Môže drevo pomôcť stavebníctvu pri dosahovaní klimatických cieľov?

20.09.2022, Henrieta Kiššová | Budovy

V aktuálnej situácii, keď je na Slovensku aj v zahraničí vysoký dopyt po udržateľnej výstavbe, sú drevostavby jedným z riešení, ako znížiť uhlíkovú stopu a zrýchliť výstavbu.

Využívanie dreva ako stavebného materiálu v modernom stavebníctve na Slovensku nie je dostatočné. Stavebné materiály z dreva preto musia byť súčasťou riešení na dosiahnutie klimatických cieľov pre roky 2030 a 2050. Zhodli sa na tom odborníci na úvodnej akcii Týždňa zelených budov 2022, ktorú zorganizovala Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) v sérii podujatí o udržateľnej výstavbe.

89b-Shutterstock_677680423-drevostavba-1-X.jpg


Šanca pre prefabrikácie

"V aktuálnej situácii s vysokým dopytom po udržateľnej výstavbe sú drevostavby jedným z riešení, ako znížiť uhlíkovú stopu a zvýšiť kapacity a rýchlosť výstavby. Preto v súlade s požiadavkami na udržateľnosť a uhlíkovú neutralitu musia byť stavebné materiály z dreva súčasťou riešení na dosiahnutie klimatických cieľov pre roky 2030 a 2050," uviedol Pavol Kukura, predseda predstavenstva SKGBC.

Odborníci poukázali na súčasný stav na Slovensku, ako aj v iných krajinách. V panelovej diskusii sa zamerali na perspektívy a bariéry výstavby z dreva a vyzdvihli výhody modernej a udržateľnej prefabrikácie.

Vysoký dopyt po bývaní dnes naráža na kapacity stavebného trhu, ktoré možno posilniť aj prechodom na prefabrikovaný spôsob výstavby. Ten môže pomôcť zvládnuť aj investície z Plánu obnovy a odolnosti v časovo obmedzenom horizonte 2026. V pláne obnovy a v eurofondoch sú naplánované rozsiahle investície do budov, ktoré je potrebné realizovať v horizonte rokov 2026, resp. 2029.


Využitie domácich surovín

Prefabrikácia na báze dreva by bola príspevkom k zelenej transformácii Slovenska. Plnému využitiu bránia niektoré bariéry, ktoré by sa dali eliminovať úpravou legislatívy. Normy na Slovensku dnes umožňujú stavby na báze dreva len do výšky piatich nadzemných podlaží. "To je investorom nestačí a v porovnaní s predpismi v iných krajinách je to podhodnotené," poznamenal P. Kukura.

Moderná a udržateľná prefabrikácia je podľa neho založená na využití dreva ako nosného prvku stavebných konštrukcií. Prefabrikácia pritom znamená prechod k automatizácii a digitalizácii stavebníctva, čím zvyšuje produktivitu pri výstavbe aj obnove budov.

SKGBC spolu s inými združeniami a odborníkmi z akademického prostredia založili Iniciatívu pre moderné drevostavby s cieľom podporiť drevo ako udržateľnú surovinu v modernom stavebníctve. "Drevostavby vytvárajú potenciál pre využitie domácej suroviny s vyššou pridanou hodnotou. A na Slovensku už existuje základ ekosystému na realizáciu prefabrikovanej výstavby na báze dreva. Veľa firiem je aktívnych v realizácii montovaných stavieb, hoci ide takmer výhradne o rodinné domy," doplnil P. Kukura.


Týždeň zelených budov 2022

Uhlíková stopa budov, drevo ako obnoviteľný zdroj a alternatíva v komerčnej výstavbe a tiež udržateľné budovy a mestá v čase energetickej krízy – to sú hlavné témy podujatí Týždňa zelených budov 2022. SKGBC organizuje tento rok už 12. ročník podujatí nadväzujúcich na Svetový týždeň zelených budov (World Green Building Week), ktorý organizujú rady zelených budov po celom svete na čele so Svetovou radou pre zelené budovy (World Green Building Council, WGBC). Hlavným mottom tohtoročnej série akcií po celom svete je #BuildingforEveryone.

Týždeň zelených budov 2022 zorganizuje SKGBC s podporou generálnych partnerov týždňa Saint-Gobain, VÚB banka, J&T Real Estate a Corwin SK. Hlavnými partnermi podujatí sú Peikko Slovakia, Siemens, HB Reavis, Rehau, YIT Slovakia, Alto Real Estate. Jednotlivé akcie venované udržateľnej výstavbe podporili aj Prvá stavebná sporiteľňa, Koor, Schüco, MiddleCap, ProInterier a Knauf Insulation. Nad sériou podujatí týždňa na Slovensku prevzali záštitu minister životného prostredia SR Ján Budaj a minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Ilustračné foto: Shutterstock

 

Podobné články