Ako sa dajú ľahko znížiť energetické náklady na správu budov

19.03.2021, Ivan Zich | Budovy

Klimatická zmena sa začína dotýkať takmer každej oblasti ľudského života. Výnimkou nie je ani stavebníctvo a správa budov. Komerčné a obytné budovy celosvetovo spotrebúvajú až 40 percent energií. Aké opatrenia možno prijať na ich úsporu a prispieť tak k zmierneniu následkov klimatickej zmeny?

Najskôr si treba uvedomiť, že až 85 percent emisií oxidu uhličitého z budov pochádza z prevádzkovej fázy budov. Zvyšok tvorí výstavba a neskôr aj prípadná demolácia. Preto sú rozhodnutia investorov a najmä prevádzkovateľov budov také dôležité pri boji s klimatickou zmenou. A hoci neexistuje žiadny zázračný trik, celkové riešenie je ľahšie, ako by sa zdalo.

Kancelarie-1-X.jpg


Zistite spotrebu v budove

Každá technológia v budove má odlišnú spotrebu aj následné emisie CO₂ – ide o osvetlenie, kúrenie, kuchynské zariadenia, ako aj rozvodné siete. Prvý krok je ešte dôležitejší pri starších budovách, kde sa stále môžu využívať energeticky neefektívne, zastarané technológie. Pri komerčných budovách, kde sídlia viaceré subjekty, musí správca dosiahnuť zapojenie všetkých z nich do nových opatrení.


Ľahko dosiahnuteľné výsledky

Je viac ako isté, že po zistení spotreby energií v budove budú niektoré vytŕčať viac, pri iných vám okamžite napadne, ako by sa dali znížiť. Jednou z najľahších zmien je zmena dodávateľa energií za takého poskytovateľa, ktorý využíva obnoviteľné zdroje. Namieste je aj zváženie inštalácie solárnych panelov. Môžete tiež vymeniť staré žiarovky za LED osvetlenie, ktoré vydrží oveľa rokov dlhšie a spotrebuje až o 75 perc. menej energie.

Iné opatrenia už vyžadujú od všetkých subjektov viac spolupráce. Ide napríklad o zmenu prednastavených teplôt v systémoch technických zariadení budov. Zníženie teploty termostatu v budovách iba o jeden stupeň môže potenciálne ročne ušetriť tisíce kilowatthodín elektrickej energie. A vedeli ste, že zvýšenie teploty v chladničke iba o jeden stupeň Celzia by mohlo predstavovať úsporu energie až o 3-4 perc.?


Budúcnosť je v digitalizácii

"Nainštalujte a používajte inteligentné merače, ktoré vám presne povedia, koľko energie sa v tom-ktorom okamihu spotrebuje, a dokonca aj to, ktoré zariadenia spotrebúvajú najviac. Moderné snímače automaticky vypnú svetlo a technické zariadenia budov v nepoužívaných priestoroch. Vhodné je nainštalovať aj tepelné čerpadlá, ktoré sú zvyčajne efektívnejšie v porovnaní s tradičným elektrickým kúrením," radí Ivan Petráš, odborník na digitalizáciu zo spoločnosti PlanRadar, ktorá je autorom rovnomenného moderného softvéru na projektovanie a správu budov.

Vďaka nemu sa dajú automatizovať pripomienky, kedy musia prebiehať kontroly a priradiť úlohy príslušným dodávateľom. Rovnaký softvér umožní sledovať a zhromažďovať dáta o budove, vďaka ktorým výrazne vzrastie efektívnosť správy a údržby. A naopak, náklady a chybovosť klesnú rovnako ako spotreba energií.

Ilustračné foto: ABC-bývanie.sk

Podobné články