Pandémia negatívne vplýva aj na stavby Slovenskej správy ciest

27.03.2020, SITA | Správy zo stavebníctva

Šíriaci sa koronavírus a s ním súvisiace obmedzenia negatívne ovplyvňujú aj plynulý chod stavieb v pôsobnosti Slovenskej správy ciest (SSC). Ako informuje hovorkyňa SSC Lucia Karelová, práce na stavbách ciest prvej triedy pokračujú v obmedzenom režime.

"Niektorí zhotovitelia už avizovali, že prerušujú práce, niektorí taký krok pripravujú. Žiadny náš zhotoviteľ nie je v tejto chvíli schopný povedať, dokedy bude možné pokračovať v prácach a v akom režime, resp. kedy bude nútený práce prerušiť," uvádza L. Karelová.

V dôsledku neutíchajúcej pandémie sa dá podľa štátnych cestárov predpokladať, že zhotoviteľské firmy pristúpia k prerušeniu prác už v krátkom čase. "Všetky snahy zúčastnených strán smerujú k tomu, aby zmluvné lehoty výstavby boli dodržané. V súčasnom období celosvetovej pandémie, ktorej intenzita a trvanie je ťažko odhadnuteľné, je čoraz ťažšie garantovať plnenie termínov," poznamenáva L. Karelová.

Cesta-Turc-Teplice-Pribovce-Sita-1-X.jpg


Zmluvy s klauzulou vyššej moci

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) už informovala, že zmluvy o dielo predpokladajú zásah vyššej moci, ktorý môže znemožniť alebo komplikovať zhotoviteľovi plniť zmluvné záväzky. "Ak zhotoviteľ požiada o prerušenie výstavby, tak NDS takejto požiadavke vyhovie. Napríklad na stavbe D1 Prešov západ - Prešov juh diaľničná spoločnosť odsúhlasila prerušenie výstavby. Takýto vývoj predpokladáme aj na iných stavbách, avšak v rôznom rozsahu," vysvetľuje hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Na realizovaných úsekoch sa zatiaľ nezastavila ani neprerušila výstavba a práce naďalej pokračujú, keďže zhotovitelia o zastavenie prác nepožiadali. "Výnimkou je stavba D1 Prešov západ - Prešov juh, kde NDS dala súhlas na žiadosť zhotoviteľa o prerušenie prác na 14 dní s tým, že po uplynutí tejto lehoty požiadame zhotoviteľa a stavebný dozor, aby vyhodnotili aktuálnu situáciu a navrhli opatrenia," pokračuje hovorkyňa diaľničiarov.


Inštrukcia pre zhotoviteľov a dozorov

NDS ako investor a objednávateľ diela vydala usmernenie pre jednotlivé stavby k preventívnym opatreniam šírenia koronavírusu. Predmetom usmernenia je súbor opatrení a obmedzení s dôrazom na minimalizovanie osobného kontaktu, činností, ktoré znesú odklad, zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov na báze alkoholu a iné.

"Zároveň sme pripravili inštrukciu pre zhotoviteľov a stavebných dozorov na vytvorenie krízového plánu pre každú jednotlivú stavbu, ktorý odzrkadľuje dennodennú situáciu a prispôsobí prácu na stavbe podmienkam a obmedzeniam vydaných Ústredným krízovým štábom SR," dodala M. Michalová.


Prekvapení stavební podnikatelia

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) prijal s prekvapením a so znepokojením informáciu, že NDS kategoricky žiada pokračovať vo výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest tak, aby sa predišlo škodám a zmareným prácam. "Svedčí to o nepochopení skutočnej situácie na stavbách. Kriticky sa na nich znížili personálne kapacity. Mnoho domácich pracovníkov je v povinnej karanténe, resp. v dobrovoľnej izolácii," hovorí prezident ZSPS Pavol Kováčik.

Pre uzatvorenie ubytovacích zariadení v rámci opatrení štátu nie je možné podľa šéfa zväzu stavebných podnikateľov získať pracovníkov zo vzdialenejších lokalít. "Opatrenia susedných štátov, Českej republiky alebo Ukrajiny (zákazy vycestovania), prakticky znemožňujú príchod pracovníkov z týchto krajín," pripomína P. Kováčik.

Šéf ZSPS preto požiadal nového ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala, aby vzhľadom na situáciu urýchlene zvážil vydanie pokynu všetkým investorským zložkám rezortu na prerušenie prebiehajúcich zazmluvnených prác v záujme minimalizovania dôsledkov pandémie v oblasti prípravy a realizácie inžinierskych a dopravných stavieb a budov. V súvislosti s tým by sa podľa P. Kováčika tiež malo pristúpiť k príslušným úpravám tak, aby zmluvní zhotovitelia a dodávatelia boli oslobodení od platenia pokút pre nemožnosť riadne a včas splniť verejnú zákazku.

Ilustračné foto: SITA

Podobné články

 • Výstavba diaľnic sa má urýchliť, parlament schválil novelu zákona

  D2-malacky-sk-2-X.jpg

  Príprava a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku by mala byť rýchlejšia a efektívnejšia. Umožní to novelizácia zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorej návrh dnes schválila Národná rada SR.

 • Prieskum o angažovanosti politikov v segmente obnovy budov

  Budovy-obnova-2-X.jpg

  Platforma Budovy pre budúcnosť a jej deväť členských združení hodnotili angažovanosť politikov v segmente obnovy budov. Ocenili najmä prezidentku Zuzanu Čaputovú, ako aj legislatívne návrhy či činnosť inštitúcií.

 • Na železniciach chce štát za desať rokov investovať 5 mld. eur

  Zeleznice-infram-2-X.jpg

  Strategický dokument informujúci, kde chce štát investovať na železniciach počas najbližších desiatich rokov, zverejnilo dnes Ministerstvo dopravy a výstavby SR na svojej webovej stránke.

 • V digitalizácii musí slovenské stavebníctvo urobiť ďalší krok

  55c-shutterstock_627164012-2-X.jpg

  Kedysi sektor výstavby spravil veľký krok, keď prešiel z rysovacích dosiek na projektovanie CAD. Aby slovenské stavebníctvo bolo konkurencieschopné a efektívne, musíme urobiť ďalší krok.

 • Dánsko môže byť inšpiráciou, ako naštartovať zelenú transformáciu

  Kodan-Nordhavn-5-X.jpg

  Ambicióznosť sa vypláca. Ukazuje to dánsky prístup k udržateľnej výstavbe, ktorý by mohol byť inšpiráciou aj pre investície do obnovy budov v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Presvedčili sa o tom aj účastníci nedávnej prezidentskej delegácie z radov odborníkov na udržateľnú výstavbu na oficiálnej návšteve Dánskeho kráľovstva.

 • Stavebný softvér sa môže naučiť používať každý, výhody sú zjavné

  76c-shutterstock_1039121731-2-X.jpg

  Digitalizácia v stavebníctve postupuje na Slovensku pomaly. Jednou z najčastejších príčin je obava pracovníkov z novej technológie. Používanie softvéru na stavbu a údržbu budov, ako je napríklad PlanRadar, je však v skutočnosti jednoduchšie, ako by sa mohlo zdať. Úspora a efektívnosť, akú softvér prináša do stavebných aj údržbárskych procesov, je pritom vysoká.