Nová vláda chce zreformovať podporu obnoviteľných zdrojov

18.04.2016, SITA | Správy zo stavebníctva

Nová vláda SR má v úmysle zamerať sa v energetike na optimálne využívanie domácich zdrojov energií a nízkouhlíkových technológií, ako sú obnoviteľné zdroje energií (OZE) a jadrová energia.

Ako vyplýva z programového vyhlásenia vlády, ktoré ministri schválili s pripomienkami minulý týždeň, v oblasti jadrovej energetiky chce vládny kabinet vytvoriť podmienky na ukončenie dostavby tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Taktiež plánuje zanalyzovať možnosti ďalšieho postupu prípravy nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.

Počas nasledujúcich rokov by sa mal podľa vládneho programu zreformovať systém podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby elektriny a tepla. "Vytvoria sa podmienky na optimálne využívanie OZE v energetickom mixe, tak aby boli zabezpečené ciele SR vyplývajúce z legislatívy Európskej únie. Pri využívaní obnoviteľných zdrojov bude prioritou dosiahnuť nákladovú efektívnosť pri podpore týchto zdrojov s minimalizáciu vplyvov na koncové ceny energie," uvádza sa v programovom vyhlásení vlády.

23b-shutterstock_207454525-veterne-turbiny-X.jpg

V záujme konkurencieschopnosti slovenského priemyslu chce vláda hľadať možnosti, ako znížiť koncovú cenu elektriny pre priemyselných odberateľov. Pre domácnosti a malé podniky sľubuje vláda nezávislý regulačný orgán, ktorý bude dôsledne využívať reguláciu na stabilitu cien energií, a vyriešenie energetickej chudoby na zabezpečenie ochrany zraniteľných odberateľov.

Vláda má v úmysle zamerať sa takisto na vytváranie podmienok pre zvyšovanie bezpečnosti dodávok ropy a plynu. Podporí infraštruktúrne projekty, ktoré majú diverzifikovať energetické zdroje a trasy. "Prioritou bude podpora konceptu severojužného energetického prepojenia. Zároveň sa presadí maximálne využitie prenosových sústav a prepravných sietí prechádzajúcich cez územie Slovenska," uvádza sa vo vládnom programe.

Vytvoriť sa majú aj podmienky na zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie energetickej náročnosti. Energetiky by sa mohol týkať i plán vlády pripraviť nové znenie zákona o strategických podnikoch a zákaze privatizácie strategického majetku štátu. Aké firmy sa zaradia medzi strategické, a teda neprivatizovateľné, však vláda vo svojom programovom vyhlásení nespresnila.

Foto: Shutterstock

Podobné články