Rodinný dom Velux: tento rok súťažilo 59 študentských prác

15.06.2017, Eva Fačková | Odborné akcie, veľtrhy, súťaže

Súťaž Rodinný dom Velux, ktorá je určená pre stredné školy so zameraním na stavebníctvo, priniesla tento rok viac ocenení aj množstvo kvalitných prác.

Súťaž Rodinný dom Velux sa na Slovensku konala už deviaty raz, každý rok nad ňou preberá záštitu Štátny inštitút odborného vzdelávania. Prostredníctvom tejto aktivity si môžu zmerať sily študenti stredných odborných škôl v tvorbe projektov rodinných domov s ohľadom na dostatočné presvetlenie. V objekte by navyše malo byť zabezpečené optimálne vnútorné prostredie, pričom autor musí brať ohľad na energetickú hospodárnosť riešenia.


Vyšší ročník, viac projektov

Počet registrácií do súťaže každý rok stúpa. Do deviateho ročníka sa registrovalo približne 200 študentov z 15 stredných škôl. Do celoslovenského kola postúpilo dovedna 59 projektov.

Velux-9-X.jpg

Z rastúceho počtu účastníkov sa tešia aj organizátori –zástupcovia spoločnosti Velux i Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. "Sme veľmi radi, že súťaž má medzi študentmi úspech a každoročne sa stretávame v takom hojnom počte. Nie je to však len o kvantite; študenti tvoria aj naozaj kvalitné projekty," hovorí Peter Vrablec, obchodný riaditeľ Veluxu pre Slovenskú republiku.

"Deviaty ročník súťaže bol opäť prehliadkou projektov žiakov, ktorí majú výborné predpoklady úspešne sa uchytiť nielen počas ďalšieho štúdia na vysokej škole, ale i na trhu práce. Velux dokázal správne motivovať žiakov a povzbudiť ich kreativitu a tvorivosť, o čom svedčí aj rastúci záujem škôl a žiakov o túto súťaž," potvrdzuje Alena Galanová z Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.


Workshop v Kompetenčnom centre Veluxu v Brne

Počas februára až apríla 2017 mali študenti a pedagógovia možnosť vycestovať do novootvoreného Kompetenčného centra Velux v Brne, ktoré je súčasťou priestorov firmy. Mohli si vyskúšať prácu s denným svetlom v sídle spoločnosti, aj sa dozvedieť interaktívnou formou viac o prirodzenom svetle a strešných oknách. Workshop trval štyri hodiny a popri krátkych prednáškach mohli študenti vidieť naživo aj ukážkovú montáž strešného okna.

Štvorčlenná odborná porota zasadala v zložení:

  • Ing. arch. Klára Bukolská, Velux;
  • Ing. arch. Ľubomír Závodný, Architektonická kancelária Ľubomír Závodný, s.r.o.;
  • Ing. arch. Michal Czafík, PhD., Ústav architektúry obytných budov, Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave;
  • Ing. Alena Galanová, vedúca odboru vzdelávacích programov, Štátny inštitút odborného vzdelávania.


Výsledky 9. ročníka súťaže Rodinný dom Velux

Počas slávnostného vyhodnotenia, ktoré bolo 13. júna 2017 v Bratislave, porota udelila prvé tri miesta, štyri osobitné ocenenia, Cenu zamestnancov Velux a aj Cenu pre školu s najvyšším počtom odovzdaných prác.
Sponzorský dar za 300 eur získala Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Bratislave s počtom prác 23.

 

Prvé miesto

Prvé miesto spolu s odmenou 400 eur si odniesol projekt s názvom PK:B, ktorého autorom bol Denis Zeman zo Strednej priemyselnej školy stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave. Vedúcou práce bola Ing. Zuzana Mištinová. Ukážka projektu (po kliknutí na obrázok sa predloha otvorí v novom okne):

Velux-1-X.jpg

Denis sa v tomto projekte snažil do historického jadra vniesť modernú vrstvu architektúry, pričom návrh tvarovo rešpektuje okolitú zástavbu. Spoločenská časť je otvorená do dvora, ktorý je plný zelene a ponúka možnosti na spoločenské vyžitie majiteľov. S exteriérom interiér prepájajú veľkoformátové okná a hĺbku spoločenskej zóny presvetľujú strešné okná. "Autor v rámci projektu prináša zaujímavé vnútorné a architektonické výrazové princípy. Tento projekt bol jasnou voľbou u všetkých porotcov," hovorí Ľ. Závodný.

 

Druhé miesto

Druhé miesto a k tomu 250 eur získal Juraj Štetiar zo žilinskej Strednej priemyselnej školy stavebnej. Autor do súťaže prihlásil projekt s názvom Helios, konzultoval ho s Ing. arch. Ľubomírou Buchovou, Ing. Evou Kucharovou a Ing. Marcelom Zsókom, PhD. Ukážka projektu (po kliknutí na obrázok sa predloha otvorí v novom okne):

Velux-2-X.jpg

Juraj sa usiloval vytvoriť koncept opakovateľného, finančne nenáročného, rýchleho, komfortného a prispôsobiteľného bývania v prírode s vysokým dôrazom na ekológiu. Dom je plný inovatívnych prvkov a technológií. "V tomto prípade oceňujem to, že autor myslí dopredu, pretože s meniacimi sa potrebami rodiny možno meniť aj koncept tohto domu. Je to jeho veľkou hodnotou," komentuje za porotu M. Czafík.

 

Tretie miesto

Tretie miesto a finančnú odmenu 150 eur si z vyhodnotenia odniesla dvojica autorov Ester Vaňová a Adam Tomík s projektom Holden. Študujú na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej v Bratislave, konzultantkou projektu bola Ing. arch. Mária Brondošová. Ukážka projektu (po kliknutí na obrázok sa predloha otvorí v novom okne):

Velux-3-X.jpg

Projekt dvojice je vsadený do konkrétneho prostredia, pričom hlavnými prvkami, ktoré v ňom možno vidieť, sú drevo a betón. Autori kládli dôraz aj na presvetlenie objektu. "Na projekte nás zaujala koncepčná práca s terénom a to, akým spôsobom je dom doň vsadený a ako reaguje na okolité prostredie. Tak vo vnútornom, ako aj vonkajšom priestore ponúka atraktívne miesta na trávenie času," vysvetľuje K. Bukolská.

 

Ďalšie ocenenia

Porota udelila aj štyri osobitné ocenenia, ktoré si medzi seba rozdelili finančnú odmenu 100 eur. Projekt s názvom Suburban vytvorila dvojica Dávid Halló a Levente Redecký. Študenti sú zo Strednej priemyselnej školy stavebnej v Hurbanove, ich konzultantom bol Ing. František Bachorec. Ukážka projektu:

Velux-4-X.jpg

Ďalšie osobitné ocenenie v súťaži Rodinný dom Velux získal Dávid Mašlej, študent Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Košiciach, s projektom Unique House. Jeho konzultantkou bola Ing. arch. Kamila Bobčáková. Ukážka projektu:

Velux-5-X.jpg

Projekt Dom B 612 do súťaže prihlásila Jasmin Al-Husseinová z košickej Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej. Pripravovala ho pod odborným dohľadom Ing. Magdalény Majtnerovej. Ukážka projektu:

Velux-6-X.jpg

Štvrtú a zároveň poslednú odmenu získala Zlatica Briestenská zo Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline. Projekt Jing Jang House konzultovala s Ing. arch. Ľubomírou Buchovou a s Ing. Evou Kucharovou. Zlatica taktiež získala Cenu zamestnancov Velux. Ukážka projektu:

Velux-7-X.jpg

Foto: Martin Matula

Podobné články