Obrázky z EMO od rakúskych aktivistov zavádzajú, tvrdí ÚJD

14.06.2019, SITA | Správy zo stavebníctva

Obrázky zverejnené rakúskou environmentálnou organizáciou Global2000, ktoré majú údajne dokazovať závažné nedostatky na stavbe tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce (EMO), sú podľa Úradu jadrového dozoru SR jednoznačne zavádzajúce.

"Fotografie zväčša neodzrkadľujú aktuálny stav bloku jadrovej elektrárne Mochovce 34. Väčšina snímok je z konvenčnej, teda nejadrovej časti štvrtého bloku, ktorý je stále vo fáze výstavby, príp. z vonkajších stavebných objektov, čo s ním súvisia. Všetky zverejnené obrázky zámerne zavádzajú verejnosť," hovorí Regina Hauskrechtová z kancelárie úradu Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD).

EMO-YouTube-1-X.jpg

 Výstavba blokov EMO je vo finále, Global2000 nasadzuje burcujúce posolstvá


 

Snímky si vyberali, aké sa im hodili

Rakúski aktivisti napríklad zverejnili fotografiu s prasklinou v strope. V skutočnosti podľa ÚJD ide o dilatačné špáry, ktoré sú nutné z hľadiska dilatácii. "V súčasnosti sú prekryté a ukončené v súlade s projektom," poznamenáva R. Hauskrechtová. Rakúšania ukázali aj káblové žľaby s uloženými káblami pred ich finálnym usporiadaním a zakrytovaním. "Rozvody dočasného stavebného osvetlenia alebo dočasné napájacie káble sú prezentované ako finálne inštalácie," uvádza R. Hauskrechtová.

Organizácia Global2000 zverejnila takisto snímku údajne ohnutého oceľového nosníka na vnútornom schodisku. "Je to len oddelený protipožiarny nástrek, ktorý bol zámerne odstránený, aby sa mohli na nosník ukotviť ďalšie uloženia alebo realizovať zosilnenia. Nástrek sa bude obnovovať až na záver, tak ako bol obnovený aktuálne na treťom bloku," vysvetľuje R. Hauskrechtová. Protijadrová rakúska organizácia na jednom obrázku ukazuje deravú strechu. Podľa slovenského kontrolného orgánu však ide o dočasný otvor na streche dieselgenerátorovej stanice pre prebiehajúcu inštaláciu ventilátorov vzduchotechnických systémov.


ÚJD má postup prác pod kontrolou

"Úrad je podrobne informovaný o aktuálnom stave zverejnených technologických a stavebných prvkov a ten sa značne odlišuje od publikovaných fotografií. Je pravdepodobné, že Global2000 zneužil internú databázu snímok spoločnosti Slovenské elektrárne. Túto databázu vytvárajú pracovníci technickej kontroly a jej účelom je identifikovať nedostatky v práci dodávateľov a ich následné odstránenie," zdôrazňuje R. Hauskrechtová.

ÚJD podľa nej denne monitoruje aktivity na stavbe a inšpektori poukazujú na nedostatky, ktoré zistia. "Môžeme potvrdiť, že nie sme spokojní s celkovou organizáciou výstavby. Viackrát sme poukázali na nedostatočnú kvalitu, nedostatočnú stavebnú pripravenosť, prípadne stavebnú dokončenosť pri treťom bloku, ako aj na celkovú neoptimálnu koordináciu prác a nedostatočnú čistotu a ochranu nainštalovanej technológie na konvenčnej časti projektu. Pokiaľ nebudú splnené všetky zákonné požiadavky, nepovolíme uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky," dodáva R. Hauskrechtová.

Foto: YouTube

Podobné články