Inteligentné merače elektriny v domácnostiach tak skoro nebudú

27.09.2011, SITA, ABC-bývanie.sk | Úsporné bývanie, energie

Slovenské domácnosti zrejme ešte dlho zostanú bez inteligentných meračov elektriny. Sú pridrahé a ich plošná inštalácia by mohla negatívne ovplyvniť koncovú cenu elektriny, tvrdia distribučné firmy.

S postupným zavádzaním inteligentných meračov – hovorí sa im aj smart elektromery, počíta tzv. tretí energetický liberalizačný balíček, ktorý sa už snaží Ministerstvo hospodárstva SR zaviesť do slovenskej legislatívy, okrem iného aj novelizovaním zákona o energetike.

"Plošné nasadenie takýchto meračov je v domácnostiach zatiaľ veľmi nehospodárne a bolo by v neprospech zákazníkov. Náklady na jeden smart elektromer a na telekomunikačné služby sú oproti očakávaným úsporám v spotrebe elektriny privysoké. Nepriaznivo by to ovplyvnilo ceny elektriny," vysvetľuje hovorkyňa Východoslovenskej energetiky Andrea Danihelová.
 

Náklady na smart elektromer sú päťkrát vyššie ako na bežný merač

Ich dcérska firma, Východoslovenská distribučná, vyrátala, že náklady na jeden smart elektromer sú okolo 200 eur. "Je teda asi päťkrát drahší ako bežný merač elektriny. So zavedením inteligentných meračov pre všetkých zákazníkov preto nerátame," dodáva A. Danihelová.

O inštalácii smart elektromerov v slovenských domácnostiach sa má rozhodnúť na základe štúdie realizovateľnosti, ktorá povie, či sa to vyplatí. "Ministerstvo hospodárstva vypracuje do konca marca 2012 analýzu, aby zistilo, pri ktorých kategóriách odberateľov je finančne nákladné zavedenie týchto meracích systémov opodstatnené. Analýzu vyhodnotí do 3. septembra 2012," uvádza sa v novele zákona o energetike.

Ak ministerstvo potom uloží prevádzkovateľovi sústavy povinnosť zaviesť inteligentné merače aspoň pre 80 percent odberných miest v tej-ktorej kategórii koncových odberateľov, distribútor to bude musieť splniť do 1. januára 2020.
 

Všetko závisí od pomeru prínos - cena

"Montáž smart metrov je otázkou pomeru očakávaný prínos - cena," poznamenáva hovorca Západoslovenskej energetiky Ján Orlovský. Celoplošné zavedenie inteligentných meračov by podľa neho stálo desiatky miliónov eur.

"Presné číslo spoznáme, keď bude jasný počet smart meračov a rozsah ich funkcií," pokračuje J. Orlovský. Dopĺňa, že istý počet inteligentných meračov sa nainštaluje, ale rozsah ich nasadenie bude súvisieť aj s vývojom cien elektriny a regulačného prostredia.
 


► Čo je to smart elektromer
Je to zariadenie, ktoré okrem iného na diaľku dokáže sledovať priebeh spotreby elektriny, odčítať ju, meniť tarify alebo aj pripojiť odberateľa či odpojiť ho, ak neplatí. Smart elektromer má však ešte viacero ďalších užitočných funkcií. Obchodník môže napríklad zákazníkovi poslať jeho diagram odberu, aby videl, koľko elektriny minul pri sledovaní televízie, praní či kúrení. Domácnosť si potom môže niektoré činnosti presunúť do lacnejšieho pásma a prať trebárs viac v noci.
Ako to fungujeAj spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia sa zapojila do prípravy štúdie realizovateľnosti nasadenia smart elektromerov. "Zaujímajú nás najmä investície na samotné merače a aj na zber dát, komunikáciu medzi elektromermi a centrálou. Keďže ide o veľký počet zákazníkov, dohľad a správa nad takýmto množstvom údajov si vyžaduje rozsiahle systémy," informuje firma.
 

Zákazník môže elektrinu aj predávať

Inteligentné merače sú nevyhnutným predpokladom na budovanie tzv. inteligentných sietí (Smart Grids). Vďaka nim môže zákazník elektrickú energiu nielen kupovať, ale ak má doma nainštalovaný iný zdroj (napríklad solárne kolektory), môže nespotrebovanú elektrinu predať distribučnej firme.

Z inteligentného zberu údajov a z automatizácie distribučnej siete vyplynie aj možnosť inteligentného merania elektrickej energie (Smart Metering). Prostredníctvom integrovaných elektronických elektromerov bude systém v budúcnosti schopný vydávať mesačné účty za elektrickú energiu tak, že zákazníci budú mať lepší prehľad o spotrebovanej elektrine a kontrolu nad jej spotrebou.

Foto: ekolist.cz

Podobné články