Každý druhý Slovák rád využije možnosť samoobslužného platenia

08.10.2019, Zuzana Božeková | Správy z firiem

Ženy ju využívajú takmer raz tak často ako muži. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si nechala spoločnosť Hornbach vypracovať pri príležitosti spustenia úvodnej prevádzky aplikácie Self Scan v Košiciach.

Hornbach je prvou firmou v segmente hobbymarketov, ktorá svojim zákazníkom poskytla možnosť samoobslužného nakupovania a platenia. Po úspešnom testovaní nasadil Hornbach túto možnosť nakupovania aj do novej predajne v Prešove.

Hornbach-pokladnice-1-X.jpg

"Rozumieme, aký dôležitý môže byť pre našich zákazníkov čas, ktorý ušetria. Každý macher sa predsa chce radšej venovať svojmu projektu, ako stáť v rade pri pokladnici. Od júla môžu majstri nakupujúci v našej košickej predajni využiť v aplikácii funkciu self-scan, pomocou ktorej si tovar naskenujú sami už počas nakupovania," vysvetľuje David Kolář, marketingový riaditeľ spoločnosti Hornbach pre Slovenskú republiku a ČR.


Hornbach sa oprel o výsledky prieskumu

Aby sa Hornbach mohol oprieť o reálne fakty, nechal si vo firme Median urobiť prieskum zameraný na využívanie moderných technológií počas nakupovania. Zúčastnilo sa na ňom 258 respondentov z Košického kraja, vo veku od 18 rokov. Prieskum sa realizoval v auguste 2019. Podľa získaných údajov využíva samoobslužné platenie každý druhý Slovák, pričom ženy to robia raz tak často ako muži.

Šesť spomedzi desiatich oslovených žien uviedlo, že samoobslužné platenie využijú vždy, keď je možnosť. Rovnako odpovedalo vyše 30 percent mužov. Na otázku, ako často využívajú samoobslužné pokladnice, 70 perc. respondentov odpovedalo, že ich využívajú často alebo občas. Naopak, 3 perc. účastníkov prieskumu vo veku 40 až 49 rokov uviedli, že nemajú s týmto spôsobom platenia žiadne skúsenosti.

Pozitívnu skúsenosť so samoobslužným platením vyslovilo viac než 60 perc. opýtaných vo veku 30 až 39 rokov. Najväčšiu výhodu takéhoto nakupovania jednotlivé vekové kategórie popisovali odlišne. Kým pre respondentov vo veku 40-49 rokov je najväčším plusom samostatnosť, veková kategória 30-39 rokov si najväčšmi cení rýchlosť. Pre viac ako 60 perc. všetkých oslovených je možnosť samostatného platenia pri výbere predajne dôležitá.

Hornbach-prieskum-3-X.jpg

 Na otázku, ako často využívajú samoobslužné pokladnice, takmer 70 perc. opýtaných odpovedalo, že to robia často alebo občas. Najväčšiu skupinu, až 85 perc., tvorili respondenti vo veku 18-29 rokov. So samoobslužným platením nemajú žiadnu skúsenosť 3 perc. Slovákov vo veku 40 až 49 rokov a 7 perc. od 18 do 29 rokov.


 Hornbach-prieskum-4-X.jpg

 Viac než polovica oslovených v dotazníku uviedla, že samoobslužné platenie využíva často alebo občas. Vyše 60 perc. opýtaných vo veku 30-39 rokov má pozitívnu skúsenosť s týmto spôsobom nakupovania. Naopak, najmenšiu skúsenosť mali respondenti vo veku 50 až 59 rokov.


Hornbach-prieskum-5-X.jpg

 Najväčšie rozdiely v odpovediach medzi jednotlivými vekovými skupinami sa objavili pri otázke, čo je najväčšou výhodou samoobslužného platenia. Respondenti vo veku 18 až 29 rokov uviedli ako najčastejší dôvod samostatnosť a hneď po nej flexibilitu. Rýchlosť je suverénne najväčšou výhodou podľa Slovákov vo veku 30-39 rokov. Kým 40- až 49-roční považujú za najväčšiu výhodu samostatnosť, pre skupinu od 50 do 59 rokov je najväčšou výhodou úspora času.


Hornbach-prieskum-6-X.jpg

 Na otázku, že ak je v predajni možnosť samoobslužného platenia, ako často ju využijú, až 60 perc. žien odvetilo, že vždy, keď je možnosť, a iba 9 perc. z nich to využíva náhodne. Na porovnanie, 36 perc. mužov uviedlo, že využíva túto možnosť vždy, 31 perc. v závislosti od rozličných faktorov a v prípade 33 perc. je využitie náhodné.


Hornbach-prieskum-7-X.jpg

 Na otázku, do akej miery je pre respondentov možnosť samoobslužného platenia rozhodujúca, viac než 60 perc. odpovedalo, že je pre nich táto možnosť dôležitá. Pre 85 perc. oslovených vo veku 50-59 rokov je táto možnosť skôr dôležitá. 


 

Foto: Hornbach
Grafy: Median

Podobné články