Európsky plán obnovy ekonomiky myslí aj na masívnu obnovu budov

05.06.2020, Katarína Nikodemová, SITA | Správy zo stavebníctva

Európsky plán obnovy za 750 miliárd eur na oživenie ekonomiky v Európskej únii, postihnutej pandémiou v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19, počíta aj s masívnou revitalizáciou budov.

Fond ekonomickej obnovy by mal byť podľa Európskej komisie v súlade s ambíciami v oblasti klímy a zároveň by mal posilniť Európsky ekologický dohovor. Platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) oceňuje, že obnova budov je súčasťou tohto balíka.

Budovy-BPB-1-X.jpg


Obnovu budov podporujú aj Slováci

"Opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti sú win win riešenia, tak pre životné prostredie, ako aj reštart ekonomiky. Podpora obnovy budov nadpriemerne stimuluje domáci dopyt a lokálnu ekonomiku. Takmer všetky tieto investície zároveň zostávajú v krajine, keďže stavebníctvo má jeden z najmenších podielov dovozu zo všetkých sektorov, a rovnomerne sa realizujú vo všetkých regiónoch," hovorí riaditeľka BPB Katarína Nikodemová. Súčasne takéto opatrenia podľa nej znižujú ľuďom účty za energie a podporujú dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a energetiky.

Obnovu budov podporujú aj Slováci. Takmer tri štvrtiny oslovených (73 percent) v nedávnom prieskume súhlasili s tým, aby medzi opatreniami vlády na obnovu ekonomiky po skončení koronakrízy bola aj finančná podpora obnovy budov. Prieskum uskutočnila agentúra Focus na vzorke 1 011 respondentov v polovici mája. Podľa 79 perc. respondentov je dôležité, aby opatrenia vlády boli v súlade s ochranou životného prostredia.


Dobrá investícia pre vládu

"Investovanie do budov je pre vládu dobrá investícia. Sme za to, aby sa vláda vyhla zakonzervovaniu súčasného hospodárskeho modelu a aby využila túto bezprecedentnú príležitosť. Prostriedky z fondu obnovy by primárne mali smerovať do opatrení, ktoré nám pomôžu v prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo. Takýto postup má vysokú podporu u občanov, podľa ktorých je dôležité, aby bola obnova zelená," pokračuje K. Nikodemová.

Podľa odhadov tri štvrtiny verejných budov a zhruba polovica budov na bývanie na Slovensku potrebujú obnovu. Platforma Budovy pre budúcnosť už poslala predsedovi vlády a príslušným ministerstvám 15 bodov o tom, prečo a ako by štát mal budovy podporiť.


Dôležitý prvok stimulačných investícií

"Investície do obnovy budov by mali byť pre Slovensko dôležitým prvkom stimulačných investícií. Príkladom pre nás môže byť odskúšaný recept z Českej republiky, kde sa po kríze z roku 2008 rozhodli postaviť ekonomiku späť na nohy investovaním do obnovy rodinných domov a spustili v súčasnosti veľmi úspešný dotačný program Zelená úsporám," dopĺňa analytik BPB Richard Paksi.

Zefektívnenie a rozšírenie slovenského dotačného programu na obnovu rodinných domov označil za jeden z krokov, ktoré by mala vláda využiť. "Jedno z ďalších opatrení sú vyššie investície do obnovy verejných budov. Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala, že chce dosiahnuť urýchlenú obnovu verejných budov a pre naštartovanie našej ekonomiky sú takéto investície ideálnym riešením," dodáva R. Paksi.

Ilustračné foto: ABC-bývanie.sk

Podobné články