Podpora bytov pre mladých stále nemá legislatívnu podobu

09.02.2016, SITA | Bytové domy

Podpora výstavby nájomných bytov pre mladých, ktorú premiér Robert Fico nedávno oficiálne odškrtol ako prvé opatrenie z tretieho vládneho balíka, stále nemá legislatívnu podobu.

Kedy ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja príslušné návrhy zmien zákonov o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, resp. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) pripraví, zatiaľ nie je známe. "Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja na týchto legislatívnych zmenách pracuje v zmysle platných dohôd so Združením miest a obcí Slovenska. Na rokovanie vlády ich predloží až po tom, ako budú pripravené, prerokované so všetkými relevantnými partnermi a prejdú medzirezortným pripomienkovým konaním," informoval rezortný hovorca Martin Kóňa.

Byty-vystavba-1-X.jpg


Predseda vlády sľúbil 30 mil. eur ročne

Nie je ani isté, či sa podmienkami podpory nájomných bytov pre mladých bude končiaca druhá vláda R. Fica zaoberať ešte do marcových parlamentných volieb. "To záleží od rokovaní a legislatívneho procesu, ktorý prebieha bez ohľadu na termín volieb," uviedol M. Kóňa. Od toho bude podľa neho závisieť i to, kedy tieto pripravované zmeny nadobudnú účinnosť.

Opatrenie na podporu nájomných bytov pre mladých premiér odškrtol 29. januára 2016. Štát by mal na to poskytovať ročne 30 miliónov eur, čo by malo stačiť na 1 500 tzv. štartovacích bytov. V nasledujúcich troch rokoch by malo ísť na tento účel 90 mil. eur a postaviť by sa tak malo 4,5- až 5-tisíc bytov pre mladých ľudí vo veku do 35 rokov. Dotácia štátu mestám a obciam by mala dosiahnuť 50 percent z obstarávacej ceny nájomného bytu a na zvyšnú sumu nákladov budú môcť samosprávy získať bezúročný úver zo ŠFRB.


Byty nanajvýš dvojizbové

Podpora výstavby nájomných bytov pre mladých má byť zameraná najmä na lokality s možnosťami nájsť si pracovné príležitosti. Limitom na získanie bytu bude nielen vek do 35 rokov, ale aj príjem do 4,5-násobku životného minima pre jednotlivca alebo rodinu. Maximálne dvojizbové byty by mali mať plochu do 60 štvorcových metrov a lehota prenájmu má byť najviac tri plus tri roky.

Tretí vládny balík s desiatimi opatreniami R. Fico prvý raz predstavil vlani 5. decembra na sneme Smeru v Nitre. "S mestami a obcami sme dohodli podmienky, čo bude najpodstatnejšie. Môžeme povedať, že tento produkt je pripravený na realizáciu. Máme pripravené parametre a peniaze, čiže len spúšťame technické a legislatívne kroky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu už konkrétnej výstavby," dodal koncom januára R. Fico. V prípade druhého vládneho balíka premiér predstavoval jednotlivé opatrenia až po tom, ako ich schválil parlament, resp. nadobudli účinnosť.

Ilustračné foto: ABC-bývanie.sk

Podobné články