Thermo|Solar Žiar školí montérov fototermiky aj fotovoltiky

07.06.2023, Štefan Kuča | Správy z firiem

Výrobca slnečných kolektorov Thermo|Solar Žiar zabezpečuje okrem výrobnej činnosti aj odbornú prípravu inštalatérov fotovoltických systémov, odbornú prípravu inštalatérov slnečných tepelných systémov a kombinovaný modul pre oba systémy.

Markantný nárast záujmu a počtu inštalácií obnoviteľných zdrojov energií (OZE) priviedol na trh aj menej seriózne subjekty, s nižšou kvalitou realizácií a firemnej kultúry. K najčastejším nedostatkom patrí zavádzanie zákazníkov ohľadne návratnosti zariadení, efektívnosti montovaných zariadení OZE, sľubovaných termínov inštalácií a vybavenia poukážok na dotácie.

Solarny-kolektor-1-X.jpg

"Preto radíme zákazníkom, aby si zvolili firmy, ktoré sú na trhu dlhšie a majú dostatok referencií. Vzdelávacie školenia pre inštalačné spoločnosti sú pritom samozrejmosťou, rovnako tak po piatich rokoch aj aktualizačné školenia. Thermo|Solar robí tieto školenia v šiestich jazykoch. Za 30 rokov prešli naším školiacim programom stovky podnikov z Európy aj ďalších kontinentov, počty vyškolených sa rátajú na tisíce," hovorí riaditeľ spoločnosti Thermo|Solar Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, Alfréd Gottas.

Solarny-kolektor-2-X.jpg


Výcvik na strechách a poradenstvo

Thermo|Solar má vo svojich priestoroch niekoľko cvičných striech, kde možno trénovať inštalácie slnečných kolektorov na strechy s rozličnými typmi krytín a rôznymi spôsobmi uchytenia do nich. Postupom času firma vyrobila aj mobilný trenažér, na ktorom je možné kdekoľvek trénovať inštaláciu celého solárneho systému.

Spoločnosť vynakladá značné úsilie a zdroje aj na osvetu v oblasti využívania OZE, ktorá je stále na Slovensku pomerne slabá. Thermo|Solar je nielen výrobcom, ale aj školí všetkých záujemcov v oblasti inštalácie slnečných tepelných i fotovoltických systémov, dokonca aj z radov konkurencie. Navyše sa venuje aj skúšobníctvu a poskytuje na svojich webových stránkach potenciálnym zákazníkom aj poradenskú službu.

Solarny-kolektor-3-X.jpg


Registrácia v programe Zelená domácnostiam

V roku 2013 získala Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu akreditáciu ministerstva školstva vo vzdelávacom programe Odborná príprava pre oblasť obnoviteľných zdrojov energií, kde v module Inštalácia slnečných tepelných systémov spolupracuje s Thermo|Solarom. Toto školenie je potrebné na registráciu v projekte Zelená domácnostiam. Za obdobie od roku 2014 sa Thermo|Solar podieľal na vyškolení takmer tisíc týchto frekventantov. Od roku 2005 je firma držiteľom akreditácie Svetovej banky.

Solarny-kolektor-4-X.jpg


Slnečné kolektory zo Žiaru

Prednosti slnečných kolektorov zo Žiaru nad Hronom:

 • energetický zisk z vákuového kolektora 800-1 200 kilowatthodín (kWh) ročne (TS400)
 • energetický zisk zo štandardného kolektora 700-930 kWh ročne (TS300, TS330, TS350)
 • jediný priemyselný výrobca plochých vákuových kolektorov na svete
 • unikátna, patentovo chránená konštrukcia absorbéra
 • veľká výrobná kapacita
 • krátke dodacie lehoty
 • flexibilnosť pri neštandardných požiadavkách
 • dodávka kompletných solárnych systémov
 • ľahká dostupnosť výrobkov na celom území Slovenska a Českej republiky
 • široký sortiment výrobkov v skladoch zmluvných partnerov vo výhodných cenách
 • certifikácia SMK ISO 9001
 • certifikácia kolektorov v renomovaných skúšobniach Fraunhofer ISE Freiburg, SPF Rapperswill, Arsenal Viedeň, AIT Viedeň, TSÚ Piešťany
 • certifikácia všetkých typov kolektorov podľa pravidiel Solar Keymark
 • certifikácia kompletného sortimentu kolektorov podľa pravidiel dotácií v SR
 • všetky vaňové kolektory zaradené do dotačného programu Zelená úsporám v ČR
 • sieť zmluvných partnerov vo väčšine štátov Európy

Foto: Thermo|Solar Žiar

Podobné články