Holcim Awards za najlepšie projekty udržateľnej výstavby v Európe

08.10.2011, Holcim | Odborné akcie, veľtrhy, súťaže

Víťazi európskeho kola tretieho cyklu súťaže Holcim Awards sú už známi. Dovedna 300-tisíc dolárov rozdelila porota medzi desať projektov, ktoré ilustrujú kreatívny prístup k udržateľnej výstavbe.

Medzinárodná súťaž Holcim Awards sa koná v piatich regiónoch na celom svete, v aktuálnom cykle sa do nej prihlásilo viac ako 6-tisíc projektov zo 146 krajín. Úspešné projekty reagujú na intenzívnu urbanizáciu, inovácie v stavebných materiáloch a postupoch a sú príkladom udržateľných riešení technologických, environmentálnych, socioekonomických a kultúrnych otázok pri výstavbe.
 

Zlato: projekt obnovy mestskej časti v Nemecku

Urbanistická štúdia, ktorá mení nevyužité rameno rieky Spree v Berlíne na prírodné kúpalisko s dĺžkou 745 metrov, získala hlavnú cenu Holcim Awards dotovanú 100-tis. USD. Projekt v historickom centre mesta vytvára plaveckú zónu s dĺžkou 17 olympijských bazénov, čím vzniká mestská rekreačná zóna v tesnom susedstve so známym Museuminsel.

Po páde Berlínskeho múru sa v tomto obvode zvýšil počet obyvateľov o 75 percent, čo zároveň viedlo k strate verejných priestranstiev. Plán počíta aj s trstinovým porastom na pieskovom lôžku s rozlohou 1,8 hektára, ktorý má slúžiť na čistenie vody. Autorom projektu je tím realities united z Nemecka pod vedením Tima Edlera.

Porota ocenila priamy a významný vplyv projektu na kvalitu života v meste a pozitívny príspevok k ochrane životného prostredia rekultiváciou vodných tokov, ako aj citlivé riešenie problému s nedostatkom verejných priestranstiev v historicky významnom prostredí.
 

Striebro: radnica a centrum pre verejnosť z bývalej fabriky

Strieborné ocenenie získal projekt, ktorý premieňa bývalú fabriku v belgickom meste Oostkamp na radnicu a centrum pre verejnosť. Hlavnou myšlienkou autorov – španielskych Carlos Arroyo Arquitectos, nie je len využitie pôvodného skeletu a materiálov, ale aj priestorov a technického vybavenia.

Výrazné interiéry vystavané pomocou sklom spevnenej sadry a recyklovaného papiera dopĺňajú dispozičné riešenie založené na modulárnych priestoroch zoradených podľa tepelných zón. "Cibuľový" dizajn podstatne znižuje spotrebu energie. Projekt poskytuje maximálny úžitok prostredníctvom minimálnych technických zásahov a finančných investícií. Otvorené usporiadanie hlavnej haly podčiarkuje transparentnosť v samospráve.
 

Bronz: nová funkcia viaduktu v Taliansku

Ocenenie získal spoločný projekt francúzskych firiem Philippe Rizzotti Architects, Samuel Nageotte Architecture a Off Architecture, ktoré naplánovali zmenu funkčného využitia nepotrebného cestného viaduktu na vertikálne obytné priestory.

Apartmány neďaleko mesta Scilla v južnom Taliansku sú určené pre európskych dôchodcov, ktorých do tohto regiónu láka priaznivé podnebie a životný štýl. Piliere viaduktu budú spevnené a dostanú horizontálne platformy, na ktorých budú umiestnené priestory na bývanie, zdravotnícke služby, rekreáciu a obchody. Projekt bol ocenený za šikovnú zmenu funkčného využitia existujúcej stavby, ktorá navyše prinesie regiónu nový ekonomický stimul.
 

Čestné uznanie pre inšpiratívne projekty

Čestné uznanie získal projekt strednopodlažnej drevenej kancelárskej budovy pre štvrť s nízkymi emisiami uhlíka v Helsinkách od medzinárodného tímu firiem Sauerbruch Hutton z Nemecka, Arup z Veľkej Británie a Experentia z Talianska.

Ďalším oceneným projektom je návrh nízkonákladových apartmánov pre Hamburg od nemeckých firiem Barkow Leibinger Architects, Schlaich Bergermann und Partner a Tranassolar Energietechnik. Využívajú sa tu inovatívne technológie a materiály vrátane ľahkého betónu, v ktorom prírodné kamenivo nahrádza recyklované penové sklo.

Uznanie získali aj holandskí architekti De Stuurlui Stedenbouw a Atelier Gras za svoj projekt záhradnej chatky, ktorej štruktúra je zároveň priestorom na pestovanie plodín, čím maximalizuje množstvo zelene v mestskom prostredí.

Švajčiarski autori Gramazio & Kohler, Architecktur und Digitale Fabrikation - ETH Zurich si odniesli čestné uznanie za návrh výrobného procesu originálnych betónových prvkov priamo na stavbe s využitím digitálne vyrobených voskových foriem, ktoré je možné opätovne použiť.
 

Ocenenia Next Generation

V kategórii Next Generation určenej študentským projektom získal prvé miesto tím štyroch študentov z britskej AA School of Architecture za ich výskum v oblasti efektívnej výroby betónových prefabrikátov pre geometricky zložité stavebné prvky.

Návrh znovupoužitia materiálov a transformácia španielskeho mesta Gijón/Xixón od Elisy de los Reyes Garcia z Universidad Politécnica de Madrid si odniesol druhé miesto. Eduardo Mayoral zo španielskej Universidad de Sevilla získal tretie miesto za ambiciózny dizajn a návrh výroby biosvietidiel pre osvetlenie s nulovou spotrebou elektriny.
 

Päť regiónov, svetoví víťazi známi v apríli 2012

Európske kolo Holcim Awards je jedným z celkovo piatich regionálnych súťaží, ktorých víťazi postúpia do celosvetového kola a zároveň budú súťažiť o ocenenie Global Holcim Innovation. To bude udelené prvýkrát v roku 2012 pri príležitosti 100. výročia skupiny Holcim. Celkoví víťazi Holcim Awards budú predstavení v apríli 2012.


► S Holcim Awards spolupracujú popredné svetové technické univerzity
- švajčiarsky Federal Institute of Technology (ETH Zürich)
- americký Massachusetts Institute of Technology (MIT)
- mexická Universidad Iberoamericana (UIA)
- marocká École Supérieure d'A rchitecture de Casablanca (EAC)
- indický Institute of Technology (IIT Bombay)
- čínska Tongji University
- brazílska Universidade de São Paulo (USP)
- juhoafrická University of the Witwatersrand (Wits)
Viac o Regional Holcim Awards 2011 Europe
 Medzinárodná súťaž Holcim Awards vyzdvihuje inovatívne, na budúcnosť orientované a pritom konkrétne projekty a vízie z celého sveta a je otvorená všetkým, čo chcú prispieť k udržateľnejšej výstavbe.

Holcim Foundation podporuje skupina Holcim a jej spoločnosti v 70 krajinách sveta, od jej komerčných záujmov je však nadácia nezávislá.

Podobné články