Dôležité kroky a opatrenia na posilnenie bezpečnosti na stavbe

20.12.2021, ABC-bývanie.sk | Správy zo stavebníctva

Stavenisko je jedným z najrizikovejších miest na prácu. Nič na tom nezmenili ani moderné stroje, digitálna technika či rozsiahle opatrenia na predchádzanie nehodám. Ustavičné zmeny pracovného prostredia, nepredvídateľné poveternostné podmienky a vysoká fyzická záťaž zvyšujú riziko úrazov a zdravia.

Za nehodami v stavebníctve je aj značný časový a termínový tlak. Bezpečnosť práce je preto na stavenisku mimoriadne dôležitá. Aké preventívne opatrenia treba prijať, aby ste sa vyhli nepríjemným situáciám?

Shutterstock_1895805895-stavba-1-X.jpg


Najčastejšie riziká práce na stavbách

Na stavenisku sa môžu vyskytovať viaceré nebezpečné a riskantné situácie. Spôsobuje ich napríklad:

  • neustále sa meniace pracovisko a zmeny pracovných podmienok;
  • práce v jamách, priekopách, tuneloch alebo vo veľkých výškach;
  • práce v bezprostrednej blízkosti zariadení a strojov;
  • hluk, prach a vibrácie;
  • prítomnosť nebezpečných látok v stavebných materiáloch;
  • práce vo vlhkom, v horúcom alebo chladnom prostredí.

Okrem toho je tu aj psychologický rizikový faktor: obmedzený priestor na manévrovanie a monotónne pracovné procesy, ktoré môžu zvýšiť rizikový potenciál, ako aj sústavné "naháňanie" výkonov.

Najmä pre množstvo nebezpečných faktorov a stresových situácií je preto nevyhnutné včas prijať potrebné opatrenia na zaručenie bezpečnosti a zdravia zamestnancov. A nielen pravidelné školenia BOZP pod takéto opatrenia patria.


Pravidlá pre bezpečnosť práce na stavbe

Bezpečnosť na stavenisku majú garantovať predpisy, ktoré treba dodržiavať. Okrem vyhlášky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci patrí medzi ne o.i. aj vyhláška o pracovisku, bezpečnosti práce a vyhláška o stavenisku.

Aby úrazov spôsobených neznalosťou bolo minimálne a eliminovali sa zbytočné nebezpečenstvá, musia byť všetky osoby, ktoré sa podieľajú na realizácii stavby, vopred informované o možných rizikách a potrebných bezpečnostných opatreniach, na čo slúži práve spomínané školenie BOZP. Okrem toho, na existujúce riziká musia upozorňovať aj značky a bezpečnostné pokyny.

Nemenej dôležité sú schopnosti pracovníkov, ich kvalifikácia a prax. Nesmieme zabudnúť aj na kvalitu používaného náradia, strojov a zariadení. Nahradiť ťažkú ručnú prácu s bremenami pomocou kvalitných vysokozdvižných vozíkov má predsa veľký význam a zmysel nielen z pohľadu bezpečnosti, ale aj efektívnosti práce. A práve na toto treba pre fungovanie stavby a konkrétnych prác myslieť, aby všetko išlo "ako po masle".

Foto: BELL KA PANG / Shutterstock.com

Podobné články