Schüco Innovation Now: online platforma pre inteligentnú výstavbu

10.03.2021, Juraj Turzo | Materiály, technológie, konštrukcie

Schüco Innovation Now je označenie novej online platformy, ktorá má ambíciu pútavou a informačne pestrou formou predstaviť najnovšie riešenia a najdôležitejšie služby spoločnosti Schüco.

Cieľom je záujemcom z celého sveta v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu poskytnúť podrobné informácie o nových systémoch a službách prostredníctvom trendov, tém, prezentácií a podujatí. Len čo to pandemická situácia dovolí, budú sa organizovať aj školenia a workshopy pre zákazníkov a prezentácie noviniek v showroomoch Schüco.

Koncept Schüco Innovation Now predstavila firma Schüco počas živého prenosu a následne bola spustená online platforma. Podujatie naznačilo, že rok 2021 bude obdobím inovácií v oblasti zdravých, inteligentných a bezpečných budov. Orientáciu na prezentovane noviniek online formou Schüco deklaruje aj tým, že spoločnosť bola jedným zo štyroch zlatých sponzorov veľtrhu Bau online.

Schueco-okno-hluk-1-X.jpg

 Schüco AWS 90 AC.SI je akustické okenné riešenie, ktoré v sklopenej polohe redukuje hluk až o 31 dB


 

Tri ťažiskové oblasti

Schüco Innovation Now sa zameriava na tri oblasti: Health – zdravá výstavba, Smart – inteligentná výstavba, Security – bezpečná výstavba. Digitalizácia a udržateľnosť sú obsiahnuté v každom z týchto troch sektorov. Sú východiskovým bodom a predpokladom pre budúci vývoj produktov a služieb Schüco.


Zdravá výstavba

Návštevníci platformy Schüco Innovation Now môžu zistiť všetko o téme Health: zdravá výstavba. Udržateľné stavby tvoria základ pre tzv. zdravé budovy; spotrebúvajú málo energie, odolávajú zubu času a sú postavané z recyklovateľných komponentov.

Budovy môžu poskytovať ochranu pred škodlivými faktormi, ako sú infekcie a znečistenie ovzdušia, hluk a vlhkosť. Zároveň musia byť "inteligentné" a pomocou riadeného prívodu čerstvého vzduchu vytvárať zdravú vnútornú klímu a chrániť používateľov budovy pred chladom, vysokou teplotou a oslepujúcim slnečným žiarením.

Na splnenie týchto širokých požiadaviek Schüco postupne predstaví dokonalé riešenia z hľadiska formy aj funkcie vrátane antibakteriálnych kľučiek a povrchovej úpravy profilov a integrovaného riešenia vetrania a tienenia. A keďže sa čoraz viac do popredia dostáva aj potlačenie a rozptýlenie hluku v mestských priestoroch, platforma Schüco Innovation Now predstaví tiež nové jednoplášťové okenné riešenie, ktoré v sklopenej polohe kombinuje redukciu zvuku a prirodzené vetranie.

Schueco-okno-hluk-2-X.jpg

 V sklopenej polohe na zredukovanie hluku sa prichádzajúci vonkajší vzduch vedie prefabrikovanými ventilačnými kazetami nainštalovanými do horného vonkajšieho rámu akustického okenného riešenia Schüco AWS 90 AC.SI. To rozptýli zvuk a zníži hluk.


 

Nové akustické okenné riešenie od Schüca

Nové akustické okno Schüco AWS 90 AC.SI (Aluminium Window System, základná stavebná hĺbka 90 mm, ACoustics, Super Insulated) prináša špičkový užívateľský komfort, najmä pre rezidenčné a kancelárske budovy v lokalitách s vysokou úrovňou hluku.

V sklopenej polohe redukuje hluk a prichádzajúci vonkajší vzduch sa privádza cez prefabrikované ventilačné kazety do horného vonkajšieho rámu. Týmto spôsobom sa zvuk rozptýli a hlukové znečistenie sa výrazne zníži. Riešenie znižuje hluk až o 31 dB a zároveň umožňuje prirodzene vetrať.

Existujú dve verzie: otváravo-sklopné okno a okno s bočnými závesmi a dvomi polohami otvárania. Kvôli zvukotesnému vetraniu možno okno s bočnými závesmi posunúť do krajnej polohy otočenia. Môže byť tiež úplne otvorené. Sklopné okno sa dá tiež úplne otvoriť pomocou kovania na rýchle priečne vetranie alebo čistenie vonkajšej sklenenej tabule zvnútra. Vetracie kazety sa dajú rýchlo, ľahko otvoriť a vyčistiť alebo úplne vymeniť. Systém je na trhu k dispozícii od januára 2021.

Spoločnosť Schüco sprístupní čoskoro aj informácie k téme Smart – inteligentná výstavba, ako aj Security – bezpečná výstavba.

Schueco-okno-hluk-3-X.jpg

 Schüco Innovation Now je nová platforma, ktorá v roku 2021 ukazuje riešenia pre zdravú, bezpečnú a inteligentnú výstavbu


 

Foto: Schüco

Podobné články