Slanecká cesta v Košiciach má byť štvorprúdová, zápchy pominú

06.06.2016, SITA | Mestá, obce, regióny

Mesto Košice chce v súvislosti s rozšírením Slaneckej cesty odkúpiť od vlastníkov 45,4-tisíca m² pozemkov v katastrálnom území Jazero. O zámere budú ešte rokovať košickí poslanci na júnovom mestskom zastupiteľstve.

Spoločnosť Ispo, s r.o., ktorá je spracovateľom projektovej dokumentácie pre stavbu, vypracovala pre mesto Košice zoznam parciel, na ktorých má byť realizovaná stavba. Z tohto zoznamu boli vypustené parcely vo vlastníctve mesta Košice. Cena pozemkov – takmer 1,6 milióna eur, bola určená na základe znaleckého posudku.

SlaneckaCesta-kosicednes-sk-2-X.jpg

Po konzultácii s katastrálnym odborom Okresného úradu Košice vedenie mesta navrhuje v mestskom zastupiteľstve schváliť text uznesenia o odkúpení. Pre mesto Košice bude na základe mandátnej zmluvy realizovať samotný výkup pozemkov vybraný subjekt. Univerzálne uznesenie spolu s konkrétnou kúpnou zmluvou bude súčasťou návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Až potom sa môže začať s vypracovaním projektovej dokumentácie. Podľa odhadov náklady na prebudovanie Slaneckej cesty z dvojprúdovej na štvorprúdovú sa budú pohybovať v desiatkach miliónov eur.

Súčasná dvojprúdová Slanecká cesta spája centrum mesta s košickými mestskými časťami Nad Jazerom a Krásna, kde žije vyše 30-tis. ľudí, pričom je zároveň aj výpadovkou v smere na Slanec a Trebišov. V úseku Krásnej je dopravne enormne vyťažená a nestačí kapacitne, takže v rannej a popoludňajšej špičke tu vznikajú veľké zápchy.

Foto: kosicednes.sk

Podobné články