Obnova plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo ide podľa plánu

24.10.2019, Katarína Dudáková, SITA | Správy zo stavebníctva

Modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo napreduje podľa plánu počas jeho plnej prevádzky. Ukončenie stavebných prác na modernizácii vodného diela je naplánované v januári 2022.

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba ako investor má na financovanie projektu vynaložiť takmer 150 miliónov eur (bez DPH), z toho bezmála 123 mil. eur pôjde zo zdrojov Európskej únie cez Nástroj na prepájanie Európy. Ide o prvú kompletnú inováciu a modernizáciu plavebných komôr od sprevádzkovania vodného diela v roku 1992.

Gabcikovo-Metrostav-1-X.jpg

 Cez plavebné komory sa od začiatku prevádzky Vodného diela Gabčíkovo preplavilo viac ako 400-tisíc lodí


 

Práce na modernizácii Vodného diela Gabčíkovo sa začali obnovou pravej plavebnej komory. Český Metrostav, a.s., generálny zhotoviteľ a dodávateľ projektovej dokumentácie, po odstránení oceľových vrát z pravej komory pokračuje ďalšími búracími prácami. Pracovníci zhotoviteľa od začiatku prác v júni tohto roku kompletne odstránili niekoľkostotonové oceľové vráta vrátane ich príslušenstva. "Sme pozitívne prekvapení, že demontážne práce postupujú rýchlejšie, ako sme predpokladali," hovorí projektový manažér Metrostavu Radek Liška.

Gabcikovo-Metrostav-2-X.jpg

 Modernizácia prebieha za plnej prevádzky vodného diela


 

Rekonštrukcia teraz pokračuje búracími prácami na drážkach bitiev, ktoré slúžia ako vodiace drážky pre pohyblivé bitvy – "oceľové plaváky" na priväzovanie vyväzovacích lán lodí. Metrostav kompletne vymení desať drážok i bitiev. Drážky bitiev v stredovom múre budú mať integrované vyhrievanie a prívod stlačeného vzduchu pre bublinkovanie, aby v zime vzájomne nezamŕzali a netvoril sa ľad.

"Pri veľkosti tejto stavby si nezainteresovaný človek ani nevšimne, že sa na nej niečo deje, avšak vybúranie drážky bitvy s rozmerom 1,2 x 1,4 metra je skutočne náročný oriešok," poznamenáva R. Liška s tým, že ide o náročné búracie práce vo výške desaťpodlažnej budovy.

Gabcikovo-Metrostav-3-X.jpg

Gabcikovo-Metrostav-4-X.jpg

 Búracie práce na vodiacich drážkach pre pohyblivé bitvy, ktoré slúžia na priväzovanie vyväzovacích lán lodí, prebiehajú vo výške desaťpodlažnej budovy


 

Okrem demontáže oceľových prvkov bude Metrostav pokračovať aj v búraní armatúr muriva. Tento rok má tiež v pláne injektáže na zabezpečenie stabilizácie podložia plavebných komôr a zvýšenie bezpečnosti stavby.

Gabcikovo-Metrostav-5-X.jpg

Gabcikovo-Metrostav-6-X.jpg

 Oceľové vráta z pravej plavebnej komory sú už odstránené


 

Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo patrí k najväčším riečnym dopravným projektom v Európskej únii. Vodné dielo Gabčíkovo je najrozsiahlejšia vodná stavba svojho druhu na Slovensku, plavebné komory patria k najväčším v Európe. Každá z komôr má výšku desaťpodlažného bytového domu a pôdorysné rozmery 34 x 275 metrov s minimálnou hĺbkou vody 4,5 metra. Lodiam umožňuje prekonať výškový rozdiel 16 až 23,3 metra. Počas 27-ročnej prevádzky sa plavebnými komorami vodného diela preplavilo viac ako 400-tisíc lodí, čiže v priemere 15-tis. plavidiel ročne.

Gabcikovo-Metrostav-7-X.jpg

 Búranie armatúr muriva na vrátach spodnej časti plavebnej komory


 

Foto: Katarína Kincelová (6), Martin Matula (1)

Podobné články