dom, terasy a átriá.


 Brick-Award-1-Austria-X.jpg

 Projekt 2226, Rakúsko (foto: Eduard Hueber). Základným znakom projektu je jeho inovatívny energetický koncept. Budova sa zaobíde bez technológií: ventilácie, klimatizácie a kúrenia. Jej názov naznačuje dosahovanú teplotu v miestnostiach, ktorá sa celoročne pohybuje medzi 22 a 26 °C. Toto všetko umožňujú 76 cm hrubé tehlové múry. Jedinými energetickými zdrojmi tepla sú ľudia, počítače a osvetlenie.


 

Brick-Award-3-Vietnam-X.jpg

 Projekt Termitary House, Vietnam (foto: Oki Hiroyuki). Názov budovy Termitary vychádza z pôdorysu domu, ktorý sa podobá stavebnému plánu mraveniska termitov. Podstatou je zbiehanie všetkých chodieb, galérií a priestorov do jednej, centrálne položenej miestnosti. Aby budova odolávala extrémnym klimatickým podmienkam tropického monzúnového podnebia, rozhodli sa ju architekti postaviť z tehly.


 

Brick-Award-4-Belgium-X.jpg

 Auditorium AZ Groeninge, Belgicko (foto: Dennis De Smet). Kým hlavná budova je poňatá tradične, nové auditórium dostalo štrukturálne kontrastnú formu. Zdá sa, akoby sa budova jednou stranou potápala do svahovitého terénu a druhou vystupovala cez okraj. Drsné tehly obklopujú zaoblenú fasádou.


 

Brick-Award-5-Brazil-X.jpg

 Marília Project, Brazília (foto: Maira Acayaba). Dom z ulice Marília v São Paule postavený v roku 1915 je jednou z posledných historických tehlových budov v okolí. Namiesto rozhodnutia pre úspornejšiu alternatívu – strhnutie budovy, sa rozhodlo v prospech jej zachovania !S Maríliou sa naskytla príležitosť vytvoriť projekt rešpektujúci históriu, stavebný materiál, životné prostredie i bezprostredné okolie," vyzdvihol architekt.


 

Brick-Award-6-Switzerland-X.jpg

 Projekt Cluster House, Švajčiarsko (foto: Johannes Marburg). Cluster House znamená presadenie nového konceptu bývania, pri ktorom sa všetci obyvatelia vzdajú vybavenia, ako je napríklad vlastné garážové miesto. Namiesto toho im sú však odmenou rôzne služby, napríklad prenajímanie auta (angl. car sharing), komunitné kuchyne, skleníky a hotelové izby pre návštevy. Špeciálnu cenu získal projekt na základe inovatívneho konceptu bývania, keďže slúži ako príklad možnej organizácie spolunažívania v mestách v budúcnosti.


 

Podobné články