Kde sa zbaviť stavebného odpadu? Nová aplikácia vám to ukáže

15.03.2016, ABC-bývanie.sk | Správy z firiem

Prvá stavebná sporiteľňa (PSS) podporila vývoj mobilnej aplikácie Green Bin. Tá umožňuje identifikovať najbližšie zberné dvory na odovzdanie stavebného odpadu, elektroodpadu a iných druhov odpadu, ktoré možno recyklovať alebo vyžadujú bezpečnú likvidáciu.

2a-recycling-304974_1280-1-X.jpgPSS chce takto prispieť k povzbudeniu ekologického správania a k ochrane životného prostredia. "Podľa cieľov stanovených Európskou komisiou by sa do roku 2020 malo recyklovať 70 percent stavebných odpadov. Na Slovensku je to zatiaľ iba 50 perc. a v rebríčku krajín podľa vytriedeného odpadu je SR na predposlednom mieste v Európskej únii," hovorí Ludvik Jančo, predseda Združenia na rozvoj recyklácie stavebných materiálov.

"Mobilné zariadenia na Slovensku dnes využíva približne 2,5 milióna obyvateľov vo veku 15-55 rokov. Aplikácia Green Bin im ukáže najbližšie zberné dvory na odovzdanie odpadu a veríme, že práve s jej pomocou sa podarí túto neutešenú bilanciu zlepšiť," vysvetľuje Jana Ružická z občianskeho združenia Ekorast, ktoré vývoj aplikácie zastrešuje.


Stop čiernym skládkam!

1a-bin-36016_1280-1-X.jpgStavebný odpad, ktorý pochádza okrem iného aj z prestavieb domov a bytov, predstavuje takmer 30 percent všetkého odpadu, čo sa na Slovensku vyprodukuje. Nie všetok tento použitý materiál však skončí tam, kde má – v zberných dvoroch. Popri náraste stavebného odpadu sa množia aj čierne skládky, kde sa povaľuje najmä drobný odpad zo súkromných stavieb.

"Mnohí malí stavebníci nevedia, čo majú so stavebným odpadom robiť, a tak sa často uchýlia k tomu najjednoduchšiemu, hoci nesprávnemu riešeniu. PSS ako spoločensky zodpovedá banka s ekologickým zmýšľaním má záujem prispieť k riešeniu tejto situácie," uvádza Radovan Slobodník, vedúci oddelenia komunikácie PSS. "Sme radi, že sme mohli podporiť tvorbu aplikácie Green Bin, ktorá vďaka rýchlej navigácii na najbližší zberný dvor pomôže predchádzať znečisťovaniu životného prostredia a zbytočnému plytvaniu materiálom, ktorý sa dá znovu použiť," dodáva R. Slobodník.


Čo treba vedieť o stavebnom odpade

Patrí sem napríklad betón, dlaždice, tehly, obkladačky, zemina, drevo či kamenivo. Po recyklovaní sa tento stavebný odpad najčastejšie využíva ako podsypový materiál pod nové komunikácie, jeho využitie je však variabilné a oveľa širšie.

V stavebnom odpade môžu byť prítomné aj nebezpečné zložky – izolačné a stavebné materiály obsahujúce azbest, ortuť alebo bitúmenové zmesi, v ktorých je decht. Všetky si vyžadujú bezpečnú likvidáciu. Momentálne na Slovensku pôsobí približne 30 subjektov, ktoré sa zaoberajú zhodnocovaním stavebného odpadu.


Kde si stiahnuť aplikáciu?

Aplikáciu Green Bin, ktorá s použitím mobilu alebo tabletu ponúka navigáciu na zberné dvory stavebného odpadu, elektroodpadu a iných druhov odpadu, si možno bezplatne stiahnuť na Google Play Store alebo App Store.

Foto: Pixabay

Podobné články