Projekt Bory Bývanie sa rozrastá, pripravuje sa už šiesta etapa

10.09.2023, Lenka Vargová | Reality, nové projekty, novostavby

V novej mestskej štvrti Bory na severozápade Bratislavy pripravuje firma Penta Real Estate už šiestu etapu obytného projektu Bory Bývanie. V priebehu septembra bude predložená dokumentácia na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. V lokalite má pribudnúť 324 bytov, výstavba by sa mala rozbehnúť v roku 2026.

Šiesta etapa Bory Bývania ponúkne kvalitnú architektúru z pera štúdia Perspektiv, víťaza architektonickej súťaže, ktorá bola na územie vyhlásená. Celkovo štyri bytové domy s piatimi až desiatimi nadzemnými podlažiami budú stáť v blízkosti nákupného centra Bory Mall. Zo severnej strany bude projekt susediť s areálom rezidenčnej etapy Bory Promenáda, od severovýchodu s Nemocnicou Bory a bude priamo nadväzovať na piatu etapu Bory Bývania, autorom ktorej je rovnaké architektonické štúdio.

Bory-byvanie-6-1-X.jpg


Zeleň a kvalitný verejný priestor

Nová etapa prinesie do lokality 324 bytov, od 1,5-izbových až po štvorizbové. V prípade záujmu si klienti budú môcť vybrať možnosť spojiť byty do päťizbových. Do ponuky sa dostanú aj penthousy. V rámci projektu vznikne 491 parkovacích miest umiestnených v podzemí. Na povrchu tak bude miesto pre zeleň a kvalitný verejný a poloverejný priestor.

Keďže etapa bude ležať v centre Borov, hneď vedľa nákupného centra Bory Mall a Nemocnice Bory, bude odlišná najmä hustotou zástavby, ktorá bude vyššia ako developer dosahuje pri ostatných etapách Bory Bývania.

Koncept predstavujú štyri objekty tvaru písmena L, ktoré dovedna vytvárajú blokovú štruktúru. Súčasťou etapy bude aj transformácia povrchových parkovacích plôch medzi nákupným centrom Bory Mall a Nemocnicou Bory na námestie. Táto zmena tu výrazne zlepší kvalitu verejných priestorov, prinesie miesto na stretnutia, oddych a viac zelených plôch. Kapacitu povrchových parkovacích státí nahradí pripravovaný projekt výstavby parkovacieho domu.

Bory-byvanie-6-2-X.jpg


Prosperujúca mestská štvrť

Spolu s plánovanou električkovou traťou v rámci šiestej etapy vznikne živý bulvár, ktorý bude v budúcnosti pokračovať celou novovzniknutou mestskou štvrťou a bude tvoriť komunikačnú kostru celého územia.

"Projekt Bory Bývanie postupne mení lokalitu Bory na prosperujúcu mestskú štvrť. Príkladom pozitívneho vývoja z hľadiska urbanizmu je aj pripravovaná šiesta etapa, ktorá je dôležitým krokom pri budovaní kvalitnejšieho mestskejšieho prostredia, keďže nahrádza množstvo povrchových parkovacích miest a spevnených plôch pri nákupnom centre Bory Mall. Kladie sa tu veľký dôraz na verejné priestory a občiansku vybavenosť," hovorí Michal Rehák, riaditeľ pre rozvoj podnikania v Pente Real Estate Slovensko.

Bory-byvanie-6-3-X.jpg


Viac o mestskej štvrti Bory v Bratislave

Zóna Bory leží medzi bratislavskými mestskými časťami Lamač a Devínska Nová Ves. Územie okrem funkcie bývania ponúka občiansku vybavenosť komerčného aj nekomerčného charakteru. Komerčnú časť tvorí nákupné centrum Bory Mall a Bory Retail Zone, ktorá ponúka viacero veľkých obchodných prevádzok rozličného zamerania.

Nekomerčnú časť tvorí Nemocnica Bory, Ubytovňa Bory určená pre zdravotnícky personál nemocnice a taktiež aj verejná materská škola, ktorá je už v prevádzke a ktorú Penta Real Estate odovzdala do prenájmu mestskej časti Bratislava-Lamač za symbolické jedno euro, v lete 2021. V príprave je aj súkromná spojená materská, základná a stredná škola, zriaďovateľom ktorej bude občianske združenie Felix.

Rezidenčná časť pod názvom Bory Bývanie je rozdelená do viacerých etáp. Vôbec prvá fáza Bory Prvé Domy je dokončená. Etapa Bory Nový Dvor je rozdelená na dve časti, obe sú už hotové a skolaudované. Fáza Bory Promenáda má už taktiež právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Tesne pred dokončením je časť Bory Na Hrádzi, momentálne prebieha kolaudačný proces. Piata a šiesta etapa sa pripravujú. Projekt po dokončení šiestej etapy prinesie do lokality takmer dvetisíc bytov.

Bory-byvanie-6-4-X.jpg

Dopravne je zóna Bory napojená na neďalekú diaľnicu D2, centrum Bratislavy je vzdialené necelých 15 minút jazdy autom. Blízkosť diaľnice zároveň zaručuje aj dobrú dostupnosť do blízkych miest, ako je Viedeň, Brno, Budapešť či Praha. Samozrejmosťou je aj napojenie zóny na sieť mestskej hromadnej dopravy.

V pláne je predĺženie električkovej trate z bratislavskej Dúbravky. Prípravu projektovej dokumentácie pre výstavbu električkovej trate bude na vlastné náklady realizovať Penta Real Estate, ktorá po získaní právoplatného stavebného povolenia odovzdá projekt mestu Bratislava. Spoločnosť Penta Real Estate do dnešného dňa investovala do budovania a rozširovania dopravnej infraštruktúry v lokalite Bory viac ako 30 miliónov eur.

Vizualizácie: Penta Real Estate

Podobné články