Znižovanie teploty v školských triedach nie je systémové riešenie

11.01.2023, ABC-bývanie.sk | Budovy

Návrat detí do škôl po vianočných prázdninách a prílišný tlak na úspory energie aj za cenu zníženia komfortu môže znamenať nielen väčšiu nepohodu pre deti a učiteľov, ale vážnejšie zdravotné problémy či chronické ťažkosti.

Už merania v roku 2021 ukázali, že kvalita vnútorného prostredia škôl nie je vyhovujúca. Aktuálny tlak na znižovanie teploty bez ďalších systémových opatrení na školách je hazard. Návod, ako tento akútny problém riešiť, pritom existuje. Riešenia má v rukách štát.

Trieda-1-X.jpg


Kde hľadať reálnu šancu

Platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) spracovala analýzu meraní kvality vnútorného prostredia ešte v roku 2021. Analýza poukázala na veľké problémy v triedach spojené napríklad so zlou kvalitou vzduchu, ktorá má významný vplyv na sústredenie a hrá zásadnú úlohu pri znižovaní rizika nákazy vírusovými infekciami. Uviedla to platforma BPB vo svojej tlačovej správe.

"V najbližších rokoch nás čakajú nemalé investície do školskej infraštruktúry z Plánu obnovy alebo nových eurofondov. Je to veľká príležitosť, aby sme popri znižovaní energetickej náročnosti budov kládli dôraz aj na zabezpečenie kvality vnútorného prostredia. Znižovanie teploty v triedach je nesystémové a krátkodobé riešenie. Komplexné obnovy s ohľadom aj na kvalitu vnútorného prostredia predstavujú reálnu šancu na systémové riešenie na desiatky rokov dopredu," vysvetľuje Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy.


Narastá riziko vzniku plesní

Nevhodné vnútorné prostredie vedie k zhoršenej pozornosti a výkonu žiakov, zvýšenej chorobnosti, k vzniku astmatických chorôb či oslabeniu imunitného systému. Ak sa skombinuje prílišné zníženie teploty s nezdravou vlhkosťou, prudko narastá riziko vzniku plesní. Tá môže byť zdrojom toxických látok a vysoko nebezpečná pre zdravie takej citlivej skupiny, akou sú deti.

Zlej kvalite vnútorného prostredia možno predísť najmä správnym postupom pri výstavbe alebo obnove školskej budovy a vhodnými stavebnotechnickými či technologickými riešeniami. Výhodou je, že riešenia existujú a dajú sa pomerne jednoducho a rýchlo realizovať.


Metodická príručka s návodom

Platforma BPB pripravila návod, ako tento problém riešiť. Metodická príručka obsahuje základné informácie pre správny návrh projektov novostavieb alebo obnov školských budov na zabezpečenie hygienicky zdravého a kvalitného vnútorného prostredia. Súčasťou je návod pre školy, ako aj odporúčania pre zriaďovateľov škôl a štát. Cieľom je nielen znížiť riziká rôznych chorôb detí, ale aj posilniť ich koncentráciu a kvalitu výučby.

"Sme presvedčení, že kvalitnú a udržateľnú výstavbu vieme dosiahnuť iba úzkou spoluprácou všetkých aktérov od zadávateľov, cez tvorcov projektov až po realizátorov. Kľúčové sú podľa nás potreby tých, ktorí v školách študujú a pracujú, ako aj využitie tých najlepších postupov a technológií na vytvorenie zdravého vnútorného prostredia," hovorí Miroslav Zliechovec, business development manažér spoločnosti Saint-Gobain.

Konkrétne riešenia, ako napr. inštalovanie rekuperačnej jednotky vzduchu, sa odhodlala vyskúšať Základná škola sv. Alžbety v Novej Bani. Jednotka dokáže účinne vymieňať vzduch a v zime ho predhrieva.


Dôležitým hráčom je štát

V komplexnej metodickej príručke od BPB je viacero návodov a odporúčaní, ktorých cieľom je zabezpečenie kvality vnútorného prostredia. Odborníci v nej popisujú, ako by mal postupovať štát pri implementácií európskych prostriedkov, aj to, čo môže spraviť zriaďovateľ školy pri obstarávaní výstavby alebo obnovy školskej budovy.

"Dôležitým hráčom je štát, prípadne jednotlivé ministerstvá, ktoré nastavujú podmienky investícií alebo výziev. Kľúčové je, aby dané stavebnotechnické riešenia boli zaradené medzi oprávnené výdavky v projektoch. Naším odporúčaním je taktiež stanoviť požiadavky na kvalitu vnútorného prostredia v súlade s našou metodikou a technickými normami, ktoré nie sú všeobecne záväzné. Alternatívou taktiež môže byť zvýhodnenie tých projektov, ktorých súčasťou bude zabezpečenie kvality vnútorného prostredia," dopĺňa Richard Paksi, analytik platformy a autor analýzy aj metodickej príručky k tejto téme.

Foto: Budovy pre budúcnosť

Podobné články