Majitelia domov s regulovaným nájomným dostanú odškodné

09.07.2015, SITA | Bytové domy

Európsky súd pre ľudské práva priznal 21 slovenským sťažovateľom spomedzi majiteľov domov s bytmi s regulovaným nájomným odškodné 2,17 milióna eur. Náhradu im musí zaplatiť štát.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré sa agende bytových domov s regulovaným nájomným venuje, rozsudok súdu ešte nemá k dispozícii. "Nie je teda možné zaujať k nemu stanovisko. Momentálne musíme počkať, kým ministerstvo spravodlivosti spracuje tento rozsudok (preklad a podobne)," uviedol hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa. "Potom budú určite prebiehať rokovania o tom, ako s týmto rozhodnutím Slovensko naloží," dodal.

Regulovane-najomne-1-X.jpg

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) priznal 21 slovenským sťažovateľom spomedzi majiteľov domov s bytmi s regulovaným nájomným odškodné 2,17 milióna eur. Náhradu majetkovej škody aj nemajetkovej ujmy im musí zaplatiť štát. Ako spresnila hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Alexandra Donevová, sumy odškodného pre jednotlivých sťažovateľov sa pohybujú od 32- do 216-tisíc eur. Tí pôvodne žiadali od SR takmer 8 mil. eur. Súd im priznal aj náhradu výdavkov na znalecké dokazovanie a právne zastupovanie vo výške 79 922 eur. Štát bude musieť odškodniť všetkých majiteľov bytov s regulovaným nájomným.

Podľa rozhodnutia ESĽP z januára 2014 je štátom nariadené regulované nájomné v bytoch porušením práv ich vlastníkov. Aktuálny rozsudok z júla tohto roku bude pre vnútroštátne orgány znamenať významný návod pri prijímaní všeobecných opatrení na výkon rozsudku z 28. januára minulého roku, nad ktorým dohliada Výbor ministrov Rady Európy.

ESĽP dostal ďalších 13 podobných sťažností. Štátom uskutočnené legislatívne opatrenia podľa súdu neriešia existujúcu situáciu pred ich zavedením. Preto bude musieť uskutočniť ďalšie opatrenia, najmä zaviesť osobitný prostriedok nápravy, ktorý umožní získať osobám v podobnej situácii náhradu škody za zistené porušenie. Ministerstvo dopravy a výstavby v minulosti pripravilo zákon o vyrovnaní vzťahov medzi majiteľmi a nájomcami v bytoch s regulovaným nájomným a prijal ho parlament.

Foto: ABC-bývanie.sk

Podobné články