Spotreba penového polystyrénu v SR sa stále zvyšuje

03.11.2011, SITA | Materiály, technológie, konštrukcie

Spotreba penového polystyrénu ako izolačného materiálu zaznamenala v SR za prvých deväť mesiacov 2011 medziročný nárast o 3 percentá.

Informovalo o tom Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SK). Spotreba expandovaného polystyrénu sa v minulom roku zvýšila na 30-tisíc ton, čo predstavuje oproti roku 2009 vzostup o 10,5 perc. a priblíženie sa k rekordnému roku 2008, keď sa na Slovensku spotrebovalo 30 050 ton penového polystyrénu.

Využívaním polystyrénu nevybočuje SR z trendu udávaného ostatnými krajinami Európskej únie, kde bol medziročný nárast v spotrebe o približne 3,3 perc. Z členov EÚ majú najvyššiu spotrebu Francúzsko, Poľsko, Rakúsko a Nemecko. Naopak, najmenšiu spotrebu vykázali Grécko, Maďarsko, Taliansko a Španielsko.

Komplexným zateplením budovy sa môže dosiahnuť až 66-percentné zníženie potreby tepla v panelových domoch a v samostatne stojacich rodinných domoch dokonca 70-79 perc. "Penový polystyrén je na Slovensku najpoužívanejším zatepľovacím materiálom, a to vďaka dobrému pomeru ceny a výkonu. Po zabudovaní vo fasáde si dlhodobo uchováva svoje vlastnosti, pričom životnosť takéhoto zateplenia je približne 50 rokov," uvádza predsedníčka Združenia EPS SK Marta Strapková.

V máji 2010 schválil Európsky parlament novelu európskej smernice o energetickej náročnosti budov, ktorú musí SR prebrať do svojej legislatívy do júla budúceho roku. Požiadavky energetickej efektívnosti sa majú týkať tak novostavieb, ako aj existujúcej zástavby.

Podobné články