Výkupná cena elektriny z obnoviteľných zdrojov sa zníži

20.05.2014, SITA | Správy zo stavebníctva

Výkupná cena elektriny vyrobenej prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energií klesne. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví už pripravil novelizáciu vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike.

"Menia sa ceny elektriny a príplatky pre jednotlivé technológie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby z dôvodu zmeny trhových podmienok," zdôvodnil svoje kroky regulátor vo svojej novej vyhláške.

Znížením výkupných cien elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov sa vytvorí priestor aj na zníženie koncových cien elektriny pre spotrebiteľov, keďže tí platia v koncových cenách za elektrinu aj podporu pre "zelenú" energiu.

Podľa novej vyhlášky investori, ktorí plánujú uviesť do prevádzky solárnu elektráreň od budúceho roku, môžu počítať s garanciou výkupnej ceny elektriny len vo výške 88,89 eura za megawatthodinu. Tá pritom môže byť vyrobená len vo fotovoltickom zariadení s výkonom do 30 kilowattov, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti budovy.

Garantované výkupné ceny elektriny postupne klesajú. Investori, ktorí postavili slnečné elektrárne na Slovensku na prelome rokov 2009 až 2010, majú nárok na výkupnú cenu vo výške až 430 eur za megawatthodinu. Ak postavili slnečnú elektráreň v tomto roku, majú nárok na výkupnú cenu necelých 100 eur za megawatthodinu.

Klesne aj podpora elektriny vyrobenej prostredníctvom veternej elektrárne. Od nového roka bude výkupná cena elektriny pri tomto zdroji na úrovni 62,49 eura, pričom v tomto roku to ešte je vyše 70 eur za megawatthodinu. Na pokles výkupných cien elektriny sa musia pripraviť aj energetici, ktorí ju vyrábajú vďaka spaľovaniu obilnej slamy. Takto vyrábaná elektrina bude podporená výkupnou cenou v objeme 107,21 eura za megawatthodinu. V tomto roku je pritom výkupná cena elektriny pri tomto zdroji na úrovni zhruba 127 eur. Regulátor znižuje aj výkupné ceny elektriny vyrobenej prostredníctvom plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy v splyňovacom generátore, a to zo súčasných 123 eur za megawatthodinu približne na 99 eur.

Podobné články