Energetická efektívnosť: vláda SR nerobí dosť, tvrdí prieskum BPB

21.12.2022, ABC-bývanie.sk | Budovy

Platforma Budovy pre budúcnosť, spolu so svojimi deviatimi členskými združeniami aktívnymi v oblasti stavebníctva a energetickej efektívnosti, hodnotí udalosti, ktoré sa v sektore stavebníctva udiali v roku 2022 z hľadiska ich vplyvu na kvalitu výstavby a obnovy budov.

Na otázku, či vláda SR dostatočne využila príležitosti na podporu energetickej efektívnosti v kontexte vážnej energetickej krízy, viac ako 80 percent respondentov v prieskume uviedlo, že reakciu vlády považuje za nedostatočnú a že mohla prijať viac opatrení podporujúcich energetickú efektívnosť. Spomedzi politických predstaviteľov zostáva najkladnejšie hodnotený vplyv prezidentky Zuzany Čaputovej. Informuje o tom tlačová správa platformy Budovy pre budúcnosť (BPB).

67b-shutterstock_1372240151-1-X.jpg


Iba čiastkové vládne opatrenia

"Slovensko je extrémne vystavené tlaku súčasnej energetickej krízy. Je jasné, že ak chceme zmeniť závislosť SR od energetických surovín z Ruska, potrebujeme zvýšiť úsilie na renováciu budov a úsporu energie a tepla. Vláda však v tomto smere nerobí dosť a potvrdzujú to aj odpovede našich členov. Polovica respondentov odpovedala, že vláda urobila iba čiastkové, nie dostatočné opatrenia," hovorí Katarína Nikodemová, riaditeľka BPB.

Vláda mohla podľa nej investovať viac úsilia skôr do opatrení znižujúcich spotrebu energií ako do regulácie cien, ktoré v konečnom dôsledku motiváciu pre úspory iba odkladajú na neskôr.

Najpozitívnejšou udalosťou roku z hľadiska jej vplyvu na kvalitu výstavby a obnovy budov je podľa členských organizácií partnerov BPB spustenie výzvy na obnovu rodinných domov, ako aj výzvy na obnovu verejných budov, obe z Plánu obnovy a odolnosti. Respondenti hodnotili pozitívne aj schválenie Operačného programu Slovensko 2021-2027, z ktorého bude na znižovanie energetickej náročnosti budov alokovaných 722 miliónov eur.


Najlepšie hodnotenia pre Z. Čaputovú

Z oficiálnych predstaviteľov štátu získala najlepšie hodnotenia Z. Čaputová, ktorá je podľa BPB silnou ambasádorkou tejto témy tak na politickej scéne, ako aj v médiách a medzi širšou verejnosťou. Prezidentka SR získala prvenstvo aj v hodnotení platformy za minulý rok.

Pozitívne hodnotenými ministrami sú aj Ján Budaj a Karel Hirman. Z vybraných inštitúcií získali najlepšie hodnotenie kancelária prezidentky a ministerstvo životného prostredia. Kladne bola hodnotená aj práca sekcie Plánu obnovy na úrade vlády, ako aj činnosť Slovenskej agentúry životného prostredia, najmä v súvislosti z vyššie spomenutými výzvami pre obnovu verejných a rodinných domov. Oveľa väčšiu angažovanosť by sektor privítal od ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala.

Kľúčové zmeny v sektore prichádzajú postupne. "Absolútne kľúčová bude revízia smernice o energetickej hospodárnosti budov, ktorá obsahuje opatrenia smerujúce k zníženiu emisie skleníkových plynov v sektore budov tak, aby sme splnili klimatické ciele do roku 2030. Návrh prináša nový štandard pre budovy od roku 2030, kladie väčší dôraz na využívanie obnoviteľných zdrojov v budovách a navrhuje zákaz financovania kotlov na fosílne palivá z verejných zdrojov a priestor na systémové zmeny predstavuje aj nová kapitola REPowerEU," uzatvára Richard Paksi, analytik platformy BPB.

Prieskum realizovala platforma Budovy pre budúcnosť na vzorke 21 odborníkov z jej členských združení v období od 9. do 21. decembra t.r.

Foto: Shutterstock

Podobné články