Problém s platením účtov za energie môže mať 45 perc. domácností

27.01.2023, ABC-bývanie.sk | Správy zo stavebníctva

Vláda SR minulý týždeň schválila koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby. Má ísť o dokument pre dlhodobé systémové riešenie problému zvyšovania cien energií.

Koncepcia má umožniť definovať energetickú chudobu, vďaka čomu by štát mohol stabilne pomáhať domácnostiam v SR. "Navrhovaná definícia energetickej chudoby je dobrým začiatkom na vytvorenie fungujúceho systému jej riešenia. Vláda musí byť teraz aktívna a konštruktívna pri medzirezortných rokovaniach," hovorí Kateřina Chajdiaková zo Slovenskej klimatickej iniciatívy (SKI).

13b-Depositphotos_4190010_ventil-1-X.jpg


O probléme sa hovorí roky

Koncepcia podľa K. Chajdiakovej prišla v čase, keď sa už mali byť schvaľovať konkrétne opatrenia. Klimatická iniciatíva preto vyzýva vládu, aby sa zaviazala prijať definíciu do konca augusta 2023, teda s dostatočným predstihom pred vykurovacou sezónou. SKI o tom informuje v tlačovej správe.

Energetická chudoba je veľmi vážny problém, ktorý sa aktívne neriešil napriek tomu, že sa o ňom na Slovensku roky vie a rozpráva. Ako ukazujú prieskumy, už teraz mnohé domácnosti ťažko finančne zvládajú zvýšené náklady na energie. Približne 19 percent ľudí má už dnes problém platiť účty za energie a ďalších 45 perc. Slovákov tvrdí, že vyššie účty za energie "dosť pocítia a obávajú sa, že môžu mať problém s platením účtov".


Potrebné sú konkrétne opatrenia

"Problém energetickej chudoby by sa mal byť riešiť nielen koncepčne, ale aj konkrétnymi opatreniami na pomoc pre ohrozené domácnosti. V najbližšej budúcnosti sa dá očakávať značný rast cien energií. Pre energeticky chudobné domácnosti by však takéto zdraženie bez účinnej pomoci zo strany štátu bolo likvidačné. Preto je najvyšší čas začať tento problém aktívne a urýchlene riešiť," tvrdí Dušana Dokupilová z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).

Dobrá koordinácia a príprava medzirezortnej pracovnej skupiny zloženej z odborníkov je teraz kľúčová, aby sa koncepcia dostala do praxe. Na Slovensku sa téme a výskumu energetickej chudoby dlhodobo venujú vedci z Prognostického ústavu SAV, ktorí spracovali niekoľko materiálov. Už v roku 2020 predstavili štúdiu energetickej chudoby s podporou SKI s návrhom možného znenia definície energetickej chudoby.

Ilustračné foto: Depositphotos

Podobné články