Schüco: s fasádou ProSol TF si budova vyrába energiu sama

03.11.2011, Schüco | Materiály, technológie, konštrukcie

Neustále rastúce ceny energií nútia projektantov dôsledne znižovať energetickú náročnosť budov. Pasívne rodinné domy už nie sú neznámou a ani pri väčších projektoch nie je riešenie komplikované.

Azda každého projektanta dosiaľ mátal rozsiahly obvodový plášť budovy, ktorý doslova pohlcoval energiu. V prípade fasád ProSol TF od spoločnosti Schüco však platí jednoduchá rovnica – čím väčší plášť, tým viac získanej energie. Zelenej energie.

Vysvetlením je fotovoltika, priama premena slnečného žiarenia či svetla na elektrickú energiu. Prednosťou takejto energie je jej čistota a to, že ju nesprevádzajú emisie CO2 (oxidu uhličitého). Cez deň sa elektrina vyrába a využíva na vlastnú spotrebu, príp. predáva sa energetickému odberateľovi, aby sa večer a v noci zasa odoberala zo siete.

Počas roka mŕtve mesiace neexistujú. Ani v zime. Hoci vonku mrzne, slnečný jas je síce slabší, stále však umožňuje vyrábať energiu v solárnych článkoch. Pri budovách postavených na desiatky rokov možno očakávať návratnosť už po prvej dekáde, tvrdí Schüco.

Solárny fasádny modul ProSol TF nepôsobí rušivo a spĺňa parametre na použitie pre zelené, ekologické budovy. Je určený aj pre nevetrané fasády a okná. Predstavuje akési nepriehľadné sklo v medziokenných priestoroch alebo čiastočne priehľadné okná.

Pri vetraných fasádach sa fotovoltické články buď montujú priamo na opláštenie budov, alebo sa integrujú do izolačného skla transparentného obvodového plášťa. Veľkou výhodou je jednoduchá inštalácia rozvodov, účinnosť pri využití svetla a nízka závislosť od vonkajšej teploty.

Pri vývoji tohto riešenia spoločnosť Schüco zúročila svoje 60-ročné skúsenosti z technológií transparentných konštrukcií budov a takmer 20-ročného pôsobenie v segmente solárnej techniky. S fílozofiou Energy3: energiu šetriť - energiu získavať - energiu riadiť Schüco zavádza do praxe inovatívny energetický koncept a vďaka svojmu odbornému zázemiu harmonicky spája architektúru so životným prostredím.

Podobné články