Obnoviteľné zdroje SR v roku 2013 podporila sumou 292,5 mil. eur

06.09.2014, SITA | Správy zo stavebníctva

Solárne elektrárne dostali najviac peňazí, ktorými slovenskí odberatelia v roku 2013 podporili elektrinu z obnoviteľných zdrojov energií (OZE). Celkovo sa na OZE vynaložilo 292,5 milióna eur.

Solarne-panely-1-XX.jpgFotovoltické elektrárne zinkasovali vlani 194 mil. eur, uviedol pre portál vEnergetike.sk hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR Miroslav Lupták. V tomto roku podpora OZE podľa neho už výrazne neporastie. "Vo fotovoltike bude vzostup oproti minulým rokom oveľa menší," hovorí M. Lupták.

Výkupná cena elektriny zhotovenej prostredníctvom OZE sa od roku 2015 zníži. "Menia sa ceny elektriny a príplatky pre jednotlivé technológie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby z dôvodu zmeny trhových podmienok," zdôvodnil svoje kroky regulátor vo svojej novej vyhláške. Znížením výkupných cien elektriny z OZE sa vytvorí priestor aj na zníženie koncových cien pre spotrebiteľov, keďže tí v nich platia aj podporu pre "zelenú" energiu.

Investori, ktorí od budúceho roku plánujú uviesť do prevádzky solárnu elektráreň, môžu podľa novej vyhlášky počítať s garanciou výkupnej ceny elektriny len 88,89 eura za megawatthodinu (MWh). Tá pritom môže byť vyrobená len vo fotovoltickom zariadení s výkonom do 30 kilowattov, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti budovy.

Garantované výkupné ceny elektriny postupne klesajú. Investori, ktorí postavili slnečné elektrárne na Slovensku na prelome rokov 2009 až 2010, majú nárok na výkupnú cenu až 430 eur za MWh. Ak postavili solárnu elektráreň v tomto roku, majú nárok na výkupnú cenu necelých 100 eur/MWh.

Klesne aj podpora elektriny vyrobenej prostredníctvom veternej elektrárne. Od roku 2015 bude výkupná cena elektriny pri tomto zdroji 62,49 eura, pričom v tomto roku to ešte je vyše 70 eur/MWh. Na pokles výkupných cien elektriny sa musia pripraviť aj energetici, ktorí ju produkujú spaľovaním obilnej slamy. Takto vyrábaná elektrina bude podporená výkupnou cenou 107,21 eura/MWh. V tomto roku je pritom výkupná cena elektriny pri tomto zdroji zhruba 127 eur.

Regulátor znižuje aj výkupné ceny elektriny z plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy v splyňovacom generátore, a to zo súčasných 123 eur/MWh približne na 99 eur.

Podobné články