ŠFRB: na obnovu a výstavbu bytových domov by malo ísť viac peňazí

20.02.2012, SITA | Budovy

Na úvery v rámci podpory rozvoja bývania by v budúcnosti mali ísť aj peniaze z európskych štrukturálnych fondov. Výška podpory ani podmienky jej poskytnutia by sa však meniť nemali.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR chce v návrhu nového zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) zvýšiť objem prostriedkov poskytovaných na obnovu a výstavbu bytových domov. Zmeniť by sa mali aj podmienky poskytovania dotácií pri odstraňovaní systémových porúch domov a podávanie žiadostí o podporu bývania má byť jednoduchšie.

"Systémové poruchy, ktoré sa riešia zatepľovaním, už nebudú podporované dotáciami. A systémové poruchy, ktoré nie sú riešiteľné zateplením, budú ešte stále kryté dotáciami. Toto je druhá nosná téma, ktorú riešime," hovorí generálny riaditeľ sekcie výstavby a bytovej politiky na ministerstve dopravy a výstavby Pavol Baxa. Vypracovanie návrhu nového zákona zdôvodňuje tým, že zahŕňa niekoľko významnejších zmien.
 

Administratívna náročnosť by sa mala znížiť

Ďalším návrhom je zníženie administratívnej náročnosti. "Podarilo sa nám vytvoriť informačný systém, vďaka ktorému bude možné jednoduchšie podávať žiadosti. Nebudú sa podávať dve nezávislé žiadosti, ak žiadateľ má možnosť žiadať o dotáciu aj úver. Pôjde to zjednodušeným spôsobom," uvádza ďalej P. Baxa.

Návrh zákona o ŠFRB obsahuje aj veľa iných praktických skúseností z jeho viac ako 15-ročnej existencie. Výška podpory ani podmienky jej poskytnutia by sa však meniť nemali. "Do týchto vecí sme sa snažili zásadným spôsobom nevstupovať, keďže to funguje celkom dobre. Nebudeme nikdy zo štátnych zdrojov podporovať nadštandardné bývanie," poznamenáva P. Baxa. Skromné bývanie, ktoré fond podporuje najmä cez úvery a čiastočne nenávratné príspevky, podľa odhadov ministerstva dopravy a výstavby zodpovedá príjmovej skupine obyvateľov.
 

Na riešenie nájmov v reštituovaných domoch 7 mil. eur

Ministerstvo momentálne vyhodnocuje medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o ŠFRB. Zaoberať sa ním bude pravdepodobne až nová vláda, ktorá vznikne po marcových parlamentných voľbách. "Teraz už nemá význam predkladať nič do vlády, pretože parlament by to aj tak nemohol prerokovať pre skrátené volebné obdobie," myslí si P. Baxa s tým, že diskutujú na úrovni expertov a návrh zákona pripravujú už pre nové vedenie ministerstva dopravy a novú vládu. Rezort navrhoval účinnosť zákona 1. januára 2013.

Finančná kríza prinútila štát obmedzovať výdavky aj na podporu bývania. Napríklad objem dotácií štátu pre nájomné byty, výstavbu technickej vybavenosti a systémové poruchy sa znížili z požadovaných 35 miliónov na 25 mil. eur.

"Ale k tomu sme dostali ešte 7 mil. eur na riešenie reštituovaných nájmov," spresňuje P. Baxa. Podľa neho je potrebné, aby najmä finančné, ale aj legislatívne podmienky v tejto oblasti boli stabilné a neohrozovali dlhodobé zámery v rozvoji bývania, lebo nejde o krátkodobú záležitosť.
 

Viac sa očakáva aj od súkromného sektora

"V prvom rade treba nájsť viac peňazí a posilniť motivačné nástroje. Aby sa na každé štátne euro, ktoré ide do rozvoja bývania, nalepili ďalšie eurá zo súkromnej sféry a vytvoril sa dostatočne veľký balík na výstavbu nových bytov, najmä nájomných, a udržiavanie bytového fondu, čiže obnovu a rozvoj vrátane zatepľovania," dodáva P. Baxa. Do výstavby nájomných bytov by sa podľa neho mal viac zapojiť aj súkromný sektor.

ŠFRB v tomto roku hospodári s rozpočtom 145,89 mil. eur, z toho na úvery je určených 145,46 mil. eur a na nenávratné príspevky 431,52-tisíc eur. Približne tretinou sa na týchto zdrojoch podieľajú dotácie štátu vo výške 54,9 mil. eur. Peniaze idú na podporu siedmich účelov bývania.

Najviac prostriedkov je v rozpočte fondu vyhradených na výstavbu nájomných bytov, a to 73,46 mil. eur. Na obnovu bytových budov má ísť 30 mil. eur, na výstavbu bytov v bytových domoch, rodinných domoch alebo polyfunkčných domoch 15,09 mil. eur a na zatepľovanie bytových budov 14 mil. eur. Na podporu kúpy bytov má fond rezervovaných 10,04 mil. eur, na výstavbu zariadení sociálnych služieb 3 mil. eur a na obnovu takýchto zariadení 300-tis. eur.

Podobné články