Štát zavádza ďalšie opatrenia na ľahšie čerpanie eurofondov

03.01.2018, SITA | Správy zo stavebníctva

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zavádza ďalšie opatrenia na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov.

Hlavné zmeny sa týkajú predchádzania rizík, zvyšovania informovanosti a povinného hodnotenia skupinami expertov. Od začiatku roku 2018 vstupuje do platnosti ďalšia séria opatrení, ktoré sú súčasťou Akčného plánu na posilnenie transparentnosti eurofondov. Ako dnes informoval úrad vicepremiéra, akčný plán pripravil v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, medzi nimi aj s Nadáciou Zastavme korupciu.

Jedným z nových opatrení na zvyšovanie kvality vyhlasovaných výziev je povinné vypracovanie rizikovej analýzy. Riadiace orgány s metodickou podporou Centrálneho koordinačného orgánu ich vypracujú pre každú výzvu osobitne. Analýza musí obsahovať spôsoby, akými sa riziká budú eliminovať. Po novom platí aj opatrenie na zvýšenie informovanosti potenciálnych žiadateľov. Riadiace orgány sú povinné pred samotným vyhlásením výzvy informovať verejnosť o tejto výzve – aké sú jej základné parametre, kto môže žiadať o finančný príspevok, na čo a podobne.

"Zvyšovanie transparentnosti ide ruka v ruke s väčšou informovanosťou. Riadiace orgány musia o svojich výzvach informovať, aby sa o nich dozvedelo čo najviac ľudí, nielen úzky okruh," hovorí podpredseda vlády Peter Pellegrini. Podstatnou zmenou je, že vedecko-výskumné projekty a projekty zavádzajúce inovácie nad 10 miliónov eur budú povinne hodnotené skupinami expertov. "Hodnotiteľov začlenia do skupín podľa odbornosti, aby sa už nestalo, že lekár ohodnotí projekt z oblasti strojárstva či hutníctva," poznamenal vicepremiér.

Akčný plán na posilnenie transparentnosti eurofondov, ktorý obsahuje celkovo 36 opatrení, predstavil P. Pellegrini spolu s predsedom vlády Robertom Ficom koncom septembra 2017. Pozitívne ho podľa úradu vicepremiéra hodnotí aj Európska komisia.

Podobné články