Dostavať D1 s tunelom Višňové by chceli štyri stavebné združenia

12.05.2020, SITA | Správy zo stavebníctva

Záujem o dobudovanie diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala s tunelom Višňové v celkovej dĺžke 13,5 kilometra majú štyri stavebné združenia.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) po predložení žiadostí stavebných spoločností o účasť v súťaži začala hodnotenie splnenia podmienok účasti. Posudzovať bude predložené referencie či ekonomickú kondíciu spoločností. Ako dnes informovala NDS, ide o prvý dôležitý míľnik v súťažnom dialógu vyhlásenom koncom januára. Predpokladá sa, že proces hodnotenia splnenia podmienok účasti by mal byť ukončený do dvoch mesiacov, ak nebudú uplatnené revízne postupy a teda uchádzači nebudú namietať proti prípadnému vylúčeniu.

D1-tunel-Visnove-1-NDS-X.jpg

 Predpokladaná hodnota zákazky na dokončenie úseku D1 s tunelom Višňové je 260,9 milióna eur, výstavba by nemala trvať dlhšie ako 36 mesiacov


 

Žiadosť o účasť v pondelok 11. mája predložili štyri združenia spoločností Metrostav DS, a.s. (Slovensko), a Metrostav, a.s. (ČR), Strabag, s.r.o., Doprastav, a.s., Váhostav - SK, a.s., a TuCon, a.s., ako aj združenia Skanska SK, a.s., Skanska, a.s. (ČR) a Skanska S.A. (Poľsko), a tiež Ferrovial Agromán Slovakia, s.r.o., a Budimex S.A. (Poľsko).

Predpokladaná hodnota zákazky na dokončenie úseku D1 s tunelom Višňové je 260,9 milióna eur, výstavba by nemala trvať dlhšie ako 36 mesiacov. "Plánom je ukončiť súťaž a podpísať zmluvu o dielo do konca roku 2020 a motoristom odovzdať dielo do používania najneskôr do konca roku 2023," uvádza vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS Eva Žgravčáková. Využitie peňazí EÚ na dostavbu diaľnice je podmienené jej dokončením do konca roku 2023, dokedy môže SR dočerpať európske zdroje zo súčasného programového obdobia 2014-2020.

D1-tunel-Visnove-1-X.jpg

"Tí uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti, postúpia do ďalšej fázy súťaže. Tou je samotný súťažný dialóg. Zo všetkých prihlásených do súťaže budú do samotného súťažného dialógu vybraní len tí najlepší," vysvetľuje E. Žgravčáková. "Vybrané stavebné spoločnosti predstavia v súťažnom dialógu konkrétne technické riešenia a až po ukončení dialógu budú vyzvaní na predloženie konečných ponúk, zahŕňajúcich aj cenu," dopĺňa.

NDS tvrdí, že ide historicky o jej najotvorenejšiu súťaž, ktorú pripravovala maximálne transparentne. Pred vyhlásením obstarávania opakovane konzultovala návrh súťažných podkladov s odbornou verejnosťou v rámci prípravných trhových konzultácií, následne všetky relevantné návrhy zapracovala do súťažných podkladov.

"Projekt posúdil Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR, inštitút INEKO, súťažné podklady boli taktiež predmetom ex ante kontroly zo strany Úradu pre verejné obstarávanie ÚVO)," dodala E. Žgravčáková. NDS zapracovala do súťažných podkladov všetky návrhy a pripomienky ÚVO, súťažnú dokumentáciu odsúhlasilo aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Foto: Národná diaľničná spoločnosť

Podobné články